11 клас. Підсумковий тест. Модуль "Графічний дизайн"

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
24 запитання
Запитання 1

Вкажіть різновиди графіки

варіанти відповідей

Станкова

Прикладна

Плакатна, промислова

Живописна

Дизайнерська

Акварельна

Архітектурна

Комп'ютерна

Запитання 2

До якого виду графіки відносяться твори графічного мистецтва, що мають самостійне значення

варіанти відповідей

прикладної

станкової

плакатної

архітектурної

Запитання 3

Вказати напрями дизайну

варіанти відповідей

Промисловий дизайн

Авторський дизайн

Комп'ютерний дизайн

Дизайн інтер'єру

Ланшафтний дизайн

Запитання 4

Що таке колористика?

варіанти відповідей

Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.

Наука про колір, що включає знання про природу кольору, основних, складових і додаткових кольорах, основні характеристики кольору, колірних контрастах, змішування кольорів, колориті, колірної гармонії, колірному мовою, колірної гармонії і колірної культури.

Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Запитання 5

Що таке кольорова модель?

варіанти відповідей

Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.

Наука про колір, що включає знання про природу кольору, основних, складових і додаткових кольорах, основні характеристики кольору, колірних контрастах, змішування кольорів, колориті, колірної гармонії, колірному мовою, колірної гармонії і колірної культури.

Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Запитання 6

Що означає кольорова модель RGB?


варіанти відповідей

Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Адитивна кольорова модель, що описує спосіб синтезу кольору, за якого червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у різноманітні кольори. Широко застосовується в техніці для відображення зображення за допомогою випромінення світла.

Однаково насичені відтінки, що відносяться до одного і того ж кольору спектру, можуть відрізнятися один від одного ступенем яскравості. Наприклад, при зменшенні яскравості синій колір поступово наближається до чорного.

Запитання 7

Що означає CMYK?

варіанти відповідей

Субтрактивна кольорова модель, використовується у поліграфії, перш за все при багатофарбовому (повноколірному) друці. Вона застосовується у друкарських машинах і кольорових принтерах.

Адитивна кольорова модель, що описує спосіб синтезу кольору, за якого червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у різноманітні кольори. Широко застосовується в техніці для відображення зображення за допомогою випромінення світла.

Колірна модель, заснована на трьох характеристиках кольору: колірному тоні (Hue), насиченості (Saturation) і значенні кольору (Value), який також називають яскравістю (Brightness).

Запитання 8

Вид графіки, при якій зображення подається у двох кольорах:

варіанти відповідей

Двоколірна

Статична

Монохромна

Динамічна

Запитання 9

Вид графіки, при якій зображення будується з подібних між собою елементів:

варіанти відповідей

Растрова

Векторна

Монохромна

Фрактальна

Тривимірна

Запитання 10

Параметр, що характеризує растрове графічне зображення:

варіанти відповідей

Об'єм файлу

Розмір зображення

Роздільна здатність

Колірна модель

Запитання 11

Вкажіть особливості, які має растровий малюнок

варіанти відповідей

має певну кількість крапок по горизонталі і вертикалі

кожна крапка має свій колір

має певну кількість ліній по горизонталі і вертикалі

малюнок формується математичниим обчисленнями

малюнок формується кольоровими крапками

малюнок формується кольоровими лініями (векторами)

Запитання 12

Вкажіть недоліки растрової графіки

варіанти відповідей

Мало готових зображень

Складно редагувати

Схематичність зображення

Втрата якості при масштабуванні

Великий розмір файлу зображення

Запитання 13

Вкажіть переваги векторної графіки:

варіанти відповідей

Природність зображень

Легко редагуються

Велика кількість готових зображень

Малий розмір файлу зображення

Незмінна якість при масштабуванні

Запитання 14

Вкажіть формати графічних файлів

варіанти відповідей

MP3

BMP

JPEG

XLSX

PNG

GIF

DOCX

COM

Запитання 15

За якими характеристикам кольорів будується колірна модель HSB

варіанти відповідей

насиченість

контрастність

інтенсивність

яскравість

відтінок

спектральність

Запитання 16

У якій графіці зображення будується як аплікації з окремих базових об'єктів: відрізків, кривих, прямокутників, овалів тощо

варіанти відповідей

Фрактальна

Растрова

Векторна

Тривимірна

Базова геометрична

Запитання 17

Векторним графічним редактором є програма, яка призначена для -

варіанти відповідей

Побудови векторних кругових і стовпчастих діаграм

Редагування відеоданих у вигляді системи векторів

Подання тексту у графічному вигляді

Створення та опрацювання векторних зображень

Побудови векторних графіків

Запитання 18

Вибрати зі списку програми, які відносяться до векторних графічних редакторів

варіанти відповідей

Photoshop

Incscape

Gimp

Adobe Illustrator

Corel Draw

Paint

Запитання 19

Вибрати зі списку програми, які відносяться до растрових графічних редакторів:

варіанти відповідей

Corel Draw

Inkscape

Paint

Photoshop

Adobe Illustrator

Gimp

Запитання 20

Комп'ютерна верстка -

варіанти відповідей

визначається відношенням ширини знаків типу «н», «п», «и» великих до їх висоти у відсотках;

процес формування книжкових, газетних, журнальних сторінок складання визначеного формату із зазделегідь підготовленого основного і додаткового тексту, таблиць...

поєднання персонального комп'ютера та спеціального програмного забезпечення для створення макету для друку в типографії або на принтері;

Запитання 21

Переважно багатокольорова арку­шева роздруківка, складена в два або кілька згинів.

варіанти відповідей

Буклет

Газета

Листівка

Журнал

Запитання 22

Що таке брошура?

варіанти відповідей

елемент оформлення видання, що представляють собою горизонтальні або вертикальні лінії, що відокремлюють елементи макета друг від друга;

процес компонування текстового і графічного матеріалу для публікації у друкованій або електронній формі;

неперіодичне або періодичне текстове книжкове видання об'ємом понад 4, але не більше 48 сторінок, сполучених між собою за допомогою зшиття скріпками або ниткою;

поєднання персонального комп'ютера та спеціального програмного забезпечення для створення макету для друку в типографії або на принтері.

Запитання 23

Реклама - це

варіанти відповідей

 Інформація про товар

 Інформація про послуги

 Інформація на банері

Інформація про особу чи товар, розповсюджена у будь-який спосіб

Запитання 24

Оберіть елементи фірмового блоку

варіанти відповідей

Товарний знак

Код товару

Музика

Слоган

Адреса та телефони

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест