Контрольна робота "Мова програмування Python"

Додано: 14 березня
Предмет: Інформатика, 7 клас
17 запитань
Запитання 1

Яким знаком у Python позначається присвоєння?

варіанти відповідей

=

==

!=

:=

Запитання 2

Вкажи значення змінної а після виконання наведеного коду?


b=2

a=b

варіанти відповідей

2

4

0

1

Запитання 3

Яка команда призначена для введення даних з клавіатури?

варіанти відповідей

print

name

input

if

Запитання 4

Яким є призначення команди print?

варіанти відповідей

введення значень змінних з клавіатури

виведення повідомлення

перевірка програми на наявність помилок

надання імені змінній

Запитання 5

За допомогою якої команди можна перетворити текст на ціле число?

варіанти відповідей

x=int(a)

x=float(a)

x=print(a)

x=input(a)

Запитання 6

Операція ділення записується символом

варіанти відповідей

:

//

/

%

Запитання 7

print ("I'm learning Python")

Який результат виконання програми?

варіанти відповідей

I'm learning Python

"Hello, world"

("I'm learning Python")

"I'm learning Python"

Запитання 8

Яким є призначення команди input?

варіанти відповідей

введення значень змінних з клавіатури

виведення повідомлення

перевірка програми на наявність помилок

надання імені змінній

Запитання 9

Який із зазначених рядків зчитує ціле число в змінну n?

варіанти відповідей

n = str(input())

n = integer(input())

n = input()

n = int(input())

Запитання 10

Оберіть типи числових данних

варіанти відповідей

int

bool

str

float

Запитання 11

Вибери фрагменти програми з помилками:

варіанти відповідей

print "Задай число"

 print("S=",a+b)

print(S=,a+b)

 print("S=a+b")

Запитання 12

Мова програмування - це

варіанти відповідей

скінченна послідовність команд

графічний спосіб подання алгоритмів

спеціальна мова опису алгоритмів, що виконуються на комп'ютері

оболонка для створення, редагування та налагодження програм, описаних мовою програмування

Запитання 13

Як називається величина, яка має одне і те ж значення в будь-які моменти часу?

варіанти відповідей

 константа

змінна

 рядкова

числова

Запитання 14

Що з наступного є цілим числом?

варіанти відповідей

 7.6

8


"Hello World"

print

Запитання 15

Які три базові алгоритмічні структури Вам відомі? Вкажіть всі можливі варіанти.

варіанти відповідей

Слідування

Розгалуження

 Коренева

Комбінована

Повторення

Запитання 16

Середовище програмування на Python називається

варіанти відповідей

Python

Thonny

Tony

Запитання 17

Яка алгоритмічна структура описана «команди виконуються послідовно одна за іншою»?

варіанти відповідей

слідування

розгалуження

цикл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест