КОНТРОЛЬНА РОБОТА. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. 10 клас. Історія України.

Додано: 13 травня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1064 рази
20 запитань
Запитання 1

Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ здійснювалася впродовж:


варіанти відповідей

 червня-липня 1943 року

 січня-лютого 1944 року

листопада-грудня 1943 року

 квітня-травня 1944 року

Запитання 2

Національно-визвольна боротьба українського народу в роки Другої світової війни відбувалася у формі:


варіанти відповідей

 серії терористичних актів проти вищих посадовців, поєднаних з акціями громадянської непокори

дій регулярних українських армій у складі військ Антигітлерівської коаліції

 загальнонаціонального антифашистського та антирадянського повстання

 підпільної та партизанської боротьби проти загарбників

Запитання 3

Установіть послідовність подій:


А) Корюківська трагедія;

Б) танкова битва Луцьк-Рівне-Броди;

В) створення УПА;

Г) вступ Червоної Армії на територіюПольщі

 

варіанти відповідей

 БАВГ

 БВАГ

АВБГ

ГБВА

Запитання 4

Укажіть основні підсумки Другої світової війни (1939—1945 рр.) для України.

(три правильні відповіді)


варіанти відповідей

 об’єднання основного масиву українських етнічних земель у межах однієї держави

 лібералізація та демократизація суспільно-політичного життя в УРСР

 утворення автономних областей у складі УРСР — Кримської АРСР і Закарпатської України

 вихід республіки на міжнародну арену, вступ до ООН

 зростання автономістських настроїв у партійно-радянському керівництві УРСР

 припинення бойових дій загонів УПА та діяльності підпілля ОУН

 численні людські втрати та матеріальні збитки народного господарства УРСР

Запитання 5

Збройний опір Червоній армії під час їх вступу на територію західноукраїнських земель у 1939—1940 рр. чинили:варіанти відповідей

 підрозділи румунської армії

 підрозділи польської армі

 місцеве населення

 загони ОУН і УПА

Запитання 6

Адміністративним центром райхскомісаріату "Україна" було місто 1)________, де розташовувалася резиденція райхскомісара України 2)___________.

Вставте пропущене.

 

варіанти відповідей

1) Рівне; 2) А. Розенберг.

1) Одеса; 2) Е. Кох.

1) Рівне; 2) Е. Кох.

1) Київ; 2) А. Розенберг.

Запитання 7

Про кого йдеться?

У серпні 1943 р. на Третьому надзвичайному зборі ОУН його обрали головою бюро проводу ОУН (б) та головним командиром УПА. У липні 1944 р. він став головою Генерального секретаріату УГВР.

варіанти відповідей

 Т. Боровець (Бульба)

Р. Шухевич

 Д. Клячківський

 В. Івахів

Запитання 8

У якому році було створено Український штаб партизанського руху (УШПР)?

варіанти відповідей

 1944 р.

 1943 р.

 1942 р.

 1941 р.

Запитання 9

Укажіть головні особливості діяльності УПА в 1943 - 1944 р р. 


варіанти відповідей

 систематично вела бойові дії проти гітлерівців, радянських партизанів, польських озброєних загонів

 тримала більшість бійців у резерві, майже не вела воєнних дій

 прагнула до встановлення панівної ролі греко-католицької церкви на Сході України

мала найбільшу підтримку на Заході України, тримала під контролем цілі райони Волині та Полісся, а згодом - Галичини

 воювала за Українську самостійну соборну державу

завжди вважала своїм спільником у боротьбі проти СРСР нацистську Німеччину

 головні надії на створення незалежної України покладала на Адольфа Гітлера

Запитання 10

Перший населений пункт визволений на території України


варіанти відповідей

 Ужгород

 Київ

 Харків

 с. Півнівка Міловського району на Луганщині

Запитання 11

На основі документа вкажіть як називалась тактика німецько-фашистських загарбників: « вищому керівництву військ СС та поліції в Україні… необхідно домогтися, щоб при відході з районів України не залишилося жодної людини, ні одного будинку, ні однієї шахти, ні одного центнера зерна, ні однієї рейки, щоб не залишилося ні однієї не отруєної криниці. Противник має мати дійсно тотально спалену і зруйновану країну.»

        

варіанти відповідей

 дивна війна

 рейкова війна

випалена земля

 окопна війна

Запитання 12

Початком визволення території України від нацистської окупації став контрнаступ радянських військ у ході


 .

варіанти відповідей

 А.Сталінградської битви.

Б. битви під Москвою.

В. Курської битви

 Г «Битви за Дніпро».

Запитання 13

Депортація кримських татар та інших народів розпочалась


варіанти відповідей

 на світанку 18 травня 1944 року

на світанку 18 червня 1944 року

 у вечері 18 травня 1943 року

у вечері 18 липня 1944 року

Запитання 14


Коли відбулося порушення умов договору, зображеного на карикатуріваріанти відповідей

 22 червня 1941 року

 1 вересня 1939 року

 28 вересня 1939 року

 17 вересня 1919 року

Запитання 15

“Акт відновлення Української держави” було ухвалено:
варіанти відповідей

 22 липня 1942 року

 5 липня 1941 року

30 червня 1941 року

 22 червня 1941 року

Запитання 16


Укажіть міста, які радянські війська в 1941—1942 рр. обороняли тривалий час

(три правильні відповіді) 

варіанти відповідей

 Полтава

Одеса

Вінниця

 Харків

 Севастополь

Львів

Київ

Запитання 17

Укажіть причини поразок Червоної армії в 1941-1942 рр. (3 правильних )


 


  

варіанти відповідей

прорахунок та помилки керівництва СРСР

перевага німецької армії в кількості та якості озброєнь

  нестача кваліфікованих військових кадрів унаслідок масових репресій

 малочисельність Червоної армії

  вороже ставлення до СРСР, Великої Британії та США

 відсутність у радянського командування розвідувальних даних про можливий початок ні­мецького нападу

швидкий набір у військо людей, що перебувають у запасі

Запитання 18

Командир незалежних партизанів "Поліської Січі", що діяли на території Волині і Полісся називав себе "Тарасом Бульбою"

варіанти відповідей

С. .Бандера

 Є. Коновалець

 М. .Кирпонос

 Т. .Боровець

Запитання 19

Встановіть відповідність між датами та подіями

 

1. Листопад 1939 р

2. Липень 1941 р

3. Липень 1942 р

4. Червень 1941 р.


А) Київська стратегічна оборонна операція

Б) Західну Україну включено до складу УРСР

В) Захоплення Одеси

Г) Територія України повністю окупована німцями

Д) Акт відновлення Української держави

варіанти відповідей

1Б: 2А ;3Г ;4Д;

 1А; 2Б; 3Г; 4Д;

 1В;2Г; 3А; 4Д;

1Б; 2Г; 3А; 4В;

Запитання 20

Доберіть визначення до кожного з понять.


«мобілізація»

«депортація»

«евакуація»

«еміграція»


А вивезення населення, а також матеріальних цінностей з місцевості, що перебуває під загрозою нападу або загарбання ворогом, стихійного лиха

Б призов військовозобов’язаних на службу в діючу армію у зв’язку із запровадженням воєнного стану

В вимушене або добровільне переселення частини населення з батьківщини до іншої країни на певний час або на постійне проживання

Г примусове безоплатне або оплачуване відчуження майна органами державної влади

Д примусове, насильницьке переселення людей за межі місць їхнього постійного проживання

варіанти відповідей

 1Б; 2Д ;3Г ;4В;

 1В ;2А; 3Г; 4Б;

 1Д; 2Б ;3А; 4Г;

 1Б; 2Д; 3А; 4В;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест