Контрольна робота з географії № 2 (11 класи)

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 19 разів
24 запитання
Запитання 1

Укажіть, що таке світосистема.

варіанти відповідей

це засоби виробництва й люди, що використовують їх у процесі суспільного виробництва

це система, яка об'єднує всі сектори економіки

це результат і процес формування глобальної геопросторової єдності в системі "суспільство - природа"

це обладнання, машини, прилади, інженерні споруди

Запитання 2

Складний земний простір, розташований на конкретній території , який розвивається в часі та охоплює літосферу, гідросферу, атмосферу, біосферу та соціосферу - це...

варіанти відповідей

поверхня Землі

географічний простір

навколишнє середовище

космічний простір

Запитання 3

Відтворення населення (у вузькому розумінні) - це...

варіанти відповідей

процес зміни поколінь у результаті природного руху

показник, що характеризує склад населення

узагальнена назва сукупності народжень і смертей, що змінюють кількість населення природним шляхом

кількість народжень на 1000 жителів

Запитання 4

Укажіть, які розрізняють "сили", що характеризують геополітичні процеси у світі зокрема.

варіанти відповідей

економічну, військову, "м'яку"

економічну, мілітарну, "м'яку"

економічну, мілітарну, суспільну

економічну, політичну, військову

Запитання 5

Укажіть, що мають на увазі, коли кажуть про якісно новий етап розвитку світової економіки, яка поступово перетворюється на цілісний організм, утворений величезною виробничою сферою, глобальною фінансовою та планетарною інформацією.

варіанти відповідей

глобальну економіку

глобалізацію

світове господарство

національне господарство

Запитання 6

Укажіть, що таке світовий ринок інвестицій.

варіанти відповідей

багатофункціональні системи каналів зв'язку та комутаційне обладнання

наявні фінансові ресурси світу

можливість доступу до необхідних даних з усіх сфер життєдіяльності в будь-який момент часу в будь-якому місці

глобальний механізм розподілу потоків фінансових вкладень між країнами в глобальній економіці

Запитання 7

Різниця між кількістю народжених і померлих на 1000 жителів протягом року має назву...

варіанти відповідей

людський приріст

смертність

народжуваність

природний приріст

Запитання 8

Вкажіть найбільші трансконтинентальні контейнерні "мости"

варіанти відповідей

Великобританія - Франція

Японія - східне узбережжя США

Росія - США

Західна Європа - Південна Америка

Західна Європа - Західна Азія

Запитання 9

Укажіть, що є об'єктом дослідження полтичної географії?

варіанти відповідей

природні комплекси

антропогенні комплекси

природно-територіальні системи

територіально-політичні системи

Запитання 10

Зазначте найбільших споживачв алюмінію у світі.

варіанти відповідей

Китай

Японія

США

Країни ЄС

Бразилія

Запитання 11

Оберіть три найбльшіі світові центри імміграції

варіанти відповідей

Східна Азія

Нафтодобувні країни Південно-Західної Азії

Західна Європа

Південна Америка

Північна Америка

Запитання 12

Для країн з другим типом відтворення характерні...

варіанти відповідей

низькі показники народжуваності, смертності та природного приросту (або його відсутність)

високі народжуваність та смертність, і як наслідок, низький природний приріст

висока народжуваність, смертність, що знижується, і як наслідок, високий природний приріст

низькі показники народжуваності і високі - смертності і, як наслідок, від'ємний природний приріст

Запитання 13

Геополітика досліджує...

варіанти відповідей

питання перетворення компонентів географічної оболонки

питання застосування державою заходів, спрямованих на розв'язання проблем її розвитку як територіально-політичної системи з метою стабільності й цілісності

питання застосування державою заходів, спрямованих на розв'язання проблем розвитку економіки

питання застосування державою заходів, спрямованих на розв'язання екологічних проблем

Запитання 14

Укажіть основну мету демографічної політики країн першого типу

варіанти відповідей

зниження смертності

збільшення тривалості життя

підвищення народжуваності

підвищення рівня життя

Запитання 15

Укажіть, що таке світовий ринок технологій.

варіанти відповідей

велика сфера обміну з метою підвищення технічного й технологічного рівня виробництва

процес раціонального використання природних ресурсів

процес перетворення природних ресурсів на товари

велика сфера обміну товарами та капіталами

Запитання 16

Країною-лідером за довжиною автомобільних шляхів із твердим покриттям є ...

варіанти відповідей

Китай

Індія

США

Японія

Запитання 17

Основні посівні площі пшениці розташовані в межах...

варіанти відповідей

субтропічного поясу

Західної Європи

помірного поясу

Східної Азії

Запитання 18

Укажіть характерну рису авіаційної промисловості та її географії.

варіанти відповідей

відрізняється високою капіталомісткістю та наукоємністю, тому основними виробниками авіаційної техніки є кілька великих країн світу

виробляє повітряні апарати різного типу й поширена в розвинених та нових індустріальних країнах світу

виробляє літаки й поширена в різних країнах світу

відрізняється високою праце- та матеріаломісткістю, тому виробниками авіаційної техніки є кілька розвинених країн світу

Запитання 19

Лідером у виробництві чорних металів серед регіонів є...

варіанти відповідей

Західна Європа

Східна Азія

Північна Америка

Південня Африка

Запитання 20

Укажіть, що мають на увазі, коли кажуть про складову частину глобальної економіки, що являє собою процес купівлі та продажу з метою задоволення потреб у товарах та отримання доходу.

варіанти відповідей

міжнародний ринок послуг

міжнародний ринок трудових ресурсів

міжнародний ринок товарів

міжнародний ринок капіталів

Запитання 21

Вкажіть країни, з якими Україна має сухопутний кордон.

варіанти відповідей

Чехія

Словаччина

Румунія

Болгарія

Словенія

Запитання 22

Вкажіть країни, які не входять до ГУАМ

варіанти відповідей

Грузія

Узбекистан

Азербайджан

Молдова

Білорусь

Запитання 23

Вкажіть, які українські міста є містами-мільйонерами.

варіанти відповідей

Одеса

Дніпро

Харків

Донецьк

Київ

Запитання 24

Вкажіть область України (з перелічених), в якій спостерігається найбільший природний приріст населення.

варіанти відповідей

Черкаська

Чернігівська

Закарпатська

Чернівецька

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест