Контрольна робота. Творчість В. Симоненка, Д. Павличка, Л. Костенко, І. Драча

Додано: 18 березня
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 27 разів
24 запитання
Запитання 1

Олесь Гончар назвав «витязем молодої української поезії»


варіанти відповідей

 І. Драча

 Д. Павличка

В. Симоненко


  М. Вінграновського

Запитання 2

Порівнює поезію із «сонцем оранжевим», яке «щомиті якийсь хлопчисько відкриває для себе»,

варіанти відповідей

 М. Вінграновський

 І. Драч

 Д. Павличко

 В. Симоненко

Запитання 3

Мене водило в безвісті життя,

Та я вертався на свої пороги

належать

варіанти відповідей

В. Симоненку

 І. Драчу

М. Вінграновському

  Д. Павличку


Запитання 4

Автором поезії "Цю жінку я люблю" є

варіанти відповідей

 В. Симоненко

 Д. Павличко

 І. Драч

  М. Вінграновський

Запитання 5

Укажіть прізвище поета, чиє зображення ви бачите на фото

варіанти відповідей

 І. Драч


 В. Симоненко

 Д. Павличко

 М. Вінграновський

Запитання 6

Синівська любов до матері-України - провідний мотив поезії

варіанти відповідей

 "Цю жінку я люблю"


"Балада про соняшник"

"Два кольори"

 "Задивляюсь у твої зіниці"

Запитання 7

До філософської лірики належить твір

варіанти відповідей

"Цю жінку я люблю"

 "Два кольори"

 "Задивляюсь у твої зіниці"


"Балада про соняшник"

Запитання 8

Незнані шляхи, вишита сорочка, згорточок полотна - символічні образи поезії


варіанти відповідей

 І. Драча

 Д. Павличка

 М. Вінграновського

 В. Симоненка

Запитання 9

З яким періодом в історії України та СРСР пов’язане явище шістдесятництва в українському мистецтві? 

варіанти відповідей

Другої світової війни

"хрущовської відлиги"

сталінських репресій

передвоєнного періоду

Запитання 10

До кого звертається ліричний герой у вірші В. Симоненка «Задивляюсь у твої зіниці»?

варіанти відповідей

до України

до матері

до друга

до коханої

Запитання 11

Про кого з шістдесятників ідеться в наведеному уривку?

…реформував жанр балади, відкинувши традиційні легендарно-історичні, героїчні й фантастичні її атрибути, але залишивши ліро-епічну структуру, напружений сюжет (М. Ткачук) 

варіанти відповідей

В.Симоненко

Д.Павличко

І.Драч

М.Вінграновський

Запитання 12

У якому з віршів українських поетів-шістдесятників є символічний образ вишитої української сорочки? 

варіанти відповідей

Д.Павличко "Я стужився, мила, за тобою..."

В.Симоненко "Задивляюсь у твої зіниці..."

І.Драч "Балада про соняшник"

Д.Павличко "Два кольори"

Запитання 13

Про який твір ідеться в наведених нижче рядках?

В основі поезії світоглядний конфлікт двох позицій: рабській ментальності протиставлено гідність вільної духом особистості. 

варіанти відповідей

І.Драч "Балада про соняшник"

В.Симоненко "Я..."

М.Вінграновський "У синьому небі я висіяв ліс..."

В.Симоненко "Задивляюсь у твої зіниці..."

Запитання 14

Який із перелічених художніх засобів НЕ вживається в наведеному уривку з поезії?


У синьому небі я висіяв ліс,

У синьому небі, любов моя люба,

Я висіяв ліс із дубів і беріз,

У синьому небі з берези і дуба.

варіанти відповідей

епіфора

асонанс

епітет

анафора

Запитання 15

Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, мамо горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік…

варіанти відповідей

 епітети

 гіпербола

 порівняння

 метафора

 риторичне звертання

Запитання 16

Знайдіть зображення поета, про якого сказано ці слова: «Двадцять вісім — це дуже мало. Двадцять вісім — це наче й не жив. І поклали поета в хмари — І до хмари немає стежин».

варіанти відповідей
Запитання 17

Визначте, які твердження є правильними

варіанти відповідей

 Вірш М. Вінграновського "Цю жінку я люблю" присвячений матері

 "Задивляюсь у твої зіниці" - зразок інтимної лірики


М. Вінграновський не тільки відомий поет, а й кінорежисер

 І. Драч модернізував жанр балади

 Творчість В. Симоненка належить до соцреалізму


Вірш Д.Павличка "Два кольори" став відомою народною піснею

Запитання 18

У якому рядку правильно названі автори та їхні збірки?

варіанти відповідей


І. Драч ,,Соняшник", В. Симоненко ,,Тиша і грім", Л. Костенко ,,Проміння землі", В. Стус ,,Зимові дерева"


В. Симоненко ,,Проміння землі", І. Драч ,,Зимові дерева", Гр. Тютюнник ,,Інкрустації"

 І. Драч ,,Тиша і грім", Д. Павличко ,,Проміння землі", В. Стус ,,Соняшник"

 Д. Павличко ,,Зимові дерева", Л. Костенко ,,Зав'язь", В. Стус ,,Вітрила", В. Симоненко ,,Протуберанці серця"

Запитання 19

Яка з наведених ознак не відображає світоглядних засад «шістдесятників»:

варіанти відповідей

гуманізм і антропоцентризм (культ людської особистості як центру Все­світу);

активний патріотизм (любов до Батьківщини й рідного народу, форму­вання національної свідомості);моралізм та естетичний максималізм (культ моральності як абсолютного мірила людських вчинків);


активне впровадження підсвідомого, інтуїтивного сприйняття дійсності (сновидіння, хворобливі галюцинації, світ таємних інстинктів, невиразні мрії, примхливі асоціації тощо).

Запитання 20

Історична особа, образ якої показано у розділі «Гінець до гетьмана». 


варіанти відповідей

Хмельницький

Остряниця

 Наливайко

 Вишневецький

Запитання 21

Розділ роману, який немовби ілюструє одну з найвідоміших пісень Чураївни:


варіанти відповідей

 "Полтавський полк виходить на зорі"

 "Проща"

  "Сповідь"

 "Весна, і смерть, і світле воскресіння"

Запитання 22

Кому з поетів були притаманні футуристичні та сюрреалістичні шукання?

варіанти відповідей

 В.Стусу

 В.Симоненку

І.Драчу

  Л.Костенко

Запитання 23

У творі “Маруся Чурай” Ліни Костенко характеристика персонажа

Був молодий і гарний був на вроду.

І жив, і вмер, як личить козаку.

За те, що він боровся за свободу,

його спалили в мідному бику

Стосується     

варіанти відповідей

 Северина Наливайка 


Леська Черкеса

 Мартина Пушкаря

 Гордія Чурая

Запитання 24

Страшні слова, коли вони мовчать,

коли вони зненацька причаїлись,

коли не знаєш, з чого їх почать,

бо всі слова уже були чиїмись.

У рядку використано художні засоби

варіанти відповідей

антитезу, порівняння, тавтологію

 епітети, тавтологію, символи

 персоніфікацію, анафору, асонанс

 метафору, анафору, гіперболу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест