Контрольна робота "Веб-технології" 11 клас

Додано: 20 грудня 2023
Предмет: Інформатика, 11 клас
19 запитань
Запитання 1

Сукупність веб-сторінок, які об'єднані між собою за змістом та навігаційно - це

варіанти відповідей

Веб-сайт

Футер

Компонент

Браузер

Запитання 2

За допомогою панелі інструментів НЕ можна:

варіанти відповідей

задати форматування символів (шрифт, розмір, накреслення, колір тексту, колір тла);

встановити параметри абзаців (відступи та вирівнювання);

редагувати HTML-код сторінки.

вставити зображення

Запитання 3

Ергономіка це...

варіанти відповідей

 наука про колір, його властивості, особливості сприйняття кольорів людьми різних вікових і соціальних груп

структура об'єктів творчості, спрямована на узгодження складових об'єкта для надання йому зовнішньої привабливості та функціональності

наука, яка вивчає особливості виробничої діяльності людини з метою забезпечення ефективності, безпеки та зручності, здоров`я

Запитання 4

Який тег задає розмір заголовку?

варіанти відповідей

<body>...</body>

<p>...</p>

<h1>...</h1>

<n1>...</n1>

Запитання 5

Який тег створює абзац в документі?

варіанти відповідей

<body>...</body>

<p>...</p>

<h1>...</h1>

<br>...</br>

Запитання 6

Приклади парних тегів

варіанти відповідей

<HTML>

<h3>

<HR>

<HEAD>

Запитання 7

Що робить тег <ul>?

варіанти відповідей

Список робить маркований

Підкреслює текст

Робить текст курсивним

Робить текст жирним

Запитання 8

Який із фрагментів HTML-коду дасть наведений результат?

березень 

варіанти відповідей

 <b>березень</b>

  <i>березень</i>

  <u>березень</u>

Запитання 9

Як ви розумієте слово Тренд?

варіанти відповідей

напрям в сучасній культурі

можливий вектор розвитку подій

сучасність

незмінний стан об'єкту на проміжку часу

Запитання 10

Тег <hr size="5" width="80%"> використовують для...

варіанти відповідей

задання розмірів зображення

задання відступу абзацу

задання вертикальної лінії

задання горизонтальної лінії

Запитання 11

Які цілі пошукової оптимізації сайта?

варіанти відповідей

Зменшити кількість зайвих елементів керування на сторінках сайта

Покращити візуальне сприйняття сторінок сайту 

Збільшити число відвідувачів сайту 

Полегшити користувачу пошук інформації на сайті 

Підвищити позицію сайту в результатах роботи пошукових систем 

Запитання 12

Що з перерахованого належить до стратегій просування сайту?

варіанти відповідей

реєстрація сайту в пошукових каталогах

швидкість відкриття сайту

банерна реклама

наповнення сайту

освіта та досвід роботи адміністратора сайту

просування засобами соціальних мереж

Запитання 13

Вкажіть критерії оцінювання ергономічності веб-сторінок...

варіанти відповідей

оформлення

зручність оформлення

зручність навігації

розташування відомостей на сторінці

швидкість завантаження

Запитання 14

Які основні елементи передбачено для розміщення на веб-сторінці?

варіанти відповідей

блок заголовка

блок навігації

 інформаційний блок

підвал

рекламний блок

Запитання 15

Для чого заданий тег?

<font size="4.5" color="#000000" face="serif">

варіанти відповідей

Для задавання розміру і кольору шрифту на веб-сторінці

Для задавання розміру і кольору фону веб-сторінки


Для задавання розміру і кольору фону заголовка веб-сторінки

Запитання 16

Як зробити текст в < p > елементі жирним?

варіанти відповідей

< p style="font-size:bold;">

< p style="text-size:bold;">

p {text-size:bold;}

p {font-weight:bold;}

Запитання 17

Тег <a> призначений для:

варіанти відповідей

позначення нового абзацу

позначення тексту як заголовка

створення гіперпосилання

позначення нумерованого списку

Запитання 18

Тег <strong> ... </strong>

варіанти відповідей

створення заголовка на веб-сторінці

створення абзацу на веб-сторінці

виділення фрагмента тексту напівжирним накресленням

Запитання 19

CSS-властивість, яка встановлює вид кольору

варіанти відповідей

font-family

font-size

background-color

height

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест