Контрольна робота з теми "Квадратні рівняння. Теорема Вієта" (1)

Додано: 4 квітня 2021
Предмет: Алгебра, 8 клас
Тест виконано: 231 раз
11 запитань
Запитання 1

Якщо дискримінант квадратного рівняння дорівнює 0,0001, то квадратне рівняння...

варіанти відповідей

 Не має коренів

Має два рівні корені

Має два різні корені

Має один корінь

Запитання 2

Укажіть рівняння, що є квадратним.

варіанти відповідей

3 - 10х2 + 3х = 0

0,2х2 - 12х + 13 = 0

4 - 10х2 + 3 = 0

12х + 3 = 0

Запитання 3

Укажіть корені рівняння 5х2 - 20 = 0

варіанти відповідей

-2

-2 та 2

4 та -4

2

Запитання 4

Нехай х1 і х2 корені рівняння х2 + х - 5 = 0, тоді

варіанти відповідей

х1х2 = 5,

х1х2 = -5,

х1 + х2 = 1

х1 + х2 = -1

х1 + х2 =-5

x1x2 = 1

Запитання 5

Площа прямокутника дорівнює 154 см2, а одна його сторона на 3 см менша від другої. Знайти меншу сторону прямокутника.

варіанти відповідей

14 см

13 см

12 см

11 см

10 см

Запитання 6

Чому дорівнює вільний коефіцієнт зведеного квадратного рівняння до рівняння 2х2 - 9х + 4=0.

варіанти відповідей

2.5

2

4

-4,5

Запитання 7

Знайдіть корені зведеного квадратного рівняння, використовуючи теорему, обернену теоремі Вієта:

х2 + 9х + 20=0

варіанти відповідей

5 і 6

4 і 5

-4 і 5

3 і 6

-4 і -5

4 і -5

Запитання 8

Запишіть зведене квадратне рівняння, яке має корені: 4 і -1,5.

варіанти відповідей

х2 - 3,5х - 6 = 0

х2 + 2,5х + 6 = 0

х2 + 2,5х - 6 = 0

х2 - 2,5х - 6 = 0

Запитання 9

Розкрийте дужки та розв'яжіть рівняння

(х + 3)2 = 6х + 10.

Виберіть всі правильні відпові.

варіанти відповідей

-2

1

-1

немає дійсних коренів

2+√5 та 2-√5

x2+9=6x+10

x2=1

Запитання 10

Знайдіть корені рівняння:

(4 - √х)(5х2 - 3х - 2) = 0

варіанти відповідей

1

16

0,4

-0,4

-16

2

-2

Запитання 11

Один з коренів квадратного рівняння дорінює 4. Знайти другий корінь і коефіцієнт b:

y2 - y - b =0

варіанти відповідей

y=-3

y=12

y=-12

b=-12

b=12

b=-3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест