Контрольна робота. різноманітність рослин

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 11 разів
12 запитань
Запитання 1

 Насіння має переваги над спорами: 

варіанти відповідей

містить зародок, 

є багатоклітинним

містить запас поживних речовин 


завжди знаходиться всередині плоду

Запитання 2

 Серед голонасінних зустрічаються такі життєві форми:

варіанти відповідей

дерева кущі 


однорічні трави

багаторічні трави

Запитання 3

Видозміною якого органу голонасінних рослин є шишка:

варіанти відповідей

пагону

квітки

стебла

плоду

Запитання 4

Укажіть, з чого утворюється торф: А) з ущільнених зелених і бурих водоростей Б) з відмерлих решток папоротей, хвощів, плаунів В) з відмерлих решток сфагнових мохів Г) із спороносних колосків хвоща польового

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5

Виберіть ознаки, властиві мохам:

А)

мають ризоїди

Б)

спорофіт живе на гаметофіті 

В)

невеличкі трав"янисті рослини 

Г)

живуть скрізь


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 6

У яких спорових рослин молоді листки спірально закручені і називаються -1-, вони виконують функції -2-, -3-:Виберіть правильний перелік термінів, які потрібно вставити замість відповідних цифр:


А) -вайї,2-фотосинтезу,3-утворення спор

Б) 1-стробіли,2-механічну,3-фотосинтезу

В) 1-спорофіт, 2-утворення спор,3-запліднення

варіанти відповідей

А

Б

В

Запитання 7

Характерні ознаки вищих спорових рослин:

А)в життєвому циклі відбувається чергування сттевого та нестатевого поколінь

Б)зі спори розвивається гаметофіт

В)запліднення за участю води 

Г)серд представників вищих спорових рослин багато дерев


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 8

 Назвіть ознаку Однодольних рослин

А)

Стебло трав"янисте не здатне до потовщення

Б)

Дугове чи паралельне жилкування листків 

В)

Стрижнева коренева система 

Г)

СІтчасте жилкування листків

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 9

Покритонасінні зайняли панівне положення в сучасній флорі нашої планети тому що у них відбулися такі удосконалення в будові та функціях :


а) з"явилася квітка та плід


б) вегетативні органи здатні видозмінюватись


в) є головний корінь 


г) подвійне запліднення 


д) є насіння 


е) багато способів запилення


варіанти відповідей

а

б

в

г

д

е

Запитання 10

Два учні на уроці біології висловили думки щодо особливостей покритонасінних рослин. Перший учень сказав, що покритонасінні – прогресивна група сучасної флори, що займає панівне положення; Другий учень зауважив, що запліднення у покритонасінних не залежить від наявності води. Хто з них правий?

а)лише перший

б)

лише другий 

в)

обидва праві

г)

обидва неправі

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 11

Голонасінні розмножуються :

1

Тільки спорами;

2

Тільки насінням;

3

Спорами та насінням; 

4

Вегетативним способом;

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 12

Назвіть особливості будови, характерні для більшості представників класу Дводольні (декілька відповідей)

1

Мичкувата коренева система

2

Стрижнева коренева система

3

Потовщення стебла здійснюється за рахунок камбію 

4

Немає камбію 

5

Листки з дуговим або паралельним жилкуванням

6

Листки сітчастого жилкування


варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест