Поети-романтики."Рибалка, "Човен".

Додано: 15 січня
Предмет: Українська література, 9 клас
11 запитань
Запитання 1

З якого твору подано уривок ?

Гульк!.. приснули на синім морі скалки!../Рибалка хлюп!.. За ним шубовсть вона!../І більше вже нігде не бачили Рибалки.

варіанти відповідей

«Човен»

«Рибалка»

«Тарас Бульба»

"Маруся"

Запитання 2

Хто автор поетичного твору «Човен»?

варіанти відповідей

В. Забіла

М. Гоголь

П. Гулак-Артемовський

Є. Гребінка

Запитання 3

Дві правильні відповіді.

В уривку «І хвиля гуляє, мов чорнії гори» використано художній засіб...

варіанти відповідей

епітет

персоніфікація

порівняння

гіпербола

Запитання 4

Що НЕ є ознакою романтизму...?

варіанти відповідей

Фольклорні мотиви;

Героїчні історії;

Незвичайний герой у драматичних обставинах;

Поєднання релігійних і світських мотивів,посилена роль церкви.

Запитання 5

П.П.Гулак-Артемовський народився в родині ...

варіанти відповідей

Письменника

Вчителя

Священника

Запитання 6

За що героїня дорікала рибалці? (П. Гулак - Артемовський "Рибалка").

Бо він:

варіанти відповідей

Був необачним і байдужим до всього;

Нівечив її рід;

Не звертав на неї уваги;

Мав неохайний вигляд.

Запитання 7

Блиск води русалка порівнює (П. Гулак - Артемовський "Рибалка") ...

варіанти відповідей

із льодом;

золотом і сріблом;

склом;

дзеркалом.

Запитання 8

Визначте різновид нижче зазначених художніх засобів (П. Гулак - Артемовський "Рибалка"): «Вода шумить… гуля», «рибка смик», «серце тьох», «серденько віщує», «хвиля утікає», «сонечко і місяць… хлюпочуться… виходять», «зіроньки блищать», «вода кісточки займає», «приснули скалки».

варіанти відповідей

зменшувально - пестливі слова

епітети

метафори

порівняння

Запитання 9

Ідея вірша Є. Гребінки "Човен" записана в рядку:

варіанти відповідей

уславлення щирого почуття кохання, за допомогою якого можна звабити людину;

зображення всіх негараздів та випробувань людського життя;

возвеличення хоробрості, мужності і єдності у боротьбі з ворогом.

Запитання 10

Позначте рядок, у якому правильно розкрито алегоричне значення образів вірша Є. Гребінки "Човен".

Алегоричний образ

1. човен

2. море

3. хвилі, вітер, хмари, громи

Приклад

А. Людина

Б. Життя

В. Життєві негаразди, випробування

варіанти відповідей

1 - Б, 2 - А, 3 - В;

1 - А, 2 - Б, 3 - В.

1 - В, 2 - Б, 3 - А;

Запитання 11

Романтизм - це:

варіанти відповідей

художній напрям у мистецтві та літературі XVII - початку XIX ст., для якого характерні піднесена громадянська тематика та суворе дотримання певних творчих норм і правил.

напрям у європейській літературі, другої половини XVIII — початку ХІХ ст., що характеризується прагненням, відтворити світ почуттів простої людини й викликати співчуття читача до героїв твору.

літературний напрям, який характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест