Контрольна робота: "Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації"

Додано: 2 листопада 2023
Предмет: Інформатика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Системи управління електронними документами це -

варіанти відповідей

бази даних певного підприємства

організаційно-технічна система, що забезпечує процес створення, управління доступом і розповсюдження електронних документів в комп'ютерних мережах, а також контроль над потоками документів в організації. 

дві відповіді правильні

жодної правильної відповіді

Запитання 2

Вибери засоби складання та виготовлення документів.

варіанти відповідей

друкарські машинки

електронні книги

диктофонна техніка

організаційні автомати

Запитання 3

Засоби копіювання і розмноження документів бувають

варіанти відповідей

ручні та електричні

термографічні, електрографічні, діазографічні, фотографічні, електронно-графічні.

ручні, термографічні, електрографічні, діазографічні, фотографічні

електричні, термографічні, електрографічні, діазографічні, фотографічні

Запитання 4

Програма, що забезпечує створення, редагування і збереження форматованого тексту у файлах. Такі файли можуть містити зображення, діаграми, таблиці, формули, звукові вставки, відеокліпи та інші об'єктиваріанти відповідей

текстовий процесор

текстовий редактор

блокнот

всі відповіді вірні

Запитання 5

Для розробки професійної поліграфічної продукції (газет, книжок, журналів, рекламних буклетів тощо) використовують...

варіанти відповідей

текстові процесори високого ступеня продуктивності

всі відомі текстові редактори

видавничі системи

всі відповіді вірні

Запитання 6

Видавничі системи мають такі особливості...

варіанти відповідей

Зручне маніпулювання блоками тексту


Широкі можливості для роботи з ілюстративними об’єктами

Забезпечення поліграфічної якості продукції

Легке змінення формату документу

всі відповіді вірні

Запитання 7

Що не може містити текстовий редактор?

варіанти відповідей

спеціальні символи

скопійовані фрагменти тексту

графічні об'єкти

музичні файли

Запитання 8

Зовнішня комунікація використовується...

варіанти відповідей

споживачами, ЗМІ, громадскістю.

всередині проекту

споживачами, ЗМІ, громадскістю, всередині проекту

Запитання 9

до формальних видів комунікації належать

варіанти відповідей

звіти

записки

особисті листи

ділові листи

Запитання 10

В чому полягає перевага нарад?

варіанти відповідей

Вони дозволяють двом учасникам обмінятися інформацією і прийти до прийняття спільного рішення протягом короткого проміжку часу

Вони дозволяють декільком учасникам обмінятися інформацією і прийти до прийняття спільного рішення протягом короткого проміжку часу

Вони дозволяють двом учасникам обмінятися інформацією і прийти до прийняття спільного рішення протягом тривалого проміжку часу

Вони дозволяють декільком учасникам обмінятися інформацією і прийти до прийняття спільного рішення протягом тривалого проміжку часу

Запитання 11

СЕД "БОС-РЕФЕРЕНТ" призначена...

варіанти відповідей

для роботи в малому бізнесі

управління документами, знаннми і бізнес процесами на великих підприємствах

всі відповіді вірні

для використання в великих корпораціях зі складною ієрархічною структурою

Запитання 12

СЕД- розшифровується як....

варіанти відповідей

Системи електронного документообігу

Середовище електронного документообігу

Середовище електричного діловодства

Системи електронного діловодства

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест