Контрольна робота з теми "3D-графіка"

Додано: 10 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 54 рази
22 запитання
Запитання 1

Сукупність методів, прийомів і засобів створення та опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютера - це ...

варіанти відповідей

Векторна графіка

Тривимірна графіка

Растрова графіка

Комп'ютерна графіка

Запитання 2

Виберіть з переліку апаратні засоби комп'ютерної графіки:

варіанти відповідей

принтер

плотер

графічний редактор

монітор

Запитання 3

3D-графіка - це

варіанти відповідей

графіка, де базовим елементом є лінія, яка описується математичною формулою

розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів, призначених для зображення об'ємних об'єктів. 

галузь інформатики, що вивчає методи та прийоми обробки графічних зображень за допомогою комп'ютерної техніки

модель експерименту з екранною візуалізацією на комп'ютері 

Запитання 4

Оберіть сфери застосування 3D-графіки

варіанти відповідей

Реклама

Кіно

Медицина

Всі відповіді вірні

Запитання 5

Для одержання тривимірного зображення на площині потрібні такі кроки:

варіанти відповідей

Моделювання, рендеринг, виведення

Моделювання, виведення, рендеринг

Введення, моделювання, виведення

Рендеринг, моделювання, виведення.

Запитання 6

Завдання тривимірного моделювання —

варіанти відповідей

описати об'єкти і розмістити їх у сцені з допомогою геометричних перетворень відповідно до вимог до майбутнього зображення

описати моделі і розмістити їх у сцені з допомогою геометричних перетворень відповідно до вимог до майбутнього зображення

описати геометричні фігури і розмістити їх у сцені з допомогою геометричних перетворень відповідно до вимог до майбутнього зображення

описати предмети і розмістити їх у сцені з допомогою геометричних перетворень відповідно до вимог до майбутнього зображення

Запитання 7

Сцена (віртуальний простір моделювання) включає в себе такі категорії об'єктів

варіанти відповідей

Матеріали

Геометрія

Джерела світра

Віртуальні камери

Запитання 8

Обрати зображення програми Blender

варіанти відповідей
Запитання 9

Недоліки тривимірної графіки:

варіанти відповідей

підвищені вимоги до апаратної частини комп'ютера

велика підготовча робота по створенню моделей

часто результати візуалізації виглядають дуже правильно

Запитання 10

Скільки осей координат використовується при побудові 3D-об'єкта?

варіанти відповідей

1

2

3

безліч

Запитання 11

Дублювання об'єкта - це

варіанти відповідей

операція створення граней елементів

операція створення копій елементів 

 операція створення ребер елементів

операція зглажування стиків між елементами

Запитання 12

Які дії можна виконувати з об'єктом в 3D-побудові ?

варіанти відповідей

обертання 

переміщення

дублювання (клонування) 

копіювання 

висвічування 

сканування

Запитання 13

Як перейти в режим редагування в програмі Blender?

варіанти відповідей

 Клавіша TAB

Клавіша Shift

Клавіша Enter

Клавіша Ctrl

Запитання 14

З чого складається текст?

варіанти відповідей

з кривих

з вершин, ребер, граней

окремих точок та відрізків

Запитання 15

Створення тривимірної математичної моделі сцени і об'єктів в ній називається

варіанти відповідей

Рендеринг

Виведення

Малювання

Моделювання

Запитання 16

 Як називається процес збірки заключного зображення ?

варіанти відповідей

векторінг

рендеринг 

спуфінг

ролінг

Запитання 17

Прокручування колеса миші


варіанти відповідей

Змінює масштаб

Повертає сцену

Переміщує сцену

Показує перспективу

Запитання 18

До примітивів у програмі Blender відносяться

варіанти відповідей

куб, сфера, тор

циліндр, тор, вектор

циліндр, конус, паралелограм

куб, сфера, прямокутник

Запитання 19

Об'єкти сцени в Blender


варіанти відповідей

Квадрат,лупа,курсор

Куб,лампа,камера

Куб,куля,циліндр

Вікно,лампа,камера

Запитання 20

Яку комбінацію клавіш потрібно натиснути для створення копії (дублювання) об'єкта у програмі Blender?

варіанти відповідей

Ctrl+D

Shift+D

Ctrl+K

Shift+K

Запитання 21

Зображення, яке "накладається" на поверхню 3D-моделі для створення ефекту певних властивостей матеріалу

варіанти відповідей

Рельєф

Властивість

Текстура

Запитання 22

Які дії можна виконувати в режимі редагування?

варіанти відповідей

виділяти вершини, ребра, грані

переміщувати об'єкт

змінювати форму об'єкта

переміщувати окремі вершини об'єкта

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест