7 клас. Контрольна робота за І семестр. "Початкові хімічні поняття"

Додано: 6 грудня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 2 рази
19 запитань
Запитання 1

Атом - це...

варіанти відповідей

найдрібніша частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, які рухаються навколо нього.

вид атомів з певним зарядом ядра. 

найменша частинка речовини, яка складається з негативно та позитивно заряджених йонів.

найменша частинка простої речовини або сполуки, яка може існувати окремо, зберігаючи хімічні властивості простої речовини або сполуки. 

Запитання 2

Виберіть формулу простої речовини:

варіанти відповідей

H2

P2O5

Н

Mg(OH)2

Запитання 3

Вкажіть речення, у яких йде мова про просту речовину:

варіанти відповідей

Фосфор входить до складу нервових тканин

фосфор, взаємодіючи з киснем, виступає відновником

білий фосфор світиться у темряві

Фосфор входить до складу ортофосфатної кислоти

Запитання 4

Запис 4H2 означає:

варіанти відповідей

чотири атоми Гідрогену

чотири молекули водню

вісім атомів Гідрогену

чотири молекули Гідрогену

Запитання 5

Чистою речовиною є:

варіанти відповідей

морська вода

солодкий чай

кухонна сіль

повітря

Запитання 6

До сумішей належить:

варіанти відповідей

кров

кисень

дистильована вода

натрій хлорид

Запитання 7

Укажіть речення, у яких йде мова про хімічний елемент:

варіанти відповідей

дріт зроблено з міді

вміст азоту в повітрі складає 78% (за об'ємом)

усі живі організми на Землі дихають киснем

Купрум входить до складу малахіту

вибухова речовина тротил містить Нітроген

Запитання 8

Відносна атомна маса хлору рівна:

варіанти відповідей

17

35

35,5

36

Запитання 9

Виберіть формулу речовини, до складу якої входять атоми Калію, Карбону та Оксигену:

варіанти відповідей

К2СО3

СаСО3

СаSіО3

К2SіО3

Запитання 10

Відносна молекулярна маса Ca3(PO4)2 рівна:

варіанти відповідей

135

307

215

310

Запитання 11

Виберіть ряд, в якому містяться лише символи металічних елементів:

варіанти відповідей

Cu, B, Ca, Fe

Al, Zn, Sn, Ag

Mg, K, Si, Na

Rb, Ca, C, Mg

Запитання 12

Правильно складеними формулами сполук Сульфуру (VI) та Сульфуру (IV) з Оксигеном є:

варіанти відповідей

SO3, SO2

SO3, SO4

S2O, SO2

S2O6, S2O4

Запитання 13

Значенням валентності Нітрогену в сполуці з Гідрогеном є:

варіанти відповідей

I

II

III

IV

Запитання 14

Формула сполуки Цинку з Бромом має вигляд:

варіанти відповідей

ZnBr

ZnBr2

Zn7Br2

Zn2Br

Запитання 15

Назва сполуки Cu2O:

варіанти відповідей

Купрум оксид

Купрум (ІІ) оксид

Купрум (І) оксид

Купрум (2) оксид

Запитання 16

Масова частка Оксигену в сполуці Mg(NO3)2 становить:

варіанти відповідей

32,4%

64,9%

10,8%

29,6%

Запитання 17

Виберіть сполуку, у якій масова частка Нітрогену найбільша:

варіанти відповідей

N2O

НNO3

Са(NO3)2

(NH4)2SO4

Запитання 18

Відносна молекулярна маса CaSO4* 2H2O дорівнює:

варіанти відповідей

154

172

4896

136

Запитання 19

Атом невідомого хімічного елемента містить у своєму складі на два електрони більше ніж атом Алюмінію. Вкажіть кількість протонів у атомі невідомого хімічного елемента.

варіанти відповідей

29

13

27

15

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест