координатна площина варіант 1

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Математика, 6 клас
18 запитань
Запитання 1

Яка з наведених точок лежить на осі абсцис?

варіанти відповідей

A(1;1)

B(−3;0)

C(0;2)

Г. (−3;3)

Запитання 2

Яка з точок розміщена у ІV чверті?

варіанти відповідей

M(3;−4)

К(−3;4)

Р(−3;−4)

В(3;4)

Запитання 3

Яка з точок, позначених на рисунку, має координа-

ти (2;−1)?

варіанти відповідей

А

В

С

D

Запитання 4

Як розміщена пряма ΜΝ відносно осі абсцис, якщо Μ(1; 3), Ν(5;3)?

варіанти відповідей

перпендикулярно

вертикально

паралельно

перетинає

Запитання 5

Горизонтальну вісь називають ...

варіанти відповідей

вісь ординат

вісь абсцис

вісь координат

координатна вісь

Запитання 6

Записуючи координати точки на перше місце ставлять

варіанти відповідей

абсцису

ординату

нема різниці  

Запитання 7

Початок відліку має координати...

варіанти відповідей

(0;0)

(1;1)

(0;1)

(1;0)

Запитання 8

У якій координатній чверті розміщена точка К(6; 9)?

варіанти відповідей

І;

ІІ;

ІІІ;

ІV.

Запитання 9

Яка з наведених точок не належить жодній з осей координат?

варіанти відповідей

А (4; 0);

В (-9; 9);

С (0; 0);

D (0; -3).

Запитання 10

Які з точок А(-4; 8), В(0; -7,2), С(4; 0), Д(0; 3,5), М(-6,3; -2), К(-5; 0), Р( 5; -5), О(0; 0,2) належать осі ординат?

варіанти відповідей

А

С

М

Р

В

Д

К

О

Запитання 11

Що знаходиться у точці (1; -5) ?

варіанти відповідей

Зірка

Курча

Груша

Запитання 12

Три вершини квадрата ABCD мають координати: А(-2; 4), В(5; 4) і С(5; -3). Знайдіть координати вершини D. 

варіанти відповідей

(5;3)

(2;-3)

(-2;-4)

(-2;-3)

Запитання 13

Серед точок вибрати точки, які лежать в третій координатній чверті: А(-3;4); В(5;-9); С(-7;-5); Р(-4;10); Т(2;-6); К(-8;-5), М(1;8); Н(-7;5); Е(6;9)

варіанти відповідей

А і Р

В і Т

С і К

М і Т

Запитання 14

На скільки частин розбивають площину осі координат?

варіанти відповідей

Одну

Дві

Три

Чотири

Запитання 15

9. Які координати має точка М?

221388_1588537220.png

варіанти відповідей

(- 1; 2)

(- 2; 1)

(2; 1)

(- 2; - 1)

Запитання 16

12. Однакові ординати мають точки:

938899_1588536908.png

варіанти відповідей

А і С

К і С

N і R

D і B

Запитання 17

У якій координатній чверті лежить точка А(х;у), якщо х і у - корені рівнянь 0,5х+1=1,5х+4 і -2(-5у+10)=-80?

варіанти відповідей

У І чверті

У ІІ чверті

У ІІІ чверті

У ІV чверті

Запитання 18

Укажіть точку, абсциса якої на на 6 більша, ніж її ордината?

варіанти відповідей

c

a

f

e

d

b

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест