Контрольна робота "Україна в роки Другої світової війни"

Додано: 16 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1193 рази
33 запитання
Запитання 1

У якому році у львівських газетах з′явився такий заклик:

"Громадяни, пам′ятайте! Неділя, 22 жовтня - день виборів до Українських Народних Зборів! Всі, як один чоловік, візьмемо участь у виборах депутатів до Українських Народних Зборів!"?


варіанти відповідей

1939 р.

1941 р.

1943 р.

1945 р.

Запитання 2

"Волю народам і людині! За українську Самостійну Соборну Державу! За незалежні національні держави всіх народів СРСР! Пригноблені народи СРСР, об′єднуйтесь для боротьби проти більшовицьких загарбників і експлуататорів!" - під такими гаслами у другій половині 1940 - на початку 1950-х рр. вели боротьбу...

варіанти відповідей

учасники Холодноярської республіки

підрозділи УПА

дисиденти

радянські партизани

Запитання 3

"Визвольний похід" Червоної армії на допомогу населенню Західної України і Західної Білорусії відбувся ...

варіанти відповідей

17 вересня 1939 р.

28 вересня 1939 р.

22 жовтня 1939 р.

30 червня 1940 р.

Запитання 4

Договір про ненапад між Німеччиною та СРСР було підписано...

варіанти відповідей

21 серпня 1938 р.

23 серпня 1939 р.

28 вересня 1939 р.

1 вересня 1939 р.

Запитання 5

Які регіони було включено до складу УРСР 2 серпня 1940 року?

варіанти відповідей

Закарпаття

Південна Бессарабія

Північна Бессарабія

Східна Галичина

Західна Волинь

Північна Буковина

Запитання 6

У яких варіантах указано області УРСР, утворені в грудні 1939 р.?

варіанти відповідей

Чернівецька, Ізмаїльська

Рівненська, Львівська

Волинська, Тернопільська

Станіславська, Дрогобицька

Аккерманська, Закарпатська

Кам′янець-Подільська, Житомирська

Запитання 7

На якому з портретів зображено С. Бандеру?

варіанти відповідей
Запитання 8

У серпні 1939 р. Провід українських націоналістів скликав Другий великий збір ОУН, на якому обрали головою організації ...

варіанти відповідей

А. Мельника

С. Бандеру

А. Волошина

Р. Шухевича

Запитання 9

Оборона якого міста від німецьких та румунських військ була найдовшою (250 днів)?

варіанти відповідей

Києва

Харкова

Севастополя

Одеси

Запитання 10

Який населений пункт УРСР був захоплений гітлерівцями останнім?

варіанти відповідей

Село Лавочне Дрогобицької області

Село Півнівка Міловського району Ворошиловградської (нині Луганської) області

Місто Свердловськ Ворошиловградської (нині Луганської) області

Місто Севастополь

Запитання 11

Коли було прийнято документ, у якому міститься таке положення: "Волею Українського Народу Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України"?

варіанти відповідей

1 вересня 1939 р.

17 вересня 1939 р.

30 червня 1941 р.

19 вересня 1941 р.

Запитання 12

Укажіть причини невдач Червоної армії в перший період радянсько-німецької війни.

варіанти відповідей

розрахунок на воєнну підтримку військ союзників - Великої Британії та США

хибна оцінка радянським керівництвом військово-політичної ситуації

брак досвіду та кваліфікації керівного складу армії СРСР

відсутність у радянського керівництва інформації про підготовку нападу на СРСР

фактор раптовості нанесення першого удару

перехоплення німецькою розвідкою плану оборони СРСР на випадок воєнних дій

Запитання 13

Назви "Поліська Січ", Українська повстанська армія (УПА), Українська народно-революційна армія" (УНРА) доречні в розповіді про діяльність

варіанти відповідей

Т. Боровця

А. Мельника

С. Бандери

Я. Стецька

Запитання 14

Як називався німецький план нападу на СРСР?

варіанти відповідей

"Ост"

"Вайс"

"Рот"

"Барбаросса"

Запитання 15

Укажіть період оборони Києва:

варіанти відповідей

23-29 червня 1941 року.

5 серпня – 16 жовтня 1941 року.

30 жовтня 1941 року – 4 липня 1942 року.

11 липня – 19 вересня 1941 року

Запитання 16

Бабин Яр є символом...

варіанти відповідей

"розстріляного відродження"

Голокосту єврейського народу

Голодомору

сталінських репресій

Запитання 17

Якого поняття стосується німецький агітаційний плакат?

варіанти відповідей

фольксдойчі

остарбайтери

колабораціоністи

репатріанти

Запитання 18

Якою цифрою на карті позначена окупаційна зона рейхскомісаріат «Україна»?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 19

Кого називають «Праведниками народів світу»

варіанти відповідей

померлих солдатів Червоної армії у Другій світовій війні

розстріляних під час Голокосту євреїв

осіб, які в роки Другої світової війни рятував євреїв від Голокосту

мирне населення, що загинуло у роки Другої світової війни

Запитання 20

Укажіть заходи, які передбачав здійснити нацистський окупаційний «новий порядок» в Україні

варіанти відповідей

відновлення демократичних прав і свобод корінного населення

економічне пограбування України, перетворення її в аграрно-сировинний придаток Німеччини

масове винищення передусім єврейського населення – голокост

поліпшення умов розвитку української економіки та культури

створення допоміжних українських збройних сил

утворення автономної Української держави у складі Німецького рейху

фізичне винищення значної частини українців і перетворення решти на рабів

Запитання 21

Рішення Третього надзвичайного збору ОУН (б) (серпень 1943 р.) передбачали

варіанти відповідей

проведення у Львові Українських національних зборів, які б ухвалили Акт про відновлення Української держави

орієнтацію на допомогу Третього райху (нацистської Німеччини) в побудові Української самостійної соборної держави

невтручання в протистояння між Вермахтом та Червоною армією і припинення збройної боротьби

прагнення до розбудови Української соборної суверенної держави на основі справедливого соціально-економічного устрою та демократичних свобод

Запитання 22

На якому з фотопортретів зображено Р. Шухевича?

варіанти відповідей
Запитання 23

У якому році була створена Українська повстанська армія (УПА)?

варіанти відповідей

1939 р.

1941 р.

1942 р.

1944 р.

Запитання 24

На карті жирною пунктирною лінією позначено

варіанти відповідей

територію провінції «Трансністрія» - зони румунської окупації в 1941 р.

зону зосередження головних сил радянських партизанів у 1942-1943 рр.

райони базування загонів Української повстанської армії в 1943-1944 рр.

межі дистрикту «Галичина» в складі Генерального губернаторства в 1944 р.

Запитання 25

Хто є зайвим у цьому логічному ланцюжку: С. Ковпак, О. Сабуров, Я. Стецько, О. Федоров?

варіанти відповідей

С. Ковпак

О. Сабуров

Я. Стецько

О. Федоров

Запитання 26

Якої операції стосується наведений вислів?

"Двадцять п′ять тисяч входить у воду, а виходить на тому березі три тисячі, максимум п′ять. Через п′ять - шість днів усе це спливає" (В. Астаф′єв)

варіанти відповідей

Київська наступальна операція

Одеська наступальна операція

Севастопольська наступальна операція

Харківська наступальна операція

Запитання 27

Визволення всієї території України від німецьких окупантів та їхніх союзників завершилося

варіанти відповідей

6 листопада 1943 р

17 лютого 1944 р

28 жовтня 1944 р.

9 травня 1945 р. 

Запитання 28

Яка подія часів Великої Вітчизняної війни стала темою для створення зображеної карикатури?

варіанти відповідей

Битва за Дніпро

Київська оборонна операція

Корсунь-Шевченківська операція

Карпатсько-Ужгородська операція 

Запитання 29

Вигнання нацистських окупантів з території УРСР завершилося, коли Червона армія увійшла до ...

варіанти відповідей

села Лавочне Дрогобицької області

міста Свердловськ Ворошиловградської (нині Луганської) області

села Півнівка Міловського району Ворошиловградської (нині Луганської) області

міста Ужгород

Запитання 30

Про Олену Телігу відомо, що вона ...

варіанти відповідей

брала участь у діяльності концертних бригад з артистів українських театрів, які обслуговували частини Червоної армії

боролася проти окупантів у складі партизанських загонів, підпорядкованих як Москві, так і націоналістичним центром руху Опору

 працювала військовим кореспондентом у газетах фронтів і армій, багатьох дивізійних газетах

у жовтні 1941 р. разом із "похідними групами" ОУН вона приїхала до Києва й очолила Спілку українських письменників

Запитання 31

Доповніть твердження.

Друга світова війна тривала...

варіанти відповідей

1938 - 1944 рр.

1939 - 1945 рр.

1941 - 1945 рр.

1941 - 1946 рр.

Запитання 32

Який художній твір у роки Другої світової війни був визнаний радянським керівництвом націоналістичним і безідейним?

варіанти відповідей

кіноповість О. Довженка "Україна в огні"

кінофільм О. Довженка "Битва за нашу Радянську Україну"

плакат В. Корецького "Україна вільна"

плакат В. Касіяна "Гнів Шевченка - зброя перемоги"

Запитання 33

Льотчик-винищувач, тричі Герой Радянського Союзу, що народився на Сумщині це -

варіанти відповідей

Ігор Сікорський.

Амет-Хан Султан.

Іван Кожедуб.

Василь Порик.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест