Контрольна робота "Електронний документообіг" (11клас)

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 157 разів
22 запитання
Запитання 1

Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається

варіанти відповідей

реквізити

формуляр

документ

зразок

Запитання 2

Види документів за напрямком

варіанти відповідей

регулярні

стандартні

вхідні

вихідні

індивідуальні

Запитання 3

Види документів за місцем виникнення

варіанти відповідей

організаційні

внутрішні

розпорядчі

обліково-фінансові

зовнішні

Запитання 4

Види документів за походженням

варіанти відповідей

службові

неособисті

особисті

внутрішні

зовнішні

Запитання 5

Види документів за призначенням

варіанти відповідей

організаційні

внутрішні

розпорядчі

обліково-фінансові

зовнішні

Запитання 6

Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається 

варіанти відповідей

реквізити

формуляр

документ

зразок

Запитання 7

Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення, називається 

варіанти відповідей

доккументообіг

діловодство

фіксація

протоколювання

Запитання 8

Види документів за формою

варіанти відповідей

регулярні

стандартні

вхідні

вихідні

індивідуальні

Запитання 9

Види документів за найменуванням

варіанти відповідей

заява

лист

довідка

протокол

усна доповідь

Запитання 10

Види документообігу

варіанти відповідей

комбінований

централізований

службовий

змішаний

децентралізовани

Запитання 11

Сукупність обов'язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили

варіанти відповідей

шаблони

формуляри

зразки

реквізити

моделі

Запитання 12

Модель побудови форми документа, яка встановлює галузь використання, формати, розміри берегів, вимоги до побудови конструкційної сітки та основні реквізити 

варіанти відповідей

формуляр

формуляр-зразок

шаблон

документ

стандартний шаблон

Запитання 13

Реквізити бувають

варіанти відповідей

стандартні

постійні

універсальні

напівпостійні

змінні

Запитання 14

Кількість графічних знаків та пробілів, потрібна для запису реквізиту на документі

варіанти відповідей

довжина реквізиту

робоча площа документа

береги документа

Запитання 15

Площа уніфікованої форми чи бланка документа, призначена для заповнення основними реквізитами

варіанти відповідей

довжина реквізиту

робоча площа документа

береги документа

Запитання 16

Площі, призначені для закріплення документа в технічних засобах зберігання, а також для нанесення спеціальних позначок і зображень

варіанти відповідей

довжина реквізиту

робоча площа документа

береги документа

Запитання 17

Стиль, який обслуговує сферу офіційних ділових відносин переважно в письмовій формі

варіанти відповідей

Діловий

Офіційно-діловий

Офіційний

Документальний

Офісний

Запитання 18

Мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та усталене звучання

варіанти відповідей

Рубрикація

Звернення

Кліше

Текст

Запитання 19

Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається 

варіанти відповідей

реквізити

формуляр

документ

зразок

Запитання 20

Пробіл ставиться

варіанти відповідей

До коми

Після крапки

До і після короткого тире

До і після довгого тире

Після дужки, яка відкривається

Запитання 21

Членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації тощо - це

варіанти відповідей

Специфікація

Розбиття

Відокремлення

Рубрикація

Розбиття на абзаци

Запитання 22

Вимоги до тексту

варіанти відповідей

Достовірність

Доречність

Доказовість

Аргументованість

Повнота

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест