Перпендикулярні та паралельні прямі 1

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Математика, 6 клас
17 запитань
Запитання 1

Виберіть правельне твердження

варіанти відповідей

А∉а

А∋а

В∈а

А∈а

Запитання 2

Виберіть правильні твердження

варіанти відповідей

∠АОВ тупий

∠АОВ гострий

∠АОВ прямий

∠СОВ тупий

∠СОВ гострий

∠АОС розгорнутий

Запитання 3

Які прямі перпендикулярні?

варіанти відповідей

Прямі, які при перетині утворюють прямий кут.

Прямі, які при перетині утворюють розгорнутий кут.

Прямі, які не перетинаються.

Прямі, які при перетині утворюють тупий кут.

Запитання 4

Які прямі називають паралельними?

варіанти відповідей

Прямі, які при перетині утворюють прямий кут.

Прямі, які при перетині утворюють гострий кут.

Прямі, які не перетинаються.

Дві прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються.

Запитання 5

Пряма а перпендикулярна до прямої с. Вкажіть, де правильно записано дане твердження.

варіанти відповідей

а∥с

а⊾с

а⊥с

а∦с

Запитання 6

Пряма а паралельна прямій с. Вкажіть, де правильно записано дане твердження.

варіанти відповідей

а∥с

а∦с

а⊥с

а∈с

Запитання 7

Виберіть правильні твердження.

варіанти відповідей

m∥n

n⊥c

a⊥d

m⊥n

n∥c

a∥d

Запитання 8

Відомо а⊥МК і b⊥МК, то ...

варіанти відповідей

а⊥b

а∥b

а∦b

а∊b

Запитання 9

Выдомо, що а∥b, b∥c, то...

варіанти відповідей

а⊥с

а∥с

а∦с

а∊с

Запитання 10

На рисунку AB⊥CD, ∠MOC+∠BOK=125⁰, ∠COK=47⁰. Обчисліть градусну міру кута MOD.

варіанти відповідей

∠MOD=98⁰

∠MOD=88⁰

∠MOD=108⁰

∠MOD=78⁰

Запитання 11

Якщо ABCD - прямокутник, то паралельними є прямі....

варіанти відповідей

AB і BC

AB і DC

BC і AD

BC і CD

Запитання 12

Кути можуть бути

варіанти відповідей

Перпендикулярні

Гострі

Паралельні

Розгорнуті

Прямі

Запитання 13

Прямі АВ і РК перпендикулярні, точка О - точка їх перетину. Промінь ОМ ділить кут КОВ навпіл. Знайдіть величину кута МОВ.

варіанти відповідей

90

45

135

180

Запитання 14

Яким символом позначають перпендикулярні прямі?

варіанти відповідей

ІІ

%

=

Запитання 15

Розв'язати рівняння 3 - 4(2х + 1) = (5,5 - 3х)2

варіанти відповідей

-6

4

-4

12

Запитання 16


У двох ящиках було порівну яблук. Коли з першого ящика забрали 12кг, а з другого 22кг, то в першому ящику залишилося в 6 разів більше яблук, ніж в другому. Скільки кілограм яблук було спочатку в кожному ящику?

варіанти відповідей

18

22

24

26

Запитання 17

За три дні було продано 38 кг лимонів. За другий день продали у 2 рази більше, ніж за перший, а за третій - на 6 кг більше, ніж за перший. Скільки кілограм лимонів було продано за третій день?

варіанти відповідей

8

10

14

16

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест