Контрольна робота з теми "Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами"

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Математика, 6 клас
12 запитань
Запитання 1

Які з прямих, зображених на малюнку, є паралельними?

варіанти відповідей

а і с

c i n

m i n

a i m

Запитання 2

Які з прямих, зображених на малюнку, є перпендикулярними?

варіанти відповідей

p i t


t i n

m i n

 p i m

Запитання 3

Укажіть точку, що належить осі ординат.

варіанти відповідей

А(3; 1)

 С(-3; -2)

В(-2; 0)

D(0; -4)

Запитання 4

Серед точок виберіть ту, яка лежить на осі абсцис.

варіанти відповідей

M(0; 5)

K(2; 0)

N(-3; 1)

L(1; 4)

Запитання 5

Укажіть точку, яка лежить у четвертій координатній чверті.

варіанти відповідей

С(-5; 3)

T(3; -1)

 P(-2; -4)

 F(4: 6)

Запитання 6

Яка з точок, зображених на малюнку, має координати (-3; 2)?

варіанти відповідей

K

L

 M

N

Запитання 7

Яка з точок, зображених на малюнку, має координати (-2; 3)?

варіанти відповідей

N

K

M

L

Запитання 8

Вкажіть координати точки Р.

варіанти відповідей

(0; -3)

(3; 0)

(-3)

 (-3; 0)

Запитання 9

Серед точок, зображених на малюнку, виберіть ту, яка має координати (0; -4).

варіанти відповідей

T

N

P

 F

Запитання 10

На малюнку зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t, (у год), а на осі ординат - відстань туриста від дому s (у км). На якій вдстані від будинку турист був через 2 год після виходу з нього?

варіанти відповідей

5 км

8 км

1 км

2 км

Запитання 11

На малюнку зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t, (у год), а на осі ординат - відстань туриста від дому s (у км). Скільки часу витратив турист на відпочинок?

варіанти відповідей

8 год

2 год

3 год

6 год

Запитання 12

На малюнку зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладено час t, (у год), а на осі ординат - відстань туриста від дому s (у км). Скільки кілометрів пройшов турист за 9 год?

варіанти відповідей

8 км

16 км

9 км

18 км

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест