24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Контрольна робота з теми "Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. "

Тест виконано: 30 разів
9 запитань
Запитання 1

Які з прямих, зображених на малюнку, є паралельними?

варіанти відповідей

а і с

m i n

c i n

a i m

Запитання 2

Які з прямих, зображених на малюнку, є перпендикулярними?

варіанти відповідей

p i t

m i n

t i n

p i m

Запитання 3

Яка з точок, зображених на малюнку, має координати (-3; 2)?

варіанти відповідей

K

M

L

N

Запитання 4

На малюнку зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t, (у год), а на осі ординат - відстань туриста від дому s (у км). Скільки часу витратив турист на відпочинок?

варіанти відповідей

8 год

3 год

2 год

6 год

Запитання 5

Яка з наведених точок належить осі ординат?

варіанти відповідей

F(3; 0)

C(0; 3)

D(-3; 3)

N(3; -3)

Запитання 6

Задано точки А(-3;9), В(4;-4), С(-4;-6), М(1;3). Оберіть усі вірні твердження

варіанти відповідей

Точка А належить ІІ координатній чветрі

Точка В належить ІV координатній чветрі

Точка C належить ІІI координатній чветрі

Точка M належить І координатній чветрі

Точка А належить ІV координатній чветрі

Точка В належить ІI координатній чветрі

Точка C належить ІІ координатній чветрі

Точка M належить ІII координатній чветрі

Запитання 7

На графіку показано залежність температури від часу. Визначте на скільки градусів зросла температура з 3 по 7 годину?307789_1588273726.pngваріанти відповідей

на 20С

на 30С

на 40С

на 50С

Запитання 8

На рисунку зображено графік руху туристів. Якою швидкістю ішли туристи до першої зупинки?
859950_1588276004.jpgваріанти відповідей

3 км/год

6 км/год

4 км/год

5 км/год

Запитання 9

Накресли на координатній площині замкнену ламану, послідовними вершинами якої є точки з координатами: (-1; -3); (-2; 0); (-1; 2); (-3; 2); (-1; 5); ( 1; 5); ( 3; 2); ( 1; 2); ( 2; 0); ( 1; -3); (-1; 3). Яка фігура вийшла?

варіанти відповідей

ваза

гриб

хата

шестикутник

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест