Контрольна робота "Опрацювання текстових даних"

Додано: 9 лютого 2022
Предмет: Інформатика, 5 клас
Тест виконано: 390 разів
27 запитань
Запитання 1

Текстові редактори призначені для опрацювання електронних документів, які містять

варіанти відповідей

лише текст, що складаються із символів

лише текст, поданий у вигляді таблиці

крім тексту й інші об'єкти

Запитання 2

Яка з програм у вказаному переліку є текстовим процесором?

варіанти відповідей

Блокнот (Notepad)

Microsoft Word

Paint

Медіапрогравач Windows

Запитання 3

Для опрцювання електронних текстових документів призначені програми:

варіанти відповідей

Блокнот (Notepad)

Microsoft Word

Paint

LibreOffice Writer

Запитання 4

Текстовими є такі об'єкти:

варіанти відповідей

символи

слова

абзаци

схеми

зображення

Запитання 5

Запустити на виконання програму Microsoft Word можна за допомогою значка

варіанти відповідей
Запитання 6

При введенні тексту між словами завжди ставиться

варіанти відповідей

пропуск

кома

два пропуски

двокрапка

Запитання 7

Редагування тексту - це

варіанти відповідей

внесення змін у текст

внесення змін у зовнішній вигляд тексту

збереження тексту на диску у вигляді текстового файла

Запитання 8

Внесення змін у текст: виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння фрагментів тексту та інших об’єктів, називається

варіанти відповідей

редагуванням тексту

форматуванням тексту

захистом проекту

Запитання 9

Текстовий курсор - це

варіанти відповідей

найменший елемент зображення на екрані

позначка у вигляді стрілки, або інших зображень, що переміщується на екрані за допомогою миші

блимаюча вертикальна позначка, що вказує на поточне місце в документі

Запитання 10

Пошук слова в тексті та заміна його на інше є процесом

варіанти відповідей

опрацювання тексту

зберігання тексту

передавання тексту

видалення тексту

Запитання 11

Фрагмент тексту - це

варіанти відповідей

найменший елемент зображення на екрані

позначка у вигляді стрілки, або інших зображень, що переміщується на екрані за допомогою миші

блимаюча вертикальна позначка, що вказує на поточне місце в документі

довільна послідовність символів тексту

Запитання 12

Вкажіть на кнопку Вставити

варіанти відповідей
Запитання 13

Зміна зовнішнього вигляду тексту

варіанти відповідей

редагування тексту

форматування тексту

створення проектів

Запитання 14

Який об'єкт в середовищі текстового процесора має такі параметри форматування:

стиль накреслення, розмір, колір?

варіанти відповідей

сторінка

абзац

символ

список

Запитання 15

Який об'єкт в середовищі текстового процесора має такі параметри форматування:

розмір полів, орієнтація, розмір паперу?

варіанти відповідей

сторінка

абзац

символ

список

Запитання 16

Яка дія відноситься до форматування тексту?

варіанти відповідей

копіювання фрагмента тексту

виправлення помилок

перевірка орфографії

зміна відступу першого рядку

Запитання 17

Змінити шрифт символів можна за допомогою інструмент

варіанти відповідей
Запитання 18

Текстовий документ може містити графічні об'єкти

варіанти відповідей

погоджуюсь

не погоджуюсь

Запитання 19

Малюнок, фотографія, схема/діаграма в текстовому документі - це

варіанти відповідей

текстові об'єкти

графічні об'єкти

схематичні об'єкти

Запитання 20

Для додавання графічних об'єктів до текстового документа призначені інструменти на вкладці

варіанти відповідей

Основне

Вставлення

Розмітка сторінки

Посилання

Запитання 21

Графічними є такі об'єкти текстового документа

варіанти відповідей

слово

малюнок

схема/діаграма

фотографія

абзац

Запитання 22

Графічні об'єкти можна форматувати в середовищі текстового процесора

варіанти відповідей

погоджуюсь

не погоджуюсь

Запитання 23

До графічного зображення середовищі Microsoft Word можна змінювати такі параметри форматування

варіанти відповідей

обтікання текстом

розташування

міжрядковий інтервал

розмір

орієнтація сторінки

Запитання 24

У текстовий документ можна вставити ...?


варіанти відповідей

фотографію

комп'ютерну програму

відео

музику

Запитання 25

Як при заповненні таблиці перейти від клітинки до клітинки?

варіанти відповідей

За допомогою клавіш Esc i Delete 

Навести на клітинку вказівник і клацнути 

Навести на межу вказівник і клацнути 

За допомогою клавіш керування курсором 

Запитання 26

Як вибрати для роботи окрему клітинку?

варіанти відповідей

Встановити вказівник на абзац і клацнути 

Встановити клітинку на вказівник і клацнути 

Встановити вказівник на вказівник і клацнути 

Встановити вказівник на клітинку і клацнути 

Запитання 27

Як вибрати для роботи стовпець?

варіанти відповідей

Встановити вказівник над рядком і клацнути 

Встановити вказівник зліва навпроти стопця і клацнути 

Встановити вказівник на клітинку і клацнути 

Встановити вказівник над стовпцем і клацнути

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест