ТРЕНУВАННЯ /Контрольна робота з географії за 11 клас

Додано: 9 травня 2022
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 428 разів
19 запитань
Запитання 1

Демографічне старіння - це процес...


варіанти відповідей

переважання у структурі населення осіб молодшого віку

переважання у структурі населення осіб старшого віку

переважання у структурі населення осіб працездатного віку

переважання у структурі населення осіб непрацездатного віку

Запитання 2

Зазначте, які особи становлять значну частину міжнародного міграційного потоку

варіанти відповідей

особи, які через загрозу життю змушені виїхати з власної країни

особи, які не мають вищої освіти

особи, які втратили роботу

особи з низькими доходами

Запитання 3

Для Індії характерна статево-вікова піраміда у формі...


варіанти відповідей

"дзиги"

"шолому"

"капелюха"

"парасолі"

Запитання 4

Укажіть, які розрізняють «сили», що характеризують геополітичні процеси у світі зокрема.

варіанти відповідей

економічну, суспільну, «м’яку»

економічну, мілітарну (військову, суспільну

економічну, політичну, мілітарну (військову)

економічну, мілітарну (військову), «м’яку»

Запитання 5

Єдина система, що об’єднує економіки всіх країн світу, які взаємодіють між собою завдяки міжнародному поділу праці.

варіанти відповідей

міжнародний поділ праці

світовий ринок технологій

глобальна економіка

система виробництва

Запитання 6

Сучасна форма міжнародного поділу праці, яка включає всі бізнес-процеси, що мають бути виконані від моменту отримання замовлення до постачання кінцевого продукту

варіанти відповідей

додана вартість

спеціалізація виробництва

світовий ринок

ланцюги доданої вартості

Запитання 7

Міжнародні виробничі зв′язки між країнами з метою поєднання взаємодоповнювальних виробничих процесів - це

варіанти відповідей

міжнародне кооперування виробництва

міжнародна спеціалізація

спільні підприємства

внутрішньовиробнича спеціалізація

Запитання 8

Найбільше автомобілів у світі виготовляють :

варіанти відповідей

Китай, США

Японія, Німеччина

Китай, Корея

Японія ,Корея

Запитання 9

Безперечними лідерами авіаракетобудування є:

варіанти відповідей

США, Франція, Китай

Японія, Китай, США

Корея, Японія, США

США, Канада, Франція, Італія, Німеччина.

Запитання 10

Під "мякою" силою геополітики розуміють:

варіанти відповідей

формування сприятливого іміджу країни за її межами засобами культури та ЗМІ.

використання військової сили для реалізації певних зовнішньополітичних цілей;

Запитання 11

Власну незалежну зовнішню політику у повній мірі реалізовують:

варіанти відповідей

усі країни світу;

лише великі впливові держави;

великі та середні держави.

Запитання 12

Оберіть обєкт, що належить до політичних інституцій.

варіанти відповідей

Міністерство внутрішніх справ;

Конституція України;

державний кордон.

Запитання 13

.Геополітика — це:

  

варіанти відповідей

оцінка впливу геопростору на політичні цілі та інтереси держави;

один із напрямків політичної географії, що вивчає в єдності географічні, історичні, політичні та інші взаємодіючі фактори, що впливають на стратегічний потенціал  держави;

комплекс заходів держави у межах її географічного простору щодо проблем функціонування держави як територіально-політичної системи.

Запитання 14

Яке місто України представлене у глобальному ланцюгу доданої вартості у виробництві алюмінію?

варіанти відповідей

Київ

Донецьк

Дніпро

Миколаїв

Запитання 15

Назвіть міжнародну організацію, яка контролює світовий нафтовидобуток та експорт товару.

варіанти відповідей

НАФТА

ОПЕК

АСЕАН

Запитання 16

Територіально-політичні системи наддержавного рівня є

варіанти відповідей

ЄС

НАТО

Франція

Кордон Росії

Запитання 17

В яких видах економічної діяльності Україна має конкурентні переваги на світових ринках побутових товарів та послуг?

варіанти відповідей

а) виробництво фармацевтичної продукції

б) виробництво харчових продуктів та напоїв

в) наукова діяльність та освітні послуги

г) рекреаційне господарство та туризм

д) вкладання інвестицій та надання запозичень іншим країнам

Запитання 18

Масштаб : в 1см - 10 км, називається:

варіанти відповідей

а) числовий

б) іменований

в) лінійний

Запитання 19

Різницю між найвищою і найнижчою температурами повітря за певний проміжок часу називають:

варіанти відповідей

а) Амплітудою коливань температури

б) Різницею коливань температури

в) Зміною коливань температури

г) Мірою коливань температури

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест