24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Контрольна робота "Населення України і світу"

Додано: 12 травня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 239 разів
24 запитання
Запитання 1

Причини різної густоти населення

варіанти відповідей

Природний чинник / Історичний чинник

  

Демографічний чинник / Економічний чинник

 

 

  Кліматичний/ соціальний

природний /соціально-економічний чинник

Запитання 2

Частина трудових ресурсів, яка пропонує свою робочу силу для виробництва товарів і надання послуг - це

варіанти відповідей

економічно пасивне населення

економічно продуктивне населення

економічно активне населення

позаекономічне населення

Запитання 3

Вікова структура населення України: діти підлітки (від 0 до 15 років)-...

варіанти відповідей

10 %

20 %

30 %

40 %

Запитання 4

Укажіть три сучасні демографічні проблеми України:

варіанти відповідей

висока тривалість життя


високий рівень народжуваності

процес депопуляції населення

переважання чоловіків у складі населення

низький рівень народжуваності

старіння" нації

Запитання 5

Виберіть країни з найбільшою українською діаспорою (три правильних відповіді)  

варіанти відповідей

 Росія

Білорусь

 США

 Польща

Казахстан

Канада

Китай

Запитання 6

Оберіть із переліку два найважливіших критерії, за якими поділяють населені пункти на міські та сільські:

варіанти відповідей

характер зайнятості населення

рівень безробіття

густота населення

національний склад населення

кількість населення

Запитання 7

Природній приріст визначають як: 

варіанти відповідей

суму показників народжуваності та смертності

добуток показників народжуваності та смертності

частку показників народжуваності та смертності

різницю показників народжуваності та смертності

Запитання 8

Урбанізація-це... 

варіанти відповідей

 переселення людей з села в місто

різниця між кількістю осіб, які прибули на будь-яку територію, і кількістю осіб, які вибули звідти за один і той самий проміжок часу.

 зростання міст, а також збільшення чисельності міського населення

це переміщення населення з однієї країни в іншу зі зміною місця постійного проживання назавжди або на тривалий період.

Запитання 9

Доповніть речення.

Природний приріст в Україні за останні року ...

варіанти відповідей

 донатній


  відє'мний

Запитання 10

Частина народу, що живе за межами країни свого походження, своєї історичної батьківшини

варіанти відповідей

 Депопуляція


 

міграція

  Діаспора

Запитання 11

Найбільш розповсюдженою світовою релігією є:

варіанти відповідей


християнство

синтоїзм

 буддизм

  іслам


Запитання 12

Найбільший у світі магалополіс

варіанти відповідей

Босваш

Рейнський

Токайдо

Запитання 13

Єдине компактне просторове угрупування міських поселень - це

варіанти відповідей

міська агломерація

мегалополіс

група міст

Запитання 14

Субурбанізація - це

варіанти відповідей

збільшення кількості міського населення

зростання міст і підвищення їх ролі в житті суспільства

зростання кількості сільського населення

відтік населення з міст у приміську зону

Запитання 15

Населений пункт з кількістю населення понад 2 тис. осіб, з яких не менше двох третин становлять робітники, службовці та члени їхніх родин, - це

варіанти відповідей

місто

селище міського типу

село

Запитання 16

Із названих міст України оберіть міста-мільонери

варіанти відповідей

Київ

Харків

Одеса

Дніпро

Львів

Запоріжжя

Запитання 17

Однонаціональними державами є:

варіанти відповідей

Німеччина

Польща

Японія

США

Індонезія

Іспанія

Запитання 18

Багатонаціональними державами є:

варіанти відповідей

Індія

Велика Британія

Італія

США

Канада

Китай

Запитання 19

На території України проживає більше ніж ..... націй і народностей?

варіанти відповідей

50

130

120

100

Запитання 20

Яку частку в населенні України становлять українці (за останнім переписом населення)?

варіанти відповідей

77,8%

60,5%

85,3%

45,9%

Запитання 21

8. Правильна характеристика терміну "міграція" подана у варіанті:

варіанти відповідей

це процес переселення населення до столиці; існує внутрішня і зовнішня міграція;

це переселення людей з одного місця проживання в інше; обмежена часом.

це переселення людей з одного місця проживання в інше; бувають внутрішні і зовнішні міграції.

Запитання 22

5. Обласний центр Миколаївської області (м. Миколаїв) має таку функцію:

варіанти відповідей

багатофункціональне;

транспортне;

портове;

лікувально-оздоровче.

Запитання 23

1. Безробітні належать до:

варіанти відповідей

економічно активного населення;

економічно неактивного населення

Запитання 24

Частина населення, яка бере чи може брати участь у корисній трудовій діяльності - це


варіанти відповідей

економічно активне населення.

трудові ресурси.

зайнятість населення.

економічно неактивне населення.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест