22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Контрольна робота. Творчість В.Винниченка, М.Вороного, О.Олеся, В.Самійленка.

Додано: 8 травня 2020
Предмет: Українська література, 10 клас
Тест виконано: 148 разів
33 запитання
Запитання 1

"Інфанта" Миколи Вороного чудовий зразок лірики

варіанти відповідей

а) громадянської

б) інтимної

в) філософської

г) патріотичної

Запитання 2

Прочитайте текст:

А вона, як мрія сна

Чарівна,

Сяє вродою святою,

Неземною чистотою,

Сміючись на пелюстках,

На квітках

Променистою росою.

У рядках НЕ використано такий художній прийом, як

варіанти відповідей

а) порівняння

б) епітет

в) персоніфікація

г) символ

Запитання 3

Домінуючим художнім засобом у творі М. Вороного "Блакитна панна" є

варіанти відповідей

а) метафора

б) символ

в) тавтологія

г) персоніфікація

Запитання 4

У творі М. Вороного "Блакитна панна" звучить мотив

варіанти відповідей

а) краси перших почуттів

б) цілісної, багатогранної людини

в) возвеличення краси природи навесні

г) захоплення красою жінки

Запитання 5

Твір М. Вороного "Блакитна панна" належить до такої тематичної групи, як

варіанти відповідей

а) патріотична

б) філософська

в) пейзажна

г) інтимна

Запитання 6

Укажіть ідею вірша «О слово рідне…» О. Олеся

варіанти відповідей

а) заклик до боротьби з існуючим ладом 

б) уславлення поетів як провідників нації

в) заклик берегти рідне слово, його красу

г) роль митця і мистецтва в житті народу

Запитання 7

Справжнє прізвище Олександра Олеся


 

  

  

  

варіанти відповідей

а) Косач

б) Рудченко

в) Кандиба

г) Тобілевич

Запитання 8

Укажіть за яким принципом побудована поезія «З журбою радість обнялась»

варіанти відповідей

а) алегорія 

б) гіпербола 

в) риторичних фігур

г) контраст

Запитання 9

Укажіть головну думку поезії О. Олеся «Чари ночі»

варіанти відповідей

а) уславлення кохання та природи

б) утвердження переваги духовного над матеріальним 

в) засудження байдужих до краси мистецтва

г) уславлення людей праці і їх почуттів   

Запитання 10

Установіть правильно зазначену відповідність між ліричними образами і назвами творів

1    акорди проміннострунні    2    солов'ї     3 прозорі шати

А      «З журбою радість обнялась...»    Б      «Блакитна Панна» В       «Чари ночі» Г      «Інфанта»

варіанти відповідей

а) 1б , 2г, 3а, 4в 

б) 1в, 2г, 3б, 4а

в) 1в, 2а, 3б, 4д

г) 1д, 2г, 3б, 4в

Запитання 11

Портрет М. Вороного


 

 

 

  

варіанти відповідей
Запитання 12

Поезія «Чари ночі» за жанромваріанти відповідей

а) елегія

б) послання

в) романс

г) ода

Запитання 13

У вірші "Чари ночі" є всі образи-символи, ОКРІМваріанти відповідей

а) Фауст

б) Солов’ї

в) Весна

г) Україна

Запитання 14

«Будь мечем моїм!

Ні, сонцем стань! Вгорі спинися,

Осяй мій край і розлетися

Дощами судними над ним», — так звертається поет до


варіанти відповідей

а) мистецтва

б) свого хобі

в) рідного слова

г) думки

Запитання 15

Серед символів,які використовує О. Олесь у поезії «О слово рідне! Орле скутий!» НЕМАЄ


варіанти відповідей

а) Орел

б) Дощі

в) Меч

г) Народ

Запитання 16

У якій поезії українських письменників звучить заклик любити життя, насолоджуватись його красою, цінувати кожну мить життя:
варіанти відповідей

а) «Блакитна панна» Миколи Вороного;

б) «Чари ночі» Олександра Олеся;

в) «З журбою радість обнялась» Олександра Олеся;

г) «Інфанта” Миколи Вороного.

Запитання 17

Укажіть зав'язку твору В.Винниченка "Момент"варіанти відповідей

а) розмова з Семеном

б) переховування в повітці

в) знайомство з панною

г) перехід лінії кордону

Запитання 18

Укажіть, який підзаголовок має твір "Момент"варіанти відповідей

а) "Нарис з мого життя"

б) "З записок відлюдька"

в) "Лірична драма"

г) "Із оповідань тюремної Шахерезади"

Запитання 19

Яку проблему не порушує В.Винниченко у творі «Момент»варіанти відповідей

а) сенсу щастя людини.

б) митця і суспільства.

в) життя і смерті.

г) миті як частинки вічності.

Запитання 20

Історія одного кохання, що зародилося між молодим революціонером і панною в драматичній, ризикованій для життя ситуації-це


 варіанти відповідей

а) Головна думка твору «Момент».

б) Тема твору «Момент».

 в) Ключова фраза із твору «Момент».

г) дея твору «Момент».

Запитання 21

Твір «Момент» за жанром 

варіанти відповідей

а) новела.

б) повість.

 в) усмішка.

г) роман

Запитання 22

Виберіть персонажа, якому належать слова: "Щастя - момент. Далі вже буде буденщина, пошлість. Я знаю вже. Само найбільше щастя буде мізерний в порівнянні з цим".варіанти відповідей

а) герой-оповідач

б) Семен

в) селянин

г) панна

Запитання 23

Кому присвячений вірш «Українська мова»  В.Самійленка                            

варіанти відповідей

а) Т. Шевченкові;

б) О.Олесю;

в) М.Вороному;

г) Л.Українці.

Запитання 24

Драматичні сторінки історії народу, історії рідного слова, приниженого людською байдужістю. («І ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його.) - це

варіанти відповідей

а) тема твору В.Самійленка "Українська мова";

б) головна думка твору В.Самійленка "Українська мова";

в) ідея твору В.Самійленка "Українська мова";

 г) Ключова фраза із твору В.Самійленка "Українська мова".

Запитання 25

Заклик до збереження української мови, думка про безсмертя найбільшої цінності народу — мови. («Хай коштовним добром вона буде у нас. Щоб і сам здивувавсь у могилі Тарас». Мова «сіятиме вік, поки сонце стоїть».) -це

варіанти відповідей

а) тема твору В.Самійленка "Українська мова";

б) головна думка твору В.Самійленка "Українська мова";

в) ідея твору В.Самійленка "Українська мова";

г) ключова фраза твору В.Самійленка "Українська мова".

Запитання 26

Визначити художній засіб рядків:

Діамант дорогий на дорозі лежав —....

варіанти відповідей

а) порівняння;

б) гіпербола;

в) епітет;

г) метафора.

Запитання 27

За жанром твір В. Самійленка  «Україна» є:

варіанти відповідей

а) гімн;

б) вірш-медитація;

в) елегія;

г) романс.

Запитання 28

Визначити художній засіб

«Як мрію чистую з найкращих мрій, / Я заховаю в серці Україну»,

«І мрія та, як світище ясне»

варіанти відповідей

а) порівняння;

б) епітет;

в) метафора;

г) антитеза.

Запитання 29

Розповідь про високі почуття любові до батьківщини — розкішного, багатого краю, що перебуває в неволі й злиднях- це

варіанти відповідей

а) тема твору В.Самійленка "Україна";

б) головна думка твору В.Самійленка "Україна";

в) ідея твору В.Самійленка "Україна";

г) Ключова фраза із твору В.Самійленка "Україна".

Запитання 30

Україна — це духовне начало, яке підносить людину до безсмертя - це

варіанти відповідей

а) тема твору В.Самійленка "Україна";

б) головна думка твору В.Самійленка "Україна";

в) ідея твору В.Самійленка "Україна";

г) Ключова фраза із твору В.Самійленка "Україна".

Запитання 31

До якої літературної течії належить творчість В.Винниченка?варіанти відповідей


варіанти відповідей

а) Реалізм

б) Романтизм

в) Експресіонізм

г) Неореалізм

Запитання 32

Поезія «Блакитна Панна» є прикладом
варіанти відповідей

а) експресіонізму

б) неоромантизму

в) імпресіонізму

г) символізму

Запитання 33

Блакитна Панна в однойменній поезії — це


варіанти відповідей

а) море 

б) річка

в) осінь 

г) весна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест