Контрольна робота. Електричні явища. Закон Ома.(варіант в)

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 228 разів
12 запитань
Запитання 1

Сила струму в колі електричної лампи дорівнює 0,5 А. Скільки електронів проходить через поперечний переріз спіралі за 7 хвилин?

варіанти відповідей

13,1 *1020

131 * 1020

13100

131

Запитання 2

Провідники опором 20 і 30 Ом з’єднані паралельно. Обчислить їх загальний опір

варіанти відповідей

12 Ом

50 Ом

60 Ом

120 Ом

600 Ом

Запитання 3

Визначте опір алюмінієвого дроту, натягнутого між двома стовпами, якщо площа його поперечного перерізу 10 мм2, а відстань між стовпами 50 м. 

ρ =0,028 Ом⋅мм2

варіанти відповідей

14 Ом

0,14 Ом

0,28 Ом

2 Ом

Запитання 4

Назвіть дії електричного струму

варіанти відповідей

теплова

світлова

хімічна

біологічна

магнітна

Запитання 5

Технічний прийом, який дозволяє розрядити будь-яке заряджене тіло шляхом з'єднання цього тіла з провідником називають:

варіанти відповідей

електризацією

напругою

заземленням

Запитання 6

На якому з варіантів зображено паралельне з'єднання провідників?

варіанти відповідей
Запитання 7

Визначити силу струму, що проходить через паяльник потужністю 44 Вт, який ввімкнено в мережу 220 В.

варіанти відповідей

0,2 А;

9680 А;

5 А;

0,5 А.

Запитання 8

Речовини та матеріали, які погано проводять електричний струм називаються:

варіанти відповідей

провідники

напівпровідники

діелектрики

Запитання 9

Оберіть речовини, які є провідниками:

варіанти відповідей

мідь

скло

азот

земля

тіло людини

Запитання 10

Вольтметр, підключений до резистора опором 32 Ом, показав 160 В. Яка напруга в цей момент на резисторі 8 Ом, що включений послідовно?

варіанти відповідей

360 В

135 В

150 В

400 В

40 В

Запитання 11

Провідники опором 20 і 30 Ом з’єднані паралельно. Обчислить їх загальний опір

варіанти відповідей

12 Ом

50 Ом

60 Ом

120 Ом

600 Ом

Запитання 12

За напрямок електричного струму прийнято:

варіанти відповідей

Рух заряджених частинок від полюса "-" до полюса "+"

Напрям руху позитивно заряджених частинок, або напрям протилежний до напряму руху негативно заряджених частинок

Напрям руху негативно заряджених частинок, або напрям протилежний до напряму руху позитивно заряджених частинок

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест