20 травня о 18:00Вебінар: Можливості сервісів Canva та Liveworksheets для створення інтерактивних навчальних матеріалів

Контрольна робота з теми "Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина"

Тест виконано: 3 рази
15 запитань
Запитання 1

Дві прямі, що перетинаються, завжди перпендикулярні.


варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 2

Скільки пар перпендикулярних прямих зображено на малюнку?

варіанти відповідей

5

4

6

3

Запитання 3

Якою була найвища темпе­ратура і о котрій годині?

варіанти відповідей

о 20год, 4°С

о 10год, 4°С

о 20год, - 4°С

о 10год, -4°С

Запитання 4

Яка температура була о 6 год? 

варіанти відповідей

-2°С

2°С

20°С

Запитання 5

Виберіть всі точки, які будуть знаходитись в ІІ координатній чверті А(- 2;5), С(7;0), D(-1;4), B(9;2), G(-1;1), T(0;9), E(-3;6), H(4;0)

варіанти відповідей

A

C

D

E

G

T

H

B

Запитання 6

 Дані координати трьох вершин квадрата ABCD: А(-1; -1,5); В(-1;2), С(2,5;2). Знайти координату четвертої вершини.


варіанти відповідей

D(2,5;-1,5)

D(-2,5;-1,5)

D(-2,5;1,5)

Запитання 7

За рисунком указати пару паралельних прямих.

варіанти відповідей

AB і BC     

AB і CD   

CD і AD   

AD і BC

Запитання 8

Площину, на якій зображено прямокутну систему координат називають

варіанти відповідей

координатним променем

координатною площиною

координатною прямою

перпендикулярною площиною

Запитання 9

На малюнку точка А має координати

варіанти відповідей

(7;8)

(2;3)

(-2;-3)

(3;2)

Запитання 10

Скільки спільних точок мають паралельні прямі?

варіанти відповідей

1

жодної

2

безліч

Запитання 11

Яку координату ставлять на перше місце?

варіанти відповідей

меншу за значенням

абсцису

ординату

більшу за значенням

Запитання 12

Визначте координату точки

варіанти відповідей

(4;3)

(2;4)

(3;4)

(4;4)

Запитання 13

Яка з точок, зображених на малюнку має координати (-2;4)

варіанти відповідей

E

D

T

M

Запитання 14

Виберіть правильні твердження

варіанти відповідей

D(-2;0)

C(2;3)

N(-4;-1)

T(1;-3)

D(0;-2)

C(3;2)

N(-1;-4)

T(-3;1)

Запитання 15

Які з прямих, зображених на малюнку, є паралельними?

варіанти відповідей

с і а

a i m

m i n

c i n

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест