Контрольна робота з курсу "Електронний документообіг"

Додано: 9 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 120 разів
24 запитання
Запитання 1

Види документів за напрямком

варіанти відповідей

регулярні

стандартні

вхідні

вихідні

індивідуальні

Запитання 2

Види документів за формою

варіанти відповідей

регулярні

стандартні

вхідні

вихідні

індивідуальні

Запитання 3

Види документів за місцем виникнення

варіанти відповідей

організаційні

внутрішні

розпорядчі

обліково-фінансові

зовнішні

Запитання 4

Види документів за місцем виникнення

варіанти відповідей

службові

внутрішні

неособисті

особисті

зовнішні

Запитання 5

Види документів за походженням

варіанти відповідей

службові

внутрішні

неособисті

особисті

зовнішні

Запитання 6

Види документів за призначенням

варіанти відповідей

організаційні

внутрішні

розпорядчі

обліково-фінансові

зовнішні

Запитання 7

Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається 

варіанти відповідей

реквізити

формуляр

документ

зразок

Запитання 8

Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення, називається 

варіанти відповідей

документообіг

діловодство

фіксація

протоколювання

Запитання 9

Види документів за найменуванням

варіанти відповідей

заява

лист

довідка

протокол

телеграма

Запитання 10

Види документообігу

варіанти відповідей

комбінований

централізований

службовий

змішаний

децентралізовани

Запитання 11

Стиль, який обслуговує сферу офіційних ділових відносин переважно в письмовій формі

варіанти відповідей

Діловий

Офіційно-діловий

Офіційний

Документальний

Офісний

Запитання 12

Мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та усталене звучання

варіанти відповідей

Рубрикація

Звернення

Кліше

Текст

Запитання 13

Особливості ділового стилю

варіанти відповідей

Точність

Відсутність мовних зворотів

Наявність реквізитів

Наявність мовних зворотів

Індивідуальні риси стилю

Запитання 14

Логічні елементи тексту

варіанти відповідей

Аргумент

Вступ

Закінчення

Основна частина

Доказ

Запитання 15

Нерозривний пробіл (Ctrl + Shift+ пробіл) ставиться :

варіанти відповідей

Між знаками (№) і параграфа та числами, які до них належать

Після географічних скорочень

Між ініціалами та прізвищем

Між класами багатозначних чисел, починаючи з п’ятизначних 

Запитання 16

Основні групи шаблонів в текстовому процесорі

варіанти відповідей

інстальовані

встановлені

шаблони користувача

Microsoft Office Online 

головні

Запитання 17

Сукупність обов'язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили

варіанти відповідей

шаблони

формуляри

зразки

реквізити

моделі

Запитання 18

Основні принципи організації електронного документообігу

варіанти відповідей

   Ефективно організована система пошуку документа

   Множинна база документної інформації

   Безперервність руху документа 

Ефективно організована система пошуку документа

Багаторазова реєстрація документа 

Запитання 19

Функції систем електронного документообігу

варіанти відповідей

Управління доступом 

Централізоване управління документами 

Маршрутизація документів 

Забезпечення конфіденційності 

Колективна робота над документами 

Запитання 20

Назвіть засоби копіювання і розмноження документів

варіанти відповідей

електрографічне

електронно-графічне

діазографічне

термографічне

фотографічне

Запитання 21

Вибрати засоби обробки документів

варіанти відповідей

сортувальні машини

адресувальні машини

складальні машини

брошурувальні машини

палітурні машини

Запитання 22

Види комунікацій

варіанти відповідей

письмова

неформальна

горизонтальна

вертикальна

формальна

Запитання 23

Функції текстових редакторів

варіанти відповідей

введення тексту

заміна однієї групи символів іншою

підтримка правопису

вставлення графічних та інших об'єктів

робота з буфером обміну

Запитання 24

Функції текстових процесорів

варіанти відповідей

 робота з форматованим текстом 

легке змінення формату документу

підтримка правопису

вставлення графічних та інших об'єктів

забезпечення поліграфічної якості продукції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест