8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Контрольна робота " Кисень. Вода" ІІ варіант

Додано: 10 травня
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 459 разів
20 запитань
Запитання 1

Позначте правильне твердження щодо води

варіанти відповідей

Формула води - Н3О

 При кімнатній температурі вода рідка

Температура плавлення води - 100 °С

Вода погано розчиняє всі речовини в природі

Запитання 2

Позначте правильне твердження щодо кислотних оксидів

варіанти відповідей

Кожному кислотному оксиду відповідає кислота або основи

Кислотні оксиди не взаємодіють з водою

До складу кислотних оксидів входять зазвичай неметалічні елементи

MgO - кислотний оксид

Запитання 3

Позначте формули основи

варіанти відповідей

Na2O

K2O2

KOH

HNO3

Запитання 4

Фенолфталеїн у розчині калій гідроксиду набуває забарвлення....

варіанти відповідей
Запитання 5

Метилоранж набуває забарвлення у розчині нітратної кислоти

варіанти відповідей
Запитання 6

Універсальний індикатор у розчині натрій гідроксиду набуває забарвлення...

варіанти відповідей
Запитання 7

Установіть відповідність між складом розчину та масовою часткою розчиненої речовини в ньому


1. 90 г води та 10 г солі А 20 %

2. 8 г води та 2 г солі Б 15 %

3. 42,5 г води та 7,5 г солі В 10 %

варіанти відповідей

1 - А, 2 - В, 3 - Б

1 - В, 2 - А, 3 - Б

1 - Б, 2 - В, 3 - А

Запитання 8

Урівняйте рівняння, та вкажіть суму всіх коефіцієнтів у даному рівнянні (якщо ми не ставимо жодного коефіцієнту, то пам′ятаємо, що там є 1)

P2O5 + H2O → H3PO4

варіанти відповідей

2

3

4

6

Запитання 9

Серед даного переліку речовин виберіть кислотні оксиди

варіанти відповідей

SO2

CaO

P2O5

Ba(OH)2

SiO2

N2O5

K2O

H2SO4

Запитання 10

Заповніть пропуски в схемі хімічних реакцій :

SO3 + H2O →

варіанти відповідей

S (OH)2

H2SO3

H2SO2

H2SO4

Запитання 11

Заповніть пропуски в схемі хімічних реакцій :

________ + H2O → NaOH

варіанти відповідей

NaO

Na2O

HNO3

CaO

Запитання 12

Складіть рівняння реакцій взаємодії калій оксиду з водою

варіанти відповідей

К2О + Н2О → Н2К2О2

К2О + Н2О → 2 КОН

СаО + Н2О → Са(ОН)2

2СаО + Н2О → 2СаОН

Запитання 13

Складіть рівняння реакцій взаємодії cульфур (ІV) оксиду з водою

варіанти відповідей

S2O3 + H2O → H2S2O4

S2O5 + H2O → S(OH)3

SO2 + H2O → H2SO4

SO2 + H2O → H2SO3

Запитання 14

Вкажіть назву оксиду Na2O

варіанти відповідей

Нітроген оксид

Натрій оксид

Нітроген (ІІІ) оксид

Нітроген (⋁) оксид

Запитання 15

Вкажіть назву оксиду Fe2O3

варіанти відповідей

Ферум оксид

Ферум (ІІІ) оксид

Ферум (ІІ) оксид

Запитання 16

Серед даного переліку речовин оберіть формули кислот

варіанти відповідей

К2О

Са(ОН)2

Н2СО3

NaOH

HNO3

SO3

Ba(OH)2

H2SO4

Запитання 17

Серед даного переліку вибери формули основ

варіанти відповідей

HNO3

SO3

KOH

HCl

NaOH

H3PO4

CaO

Ca(OH)2

Запитання 18

Позначте правильне твердження щодо оксидів

варіанти відповідей

речовини, що взаємодіють з киснем

речовини, що складаються з атомів двох хімічних елементів, один з яких Оксиген

речовини, що складаються з атомів двох хімічних елементів, один з яких Гідроген

усі складні речовини, до складу яких входить Оксиген

Запитання 19

Позначте валентність Оксигену в сполуках

варіанти відповідей

тільки ІІ

тільки ІІІ

ІІ або ІІІ

ІІ або І⋁

Запитання 20

Позначте, як погасити предмет, що горить

варіанти відповідей

охолодити або припинити доступ кисню

винести на свіже повітря

залити бензином

нагріти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест