Контрольна робота з біології за підсумками І чверті 9 клас

Додано: 11 жовтня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
17 запитань
Запитання 1

Оберіть нітратну основу, що відсутня в РНК:

варіанти відповідей

Тимін

 Урацил

Аденін

Гуанін

Цитозин

Запитання 2

Втрата природної структури білка із збереженням первинної структури називається:

варіанти відповідей

Репарація

Денатурація

Реплікація

Ренатурація

Запитання 3

Які особливості притаманні амінокислотам?

варіанти відповідей

амінокислоти - це не органічні молекули

до складу амінокислот входить аміногрупа (—NH2)

до складу амінокислот входить карбоксильна група (—COOH). 

амінокислоти поєднані пептидним зв'язком

амінокислоти поєднані воневим зв'язком

амінокислоти - це органічні молекули

Запитання 4

Укажіть, яка структура білка утворилася:  

варіанти відповідей

первинна

вторинна

третинна

четвертинна

Запитання 5

Ферменти виконують функцію

варіанти відповідей

окисників мінеральних речовин

каталізаторів біохімічних реакцій

субстрату реакцій обміну

джерела води

Запитання 6

Функції білків

варіанти відповідей

будівельна

транспортна

каталітична

захисна

сигнальна

Запитання 7

При окисненні 1 г білка виділяється енергії

варіанти відповідей

10 кДж

17,2 кДж

17.6 кДж

38.9 кДж

Запитання 8

Який моносахарид входить до складу РНК

варіанти відповідей

рибоза

дезоксирибоза

глюкоза

фруктоза

Запитання 9

Скільки енергії дає розщеплення 1 г жиру

варіанти відповідей

17.2 кДж

17.6 кДж

38.9 кДж

15.2 кДж

Запитання 10

Вкажіть правильний склад нуклеотиду АТФ:

варіанти відповідей

аденін, рибоза, 3 залишки фосфорної кислоти

аденін, рибоза, 1 залишок фосфорної кислоти

гуанін, рибоза, 3 залишки фосфорної кислоти

 гуанін, рибоза, 2 залишки фосфорної кислоти

Запитання 11

Молекули РНК в клітині можуть виконувати різні функції. Встановіть відповідність між видами РНК та їх функціями:

А) т-РНК; Б) р-РНК; В) і-РНК –

а) зберігає спадкову інформацію;

б) переносить інформацію про молекулу білка до місця синтезу;

в) переносить амінокислоти до місця синтезу білка;

г) входить до складу рибосом і виконує роль ферментів при синтезі білка.

варіанти відповідей

А - б; Б - г; В - а.

А - в; Б - г; В - б.

А - а; Б - в; В - г.

А - г; Б - а; В - б.

Запитання 12

Утворення подвійної спіралі ДНК:

варіанти відповідей

відбувається за принципом компліментарності

комплементарні нуклеотиди А - Т, Ц - Г

в утворенні ланцюга приймає участь фосфатна кислота і дезоксирибоза

комплементарні нуклеотиди А - У, Ц - Г

Запитання 13

Фрагмент ДНК має будову: А-Т-Г-Ц-Т-Г-Ц... Який вигляд має друга спіраль?

варіанти відповідей

Т-А-Ц-Г-А-Ц-Г

Т-Т-Ц-Г-А-Ц-Г

А-А-Ц-Г-А-Ц-Г

Т-А-Ц-Г-А-Г-Г

Запитання 14

Молекулярна маса нуклеотида ДНК 345 а.о.м., а його довжина 0,34 нм. Скільки важить фрагмент дволанцюгової ДНК, що складається 20 нуклеотидів? Яка його довжина

варіанти відповідей

маса  6900 а.о.м., довжина 34 н.м

маса  1380 а.о.м., довжина 340 н.м

маса  6900 а.о.м., довжина 68 н.м

маса  1380 а.о.м., довжина 34 н.м

Запитання 15

Назвіть сполуки, що утворюють клітинні мембрани.

варіанти відповідей

білки, нуклеїнові кислоти

білки, фосфоліпіди

фосфоліпіди, вуглеводи

Запитання 16

 Який із прикладів ілюструє перетворення лейкопластів на хлоропласти?

варіанти відповідей

дозрівання томатів на сонці

пожовтіння лимонів

утворення білої м'якоті в полуниць

позеленіння бульб картоплі на сонці

Запитання 17

Розпізнайте клітини та установіть відповідність між назвою та зображенням клітини.


варіанти відповідей

клітина тварин, ціанобактерія, бактеріальна клітина, клітина рослин

клітина рослин, ціанобактерія, бактеріальна клітина, клітина тварин

клітина тварин, бактеріальна клітина, ціанобактерія, клітина рослин

ціанобактерія, бактеріальна клітина, клітина тварин, клітина рослин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест