29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Контрольна робота з геометрії 7-9

Додано: 9 червня
Предмет: Математика
Тест виконано: 38 разів
17 запитань
Запитання 1

Укажіть хибне твердження.

варіанти відповідей

суміжні кути мають спільну вершину

суміжні кути мають спільну сторону

завжди один із суміжних кутів гострий, а інший - тупий

якщо кути АОС і СОВ  суміжні, то промені ОА і ОВ доповняльні

Запитання 2

Знайдіть довжину дуги кола радіуса 6 см, яка становить 2/3 кола

варіанти відповідей

4π/3 см

4π см

6π см

8π см

Запитання 3

Обчисліть площу рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 13 см, а основа – 10 см.

варіанти відповідей

130 см2

65 см2

60 см2

120 см2

Запитання 4

Знайдіть координати точки, симетричної точці

(-5; 2) відносно початку координат.

варіанти відповідей

(0; 2)

(5; -2)

(-5; -2)

(-5; 0)

Запитання 5

Чому дорівнює площа круга, вписаного в квадрат зі стороною 10 см?

варіанти відповідей

10π см2

100π см2

5π см2

25π см2

Запитання 6

Сторони трикутника відносяться як 7:6:4. Знайдіть більшу сторону подібного йому трикутника, менша сторона якого дорівнює 12 см.

варіанти відповідей

21 см

12 см

84 см

18 см

Запитання 7

Які з прямих, зображених на рисунку, паралельні?

варіанти відповідей

a i b

c i d

b i c

a i d

Запитання 8

У трикутниках АВС і А1В1С1 відомо, що ∠А= ∠ А1 ,

∠ В= ∠ В1, АВ=12 см, ВС=20 см, А1В1=3 см.

Яка довжина відрізка В1С1?

варіанти відповідей

5 см

4 см

6 см

встановити неможливо

Запитання 9

У трикутнику АВС відомо, що ∠С=90°, АВ=25 см, ВС=20 см.

Знайдіть tg A.

      

варіанти відповідей

4/5

5/4

3/4

4/3

Запитання 10

При якому значенні У вектори с̅(2; 5) і р̅(-6; У) колінеарні? 

варіанти відповідей

-15

15

-2,4

2,4

Запитання 11

Укажіть рівняння кола, зображеного на рисунку. 

варіанти відповідей

(х+3)2+(у-3)2=3

(х-3)2+(у+3)2=3

(х+3)2+(у-3)2=9

(х-3)2+(у+3)2=9

Запитання 12

Два кути трикутника дорівнюють 60° і 45°. Знайдіть його сторону, протилежну куту 45°, якщо сторона, протилежна куту 60°, дорівнює 2√3 см.

варіанти відповідей

2 см

2√2 см

3 см

3√3 см

Запитання 13

Знайдіть діагональ прямокутника зі сторонами 5 см і 12 см.

варіанти відповідей

13 см

14 см

16 см

17 см

Запитання 14

Чому дорівнює синус кута, якщо його косинус дорівнює 1?

варіанти відповідей

1

-1

-1 або 1

0

Запитання 15

Відрізок СМ – висота трикутника АВС, зображеного на рисунку. Чому дорівнює площа трикутника АВС?

варіанти відповідей

24 см2

32 см2

48 см2

64 см2

Запитання 16

Знайдіть модуль вектора M̅N̅, якщо  M(4; -1), N(2; -2).

варіанти відповідей

√5

√3

5

3

Запитання 17

Порівняйте катети АС і ВС прямокутного трикутника АВС, якщо ∠В =43°.

варіанти відповідей

AC>BC

BC>AC

AC=BC

порівняти неможливо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест