Контрольна робота з теми: "Біорізноманіття"

Додано: 30 жовтня 2023
Предмет: Біологія, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Передача спадкової інформації відбувається на рівні

варіанти відповідей

 тканинному

органному

клітинному

молекулярному

Запитання 2

Віруси складаються з:

варіанти відповідей

білків та нуклеїнової кислоти

 ДНК та РНК

ядра та цитоплазми

целюлози та білків

Запитання 3

Віруси спричиняють захворювання:

варіанти відповідей

кір

 СНІД;

черевний тиф

туберкульоз

COVID

Запитання 4

Клітинні організми, що не мають сформованого ядра та мембранних органел це - ...


варіанти відповідей

пріони

віруси

прокаріоти

еукаріоти

Запитання 5

Оберіть три правильні твердження про віруси


 

варіанти відповідей

віруси здатні до росту

віруси здатні до розмноження

до складу вірусноі частинки входять РНК та ДНК

віруси можуть кристалізуватися

для них нехарактерна мінливість

Запитання 6

Складні віруси мають


 

  

 

варіанти відповідей

Ліпіди

хітин

 вуглеводи

Воск

  

Запитання 7

Якими бувають еукаріоти?

варіанти відповідей

Вільноживучі

Одноклітинні

Багатоклітинні

Колоніальні

Багатородові

Запитання 8

ДНК тварин міститься у...(1), а рослин у...(2)

варіанти відповідей

1. Лізосомах, 2. Плазмодесмах

1. Плазмідах, 2. Пластидах

1. Пластидах, 2. Плазмідах

1. Мітохондріях, 2. Пластидах

Запитання 9

Укажіть неклітинну форму життя, що паразитує у клітинах бактерій:

варіанти відповідей

пріони;

віруси;

бактеріофаги;

віроїди.

Запитання 10

Віруси можна охарактеризувати як:

варіанти відповідей

Внутрішньоклітинних паразитів

Позаклітинних паразитів

Облігатних паразитів

Факультативних паразитів

Запитання 11

Властивості, за якими віруси відносять до живих організмів:

варіанти відповідей

здатні до розмноження

притаманна мінливість

можуть кристалізуватися

паразитують в клітинах лише певних типів

Запитання 12

Віроїди можуть вражати та викликати хвороби у: 


 


варіанти відповідей

 тільки рослин

  грибів і тварин

тварин і рослин 

тільки тварин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест