Контрольна робота з інформатики 11 клас

Додано: 17 квітня 2023
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
19 запитань
Запитання 1

Як називаються стовпчики в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

відношення

  

кортежі

  

записи

 

 поля

Запитання 2

Яка з перелічених програм відноситься до систем керування базами даних?

варіанти відповідей

Excel

 

 Word

 

 Access

  

PowerPoint

Запитання 3

Якими бувають моделі зберігання даних?

варіанти відповідей

 ієрархічна, мережева і реляційна

  

ієрархічна, мережева і таблична

 

 ієрархічна, логічна і реляційна

 

 мережева, таблична і реляційна

 

 корпоративна, мережева і реляційна

Запитання 4

Коли місце збереження інформації стає базою даних?

варіанти відповідей

якщо дані об'єднані зв'язками та спільною структурою

 

 якщо забезпечена секретність даних

 

 якщо інформація має виключно текстовий характер

 

 як тільки якась інформація занесена до пам'яті комп'ютера

Запитання 5

Не буває такого типу зв’язків...

варіанти відповідей

один до одного

 

 один до багатьох

  

багато до багатьох

  

один до кількох

Запитання 6

Види документів за напрямком

варіанти відповідей

 регулярні

  

стандартні

 

 вхідні

  

вихідні

Запитання 7

Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається

варіанти відповідей

реквізити

 

 формуляр

  

документ


  зразок

Запитання 8

Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення, називається 

варіанти відповідей

документообіг

 

 діловодство

 

 фіксація


  протоколювання

Запитання 9

Стиль, який обслуговує сферу офіційних ділових відносин переважно в письмовій формі

варіанти відповідей

 Діловий

  

Офіційно-діловий

  

Офіційний

  

Документальний

  

Офісний

Запитання 10

Види комунікацій

варіанти відповідей

 письмова

  

неформальна

  

горизонтальна

 

 вертикальна

 

 формальна

Запитання 11

Функції текстових редакторів

варіанти відповідей

введення тексту

  

заміна однієї групи символів іншою

  

підтримка правопису

 

 вставлення графічних та інших об'єктів

  

робота з буфером обміну

Запитання 12

Функції текстових процесорів

варіанти відповідей

робота з форматованим текстом 

  

легке змінення формату документу

  

підтримка правопису

  

вставлення графічних та інших об'єктів

  

забезпечення поліграфічної якості продукції

Запитання 13

Системи управління електронними документами це -

варіанти відповідей

бази даних певного підприємства

  

організаційно-технічна система, що забезпечує процес створення, управління доступом і розповсюдження електронних документів в комп'ютерних мережах, а також контроль над потоками документів в організації. 

  

дві відповіді правильні

  

жодної правильної відповіді

Запитання 14

Вибери засоби складання та виготовлення документів.

варіанти відповідей

друкарські машинки

  

електронні книги

  

диктофонна техніка

  

організаційні автомати

Запитання 15

Засоби копіювання і розмноження документів бувають

варіанти відповідей

 ручні та електричні

  

термографічні, електрографічні, діазографічні, фотографічні, електронно-графічні.

  

ручні, термографічні, електрографічні, діазографічні, фотографічні

  

електричні, термографічні, електрографічні, діазографічні, фотографічні

Запитання 16

Що не може містити текстовий редактор?

варіанти відповідей

спеціальні символи

  

скопійовані фрагменти тексту

  

графічні об'єкти

  

музичні файли

Запитання 17

СЕД- розшифровується як....

варіанти відповідей

Системи електронного документообігу

  

Середовище електронного документообігу

  

Середовище електричного діловодства

 

 Системи електронного діловодства

Запитання 18

Яке призначення звітів?

варіанти відповідей

слугують для створення документів, призначених для друку

 

 призначені для створення таблиць


  призначені для формування запитів

Запитання 19

Яке призначення перехресного запиту?

варіанти відповідей

 об'єднує дані в форматі рядків-стовпців (двовимірної таблиці)

  

додавати та знищувати групи записі

 

 змінювати або переносити дані в таблиці 

  

лише відфільтровувати дані

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест