29 липня о 18:00Вебінар: Формування та розвиток лідерських якостей сучасних учнів

Контрольна робота з латинської мови

Додано: 9 травня
Предмет:
Тест виконано: 35 разів
30 запитань
Запитання 1

Українське слово "цензор" походить від латинського: 

варіанти відповідей

census, us m ценз, оцінка

censor, oris m магістрат, цензор

censeo, 2 оцінювати

centum сто

Запитання 2

Правильний переклад "Noli nocēre!" 

варіанти відповідей

Не забороняй!

Не забороняйте!

Не нашкодьте!

Не нашкодь!

Запитання 3

У латинській мові є такі дифтонги:

варіанти відповідей

ae, еі

ae,oi

au, eu

ai, ei 

Запитання 4

Українське слово "міністр" походить від латинського: 

варіанти відповідей

militia, ae f армія

servio, 4 служити

minister, tri m слуга

ministerium, i n служіння, служба 

Запитання 5

Вкажіть словникову форму іменника lex:

варіанти відповідей

lex, legis f  

lex, legis m  

lux, lucis f

lex, legis n 

Запитання 6

Що означають літери "L. S." в юридичній термінології?  

варіанти відповідей

Та інше. 

Наприклад. 

Дякую. 

Місце для печатки. 

Запитання 7

Що означають літери "C.V." в юридичній термінології? 

варіанти відповідей

Та інше. 

Автобіографія 

Заява. 

Місце для печатки.

Запитання 8

Клятва суддів у римському праві


варіанти відповідей

Respondēre, cavēre, agĕre! 

Feci, quod potui, faciant meliōra potentes. 

Audiātur et altĕra pars! 

Ave!  

Запитання 9

Три види діяльності юриста

варіанти відповідей

Respondēre, cavēre, agĕre!

Dare, facĕre, praestāre.

Dic, duc, fac, fer!

Veni, vidi, vici.   

Запитання 10

Правильний переклад "Гроші не пахнуть" для виразу Pecunia non …  

варіанти відповідей

olent

oles

oleo 

olet 

Запитання 11

Для яких мов латина стала основою?

варіанти відповідей

італійської, болгарської, португальської

індійської, іспанської, португальської

італійської, іспанської, португальської

італійської, іспанської, грецької

Запитання 12

Наголос у латинській мові ставиться на

варіанти відповідей

на другий склад від кінця слова, якщо він довгий

середину слова

на перший склад

на останній склад

Запитання 13

Латиські іменники поділяються на

варіанти відповідей

чотири відміни

три відміни

пять відмін

шість відмін

Запитання 14

Відміна іменників визначається за:

варіанти відповідей

родом

закінченням називного відмінка

числом

закінченням родового відмінка

Запитання 15

Прикметники узгоджуються з іменниками у

варіанти відповідей

роді, числі і відмінку

відмінку

не узгоджуються 

числі та відмінку

Запитання 16

Запишіть МСХ арабськими цифрами:

варіанти відповідей

101010

1000

1110

10100

Запитання 17

Яке з поданих слів є прикметником?

варіанти відповідей

ius 

iuris

legis

iustus

Запитання 18

Яке з поданих слів є числівником?

варіанти відповідей

mille

mulus

multa

multae

Запитання 19

Яке з поданих слів не є займенником?

варіанти відповідей

tu

nos

vos

vivo

Запитання 20

Наказовий спосіб теперішнього часу дієслова libero?

варіанти відповідей

Liberare, libero

Libero, libero

Libera! Liberate!

Libera, libera

Запитання 21

Префікс con-(co-) має значення:

варіанти відповідей

наближення

віддалення

положення між 

сукупності дії  

Запитання 22

Визначте значення префікса у слові deportatio:

варіанти відповідей

відділення

поряд

разом

рух 

Запитання 23

Primus, secundus, tertius:

варіанти відповідей

перший, другий, третій

перша, друга, третя

перше, друге, третє

один два, три

Запитання 24

Чоловічий рід у латині позначається:

варіанти відповідей

femininum (f)

nominativus (nom) 

masculinum (m)

neutrum

Запитання 25

Дієслово audīre відноситься до дієвідміни

варіанти відповідей

IV

III

II

I

Запитання 26

Дієслово accusāre відноситься до дієвідміни  

варіанти відповідей

I

II

III

IV

Запитання 27

Вкажіть українське слово, що утворилося за допомогою латинського суфікса -arius

варіанти відповідей

нотаріус

обсерваторія

лабораторія

аргумент 

Запитання 28

Gaudeamus - це

варіанти відповідей

гімн країни

міжнародний гімн студентів

гімн сонцю

пісня про Італію 

Запитання 29

Вкажіть українське слово, що утворилося за допомогою латинського суфікса -mentum

варіанти відповідей

обсерваторія

юрист

нотаріус

аргумент

Запитання 30

Що означачає "Libero (L.)" в юридичній термінології?

варіанти відповідей

Я звільняю

Я засуджую

Я караю

Я виправдовую 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест