24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Контрольна робота "Паралельні та перпендикулярні прямі. Графіки"

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Математика, 6 клас
12 запитань
Запитання 1

Яким символом позначають паралельні прямі?

варіанти відповідей
Запитання 2

Яким символом позначають перпендикулярні прямі?

варіанти відповідей
Запитання 3

Укажіть точку, що належить осі ординат.

варіанти відповідей

 А(0; 0)

В(0; 7)

С(-3; -2)


D(3; -4)

Запитання 4

Серед точок виберіть ту, яка лежить на осі абсцис.

варіанти відповідей

M(6; 0)

  

N(-3; 1)

 

K(2; 1)

 

L(1; 4)

Запитання 5

На малюнку зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t,(у год), а на осі ординат - відстань туриста від дому s (у км). Скільки часу витратив турист на рух після відпочинку ?

варіанти відповідей

8 год


3,5 год

 

3 год

2 год


Запитання 6

Яка з точок, зображених на малюнку, має координати

(2; -3)?

варіанти відповідей

 K


M


L

 

N

Запитання 7

Які з прямих, зображених на малюнку, є паралельними?

варіанти відповідей

a і с

  

m i n

  

c i n


a i m

Запитання 8

Встановити відповідність між точками (1-3) і координатними чвертями (А-Г)

1. К(-6; 1); 2.С(2; -3); 3.М(6; 8).

А) ІІ чверть; Б) ІV чверть; В) І чверть; Г) ІІІ чверть.

варіанти відповідей

1-Б; 2-А; 3-Г

 

1-А; 2-Б; 3-В

 

1-Б; 2-Г; 3- А


1-А; 2-В; 3-Б

Запитання 9


На малюнку зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t(у год), а на осі ординат - відстань туриста від дому s (у км). На якій відстані від будинку турист був через 3 год після виходу з нього?

варіанти відповідей

 5 км


1 км

 

 8 км


2 км

Запитання 10

Накресли на координатній площині замкнену ламану, послідовними вершинами якої є точки з координатами:

(-1; -3); (-2; 0); (-1; 2); (-3; 2); (-1; 5);( 1; 5); ( 3; 2); ( 1; 2); ( 2; 0); ( 1; -3); (-1; -3).

Яка фігура вийшла?

варіанти відповідей

 ваза

 

шестикутник

гриб

 

 хата

 

Запитання 11

На рисунку зображено графік зміни об’єму води в резервуарі залежно від часу. Протягом скількох хвилин об’єм води в резервуарі не змінювався?

варіанти відповідей

 5 хв

 

2 хв


10 хв

 

змінювався постійно

Запитання 12

Дано координати трьох вершин прямокутника АВСD: А(-2; -2), В (-2; 4), D(5; -2). Знайдіть координати вершини С. Обчисліть площу прямокутника, вважаючи, що довжина одиничного відрізка координатних осей дорівнює 1 см.

варіанти відповідей

С(5; 3), S = 42 см2

  

С (3; 5), S = 42 см2

  

С (5; 4), S = 42 см2

С (-5; 3), S = 42 см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест