Контрольна робота №4 з теми "Електричний струм. Закон Ома."

Додано: 9 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
18 запитань
Запитання 1

Яка сила струму протікає по провіднику опором 20 Ом, якщо напруга на кінцях провідника 10 В?

варіанти відповідей

10 А

5 А

0,5 В

0,5 А

Запитання 2

Одиниця опору в СІ

варіанти відповідей

Кл

А

В

Запитання 3

Формула для обчислення електричного опору.

варіанти відповідей

R=ρl/S

U=A/q

I=q/t

Запитання 4

Чому дорівнює загальний опір кола з послідовно ввімкненими електроприладами? 

варіанти відповідей

R=R1=R2

R=R1+R2

R=R1 - R2

R=R1*R2

Запитання 5

Реостат – це пристрій, призначений 

варіанти відповідей

Для виявлення невеликих струмів 

Змінення опору провідника 

Регулювання сили струму в колі 

Регулювання напруги на джерелі

Запитання 6

Чому дорівнює загальний опір при паралельному з'єднанні, якщо R1=6 Ом, R2=6 Ом?

варіанти відповідей

6 Ом

12 Ом

3 Ом

Запитання 7

Як з'єднані лампи і споживачі електричної енергії у вашому будинку?

варіанти відповідей

 Послідовно  

  Паралельно

  Змішане з'єднання

Правильної відповіді не подано

Запитання 8

При паралельному з′єднаннні кількох опорів їх загальний опір буде ...

варіанти відповідей

меншим за найбільший опір.

меншим за опір кожного з них.

більшим за найбільший опір.

більшим за найменший опір.

Запитання 9

Закон Ома

варіанти відповідей

Сила F взаємодії двох нерухомих точкових зарядів q1 і q2 прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані r між ними

Повний заряд електрично замкненої системи тіл залишається незмінним під час усіх взаємодій, які відбуваються в цій системі

Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна її опору

Запитання 10

Електричний струм - це

варіанти відповідей

тепловий безладний рух

впорядкований (напрямлений) рух заряджених частинок

впорядкований (напрямлений) рух незаряджених частинок

Запитання 11

Який заряд пройде через акумулятор, що поставили на зарядку, протягом 8 хв. за сили струму 5 А?

варіанти відповідей

 2400 Кл

 240 Кл

96 Кл

 40 Кл

Запитання 12

Які формули для визначення напруги і опору випливають із закону Ома?

варіанти відповідей
Запитання 13

Від чого залежить опір провідника?

варіанти відповідей

Від роду речовини провідника

Від довжини провідника

Від площі поперечного перерізу провідника

Від напруги на кінцях провідника

Від сили струму в провіднику

Запитання 14

Під якою напругою знаходиться спіраль опором 25 Ом, якщо по ній проходить струм силою 5 А?

варіанти відповідей

125 В

0,2 В

5 В

125 Вт

Запитання 15

Три резистори з опорами R1 = 20 Ом, R2 = 13 Ом і R3 = 17 Ом з'єднані послідовно. Яким буде значення опору на всій ділянці?

варіанти відповідей

50 Ом

20 Ом

30 Ом

17 Ом

Запитання 16

Задача (зараховується у разі надсилання розв'язування задачі). Ділянка кола містить два послідовно з’єднаних резистори з опором 2 Ом кожен. Який опір ділянки? Яку напругу подано на ділянку, якщо сила струму в ній 0,5 А? Якою є напруга на кожному резисторі?

варіанти відповідей

R = 4 Ом, U = 2 В, U1 = 1 В, U2 = 1 В

R = 2 Ом, U = 4 В, U1 = 2 В, U2 = 2 В

R = 4 Ом, U = 3 В, U1 = 1 В, U2 = 2 В

Запитання 17

Чи правильним є твердження: "Якщо один із послідовно з’єднаних провідників вийде з ладу, то в решті струм теж іти не буде, бо коло буде розімкненим"

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 18

У хімічному джерелі струму відбувається таке перетворення енергії 

варіанти відповідей

Внутрішня енергія перетворюється на хімічну

Хімічна енергія перетворюється на механічну

Механічна енергія перетворюється на електричну

Хімічна енергія перетворюється на електричну

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест