Лексика

Додано: 13 січня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 62 рази
12 запитань
Запитання 1

Багатозначне слово містить рядок:


варіанти відповідей

А поезія ночі – поезія Сосюри

Б захід сонця – організований захід

В біла чайка –  дубова чайка

Г склад зброї – наголошений склад

Запитання 2

Неправильно дібрано відповідник до запозиченого слова в рядку:


варіанти відповідей

А  виразний – експресивний

Б  негайно – екстрено

В  полісемія – багатозначність

Г  міграція – в’їзд

Запитання 3

Помилково вжито слово в рядку:


варіанти відповідей

А    протягом року

Б    поставати в уявленні

В    особисті речі

Г    наповнити вщерть

Запитання 4

Редагування НЕ  потребує словосполучення:


варіанти відповідей

А  не дивлячись на хворобу

Б  стати в пригоді

В  здобути поразку

Д підніматися сходами вгору

Запитання 5

Виділене слово вжито у невластивому йому значенні в реченні:


варіанти відповідей

А   Караул — це збройний підрозділ для охорони військових об'єктів або для віддання військових почестей.

Б   Військові навчальні заклади існують в усіх розвинутих країнах світу.

В   Навесні сорок четвертого воєнний комісаріат вимушений був покинути Волинь.

Запитання 6

Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні:


варіанти відповідей

А   З нагоди ювілею Віталію Григоровичу вручили вітальну адресу.

Б   У контракті про працевлаштування повинна бути вказана фірма, її власник, поштова адреса, телефон.

В   Міський голова вручив Тихону Архиповичу ордер на квартиру, привітальний адрес і квіти.

Г   Лист британського солдата дійшов за адресою через роки після відправки.

Запитання 7

Прочитайте речення.

Студентка. [...] перевтому, блискуче склала іспит. Замість пропуску можуть стояти всі слова, ОКРІМ

варіанти відповідей

незважаючи на

подолавши

забувши про

не дивлячись на

попри

Запитання 8

Прочитайте речення.

Перед виходом з дому не забудьте … світло і , … погоду, … всі вікна.

Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

варіанти відповідей

вимкнути, незважаючи на, позачиняти

виключити, незважаючи на, позакривати

вимкнути, не дивлячись на, позачиняти

вимкнути, незважаючи на, позакривати

виключити, не дивлячись на, позачиняти

Запитання 9

Доберіть замість пропусків потрібні слова.

Речення

1Замість паспорта можна подати … про народження.

2Це було натхненне й поетичне … в коханні.

3На вході чергові обов’язково перевіряють … особи.

4Лейтенант уважно занотував … очевидця події.

Пропущене слово

Асвідоцтво

Бсвідчення

Восвідчення

Гзасвідчення

Дпосвідченняваріанти відповідей

1-а,2-в, 3-д,4-б

1-б,2-а, 3-в,4-г

1-в,2-б, 3-а,4-д

1-г,2-д 3-г,4-б

1-д,2-г, 3-б,4-б

Запитання 10

Доберіть синоніми.

Слово

1абсолютний

2автентичний

3автономний

4аналогічний

Синонім

Ацілковитий

Бсамостійний

Всучасний

Гсхожий

Дсправжній

варіанти відповідей

1-б,2-в,3-д,4-а

1-а,2-д,3-б,4-г

1-в,2-б,3-а,4-д

1-г,2-а,3-в,4-б

1-д,2-г,3-б,4-в

Запитання 11

Редагування потребує сполука в рядку


варіанти відповідей

знайти без зволікань, знайти негайно

насамперед знати, передусім знати

згадати між іншим, принагідно згадати

дотепер не з’ясовано, досі не з’ясовано

упродовж місяця, на протязі місяця

Запитання 12

Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченніваріанти відповідей

Університет проведе день відкритих дверей.

Олена намагалася відкрити вікно, бо відчула задуху.

Магазин взуття закривається й переїжджає в нове приміщення.

Двері зачиняються зі скрипом.

Аптеку зачиняють о 21-й годині.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест