Контрольна робота І семестр11 клас

Додано: 19 грудня 2023
Предмет: Біологія, 11 клас
36 запитань
Запитання 1

Виберіть трьох представників паразитичних червів, що є паразитами людини:

варіанти відповідей

людська аскарида

стеблова нематода

гострик

трихінела

галова нематода

Запитання 2

Оберіть можливий шлях зараження людини аскаридою:

варіанти відповідей

погано просмажена риба

погано просмажене м'ясо свині

немиті овочі та фрукти

укус комара

Запитання 3

Взаємовідносини між організмами різних видів, при яких один організм використовує іншого, як джерело живлення і середовище існування, завдаючи йому шкоди, називається:

варіанти відповідей

коменсалізм

паразитизм

симбіоз

мутуалізм

Запитання 4

Відтвори правильну послідовність циклу розвитку Ціп'яка бичачого, починаючи з дорослого червя:

варіанти відповідей

Дорослий черв → в м'язах личинка перетворюється на фіну (пухирчасту стадію) → личинка в організмі людини переноситься кров'ю → яйця → з личинки розвивається дорослий черв в організмі у того, хто з'їв заражене м'ясо

Дорослий черв → яйця → личинка в організмі корови переноситься кров'ю → в м'язах вона перетворюється на фіну (пухирчасту стадію) → з личинки розвивається дорослий черв в організмі у того, хто з'їв заражене м'ясо

Дорослий черв → личинка в організмі корови переноситься кров'ю → в м'язах вона перетворюється на фіну (пухирчасту стадію) → яйця → з личинки розвивається дорослий черв в організмі у того, хто з'їв заражене м'ясо

Запитання 5

Назвіть екологічну проблему, що виникає внаслідок реакції між водою і такими полютантами як SO2 і різних оксидів Нітрогену.

варіанти відповідей

озонові діри

кислотні дощі

смог

парниковий ефект

Запитання 6

Пристосування видів до умов нового середовища та нових угруповань й екосистем

варіанти відповідей

біорізноманіття

акліматизація

реакліматизація

меліорація

Запитання 7

Види, які розповсюджуються природним шляхом або за допомогою людини й становить значну загрозу для флори та фауни певних екосистем, конкуруючи з місцевими видами за екологічні ніші.

варіанти відповідей

зниклі види

інвазійні види

організми - ендеміки

види - агресори

Запитання 8

"Навряд чи знайдуться інші тварини , які грали б настільки велику роль в історії світу, як..." Яких тварин так оцінив Ч.Дарвін?

варіанти відповідей

А дощових черв'яків

Б кротів

В мокриць

Г кліщів

Запитання 9

Які організми є гомойотермними? (декілька відповідей)

варіанти відповідей
Запитання 10

На фото зображено

варіанти відповідей

фотоперіодизм

сезонний біоримт

пойкілотермія

нектон

адаптивна радіація

Запитання 11

Біоритми, що виникають унаслідок обертання Землі навколо своєї осі й характеризуються періодом 24 ± 4 год


варіанти відповідей

річні

сезонні

припливно-відпливні

добові

Запитання 12

Який малюнок демонструє відносну доцільність адаптацій

варіанти відповідей
Запитання 13

Морфологічними адаптаціями є

варіанти відповідей

пласке тіло в манти

вигодовування молоком потомства в ссавців

видозмінені кінцівки у крота

утворення отрути в отруйних залозах у тарантула

зимовий сон ведмедя бурого

Запитання 14

Що таке хазяїн?

варіанти відповідей

організм, який є середовищем існування для інших організмів

організм, який живе на поверхні

організм, що використовує інших як джерело поживних речовин

організм, що населяє тканини та внутрішні органи

Запитання 15

Серед переліку вибрати ектопаразитів:


варіанти відповідей

  блохи, гельмінти

    

воші, трипаносома

сисуни, аскариди


 воші, кліщі

Запитання 16

який з видів належить до еврибіонтів

варіанти відповідей
Запитання 17

Рак-самітник і актинія. Який тип взаємодії тварин?

варіанти відповідей

тип мутуалізм, форма симбіоз

тип хижацтво, форма антибіоз 

тип паразитизм, форма симбіоз

тип коменсалізм, форма антибіоз 

Запитання 18

Поведінкова терморегуляція - це...

варіанти відповідей

транспірація у рослин

м'язове тремтіння

скупчення пінгвінів у люті морози 

розширення або звуження судин шкіри

Запитання 19

Лімітуючими ресурсами водного середовища є:

варіанти відповідей

 вода

 кисень

світло

мінеральні речовини

Запитання 20

Виберіть організми, що належать до гомойотермних:

варіанти відповідей
Запитання 21


Серед переліку вибрати ендопаразитів:

варіанти відповідей

 воші, кліщі

  воші, трипаносома

сисуни, аскариди

блохи, гельмінти

Запитання 22

У яких організмів адаптації сформовані за стратегією уникнення несприятливих впливів

варіанти відповідей
Запитання 23

Значні сильні коливання температури є характерною особливість для середовища існування

варіанти відповідей

 живі організми

водне

наземно-повітряне


  грунтове

    

Запитання 24

Екологічно непластичний вид:

варіанти відповідей

вовк

панда

ведмідь бурий 

кульбаба лікарська

Запитання 25

Життєва форми рослин, для якої характерні соковиті листки або стебла, здатні нагромаджувати в паренхімі багато води:

варіанти відповідей

Ліани


Сукуленти

Рослини-подушки

 

Епіфіти

Запитання 26

Листки широкі й мають тонкий епідерміс, а продихи розташовуються на опуклих ділянках поверхні - це є пристосуванням до

варіанти відповідей

існування в умовах нестачі вологи

існування в умовах надлишку вологи

до зайвого освітлення

від виїдання рослиноїдних тварин

Запитання 27

Тимчасове призупинення життєдіяльності

варіанти відповідей

коадаптація

стигма

сплячка

анабіоз

Запитання 28

Яка форма паразитизму характерна для неклітинних форм життя?

варіанти відповідей

облігатний

факультативний

Запитання 29

Організми, що живуть на поверхні тіла організма-хазяїна

варіанти відповідей

ендопаразити

мезопаразити

екзопаразити

ектопаразити

Запитання 30

Оберіть паразитоїдні види:

варіанти відповідей
Запитання 31

Виберіть складові здорового способу життя

варіанти відповідей

Раціональне харчування

Індивідуальність

Прагнення до перемоги

Відмова від шкідливих звичок

Запитання 32

Оберіть складові здоров'я людини

варіанти відповідей

 фізіологічна

 фізична

 психічна

  соціальна

Запитання 33

Уміння долати тривогу та переживати невдачі є складовою навички...?

варіанти відповідей

Мотивації успіху і гартування волі

Навички самоконтролю

Критичного мислення

Протидії соціальному тиску

Запитання 34

Система цінностей, установок і мотивів поведінки у суспільстві це складова здоров'я

варіанти відповідей

 соціального

  духовного

фізичного

 психічного

Запитання 35

До факторів ризику, що впливають на здоров'я людини відносять

варіанти відповідей

тютюнопаління


 заняття спортом

сон

ультрафіолетове випромінювання

Запитання 36

Який принцип передбачає дотримання людиною режиму харчування, навантаження, відпочинку та праці

варіанти відповідей

принцип відповідності

принцип ритмічності

принцип єдності

принцип індивідуальності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест