Контрольна робота "Електричне поле. Електричний струм" - 2 варіант

Додано: 3 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 19 разів
14 запитань
Запитання 1

Як позначають силу електричного струму й роботу?

варіанти відповідей

А

R

U

I

q

Запитання 2

Електричне коло – це 

варіанти відповідей

креслення, на якому умовними позначеннями показано, з яких елементів складається електричне коло і в який спосіб ці елементи з'єднані між собою

з’єднані провідниками в певному порядку джерело струму, споживачі, замикальні (розмикальні) пристрої

спосіб з'єднання елементів

Запитання 3

Різнойменно заряджені тіла:

варіанти відповідей

притягуються

відштовхуються

знищують один одного

не взаємодіють

Запитання 4

Чому дорівнює загальна напруга на послідовно з'єднаних ділянках кола?

варіанти відповідей

U = U1 = U2     

U = U1 + U2     

U = U1 ⋅ U2     

U = U1 - U2     

Запитання 5

Укажіть співвідношення, яке завжди виконується в разі послідовного з’єднання двох провідників. 

варіанти відповідей

I1 = I

U1 = U    

R1 = R2    

R1 = 2R2   

Запитання 6

Яку силу струму матиме лампа з опором 60 Ом в ділянці кола з напругою 180 В?

варіанти відповідей

10800 А

0,33 Н

3 Н

3 А

Запитання 7

Визначте напругу на обмотці електричного дзвоника, якщо під час протікання через неї заряду 9 Кл, електричне поле виконує роботи 135 Дж?

варіанти відповідей

15 В

15 А

1215 А

0,067 В

Запитання 8

Напрямок електричного струму в електричному колі

варіанти відповідей

Хаотичний

Від позитивного полюса джерела струму до негативного 

Невизначений

Від негативного полюса джерела струму до позитивного

Запитання 9

Дзвоник на електричні схемі позначають

варіанти відповідей
Запитання 10

Оберіть схему, що відповідає зображенню електричного кола

варіанти відповідей
Запитання 11

Яка сила струму проходить через реостат, виготовлений з нікелінового дроту (ρ= 0,42 Ом⋅мм2/м) довжиною 5 м і площею поперечного перерізу 1 мм2, якщо напруга на затискачах реостата дорівнює 21 В?

варіанти відповідей

10 Кл

21 А

10 А

21 Кл

220 А

Запитання 12

Знайти загальний опір кола, якщо R1= 3 Ом R2=R3= 6Oм

варіанти відповідей

12 Ом

15 Ом

6 Ом

3,6 Ом

Запитання 13

Чому дорівнює опір в схемі між точками А і В?                              

  R1 = R3 = 2 Ом, R2 = R4 = R5 = 1 Ом.

варіанти відповідей

7 Ом

3 Ом

0,8 Ом

2,8 Ом

5 Ом

Запитання 14

Якою має бути площа поперечного перерізу мідного провідника завдовжки 2 м, щоб при проходженні в ньому струму силою 150 А напруга на його кінцях становила 6 В?

(Значення питомого електричного опору срібла візьміть з таблиці в підручнику з фізики)

варіанти відповідей

0,85 мм2

0,017 мм2

0,04 мм2

25 мм2

2 мм2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест