Контрольна робота з теми "Українська література 1920-1930-х рр. Поезія"

Додано: 12 жовтня 2020
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 1023 рази
28 запитань
Запитання 1

"Розстріляне відродження" - це...?

варіанти відповідей

Духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 20-х і 30-х рр. XX ст. в Українській СРР, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру, кіно та яке було знищене пiд час великого терору.

Духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 30-х рр. XX ст. в Українській СРР, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру, кіно та яке було знищене пiд час великого терору.

Духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 20-х р. XX ст. в Українській СРР, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру, кіно та яке було знищене пiд час великого терору.

Запитання 2

М. Рильський належав до мистецького угруповання

варіанти відповідей

символістів

футуристів

імпресіоністів  

неокласиків

Запитання 3

У формі сонета написана поезія

варіанти відповідей

«У теплі дні збирання винограду» 

"Різдво"

«Бажання» 

«Вчись у природи творчого спокою...»

Запитання 4

Установіть відповідність між поданими рядками і видами тропів та риторичних фігур

1. Як срібний птах -

2. Квітами , перлами закосичена -

3. Зимовий вечір

4. Горять світи

А повторення

Б персоніфікація

В порівняння

Г епітет

Д метафора

варіанти відповідей

1в, 2б, 3г, 4а

1б,2в, 3г, 4д

1в,2д,4а, 3г

1в, 2б, 3г, 4д

Запитання 5

Визначте ідею поезії М. Рильського «У теплі дні збирання винограду»

варіанти відповідей

возвеличення почуття кохання, яке знаходить людину в усі часи – і в молодості, і в зрілості

мистецтво — вічна цінність 

возвеличення краси й гармонійності світу, висловлення бажання жити

треба насолоджуватися життям, поки є така можливість

Запитання 6

Є.Маланюк був представником організації (угруповання)

варіанти відповідей

Гроно п'ятірне

ВАПЛІТЕ

"Розстріляне відродження"

"Празька школа"

Запитання 7

З яким твором Маланюка суголосні рядки із твору В.Шекспіра:

Так, світ — театр, Де всі чоловіки й жінки — актори.

варіанти відповідей

"Малоросійство

"Напис у книзі віршів"

"Під чужим небом"

"Один вечір"

Запитання 8

Із якого твору ці рядки:

Збагнеш оце, чим серце билось,

Яких цей зір нагледів мет,

Чому стилетом був мій стилос

І стилосом бував стилет.

варіанти відповідей

1 «Один вечір»

«Під чужим небом»

«Напис на книзі віршів..»

 «Стилет чи стилос? Не збагну...»

Запитання 9

Який художній засіб використано в рядках:

Чужі: й земля, і небо тут, і люди,

І місяця золотосрібний ріг

варіанти відповідей

метафора

порівняння

епітет

персоніфікація

Запитання 10

Який вид лірики твору "Уривок з поеми" Є.Маланюка?

варіанти відповідей

пейзажна

інтимна

громадянська

філософська

Запитання 11

Який троп використано в рядку:

...п’ю солодкий біль я...

варіанти відповідей

гіпербола

антитеза

оксюморон

метафора

Запитання 12

Біль, розчарування, переживання розлуки — таким є душевне буття ліричного героя, який зображений у поезії

варіанти відповідей

«Малоросійство» 

"Один вечір"

«Під чужим небом»


«Напис на книзі віршів..»


Запитання 13

1.   Укажіть літературний напрям, який домінував в українській літературі з 1930-х років

варіанти відповідей

А модернізм

Б соцреалізм

В постмодернізм

Г романтизм

Запитання 14

1.   Уперше назву «розстріляне відродження» використав 1959 року в Парижі 


варіанти відповідей

А.Юрій Лавріненко

Б.Микола Хвильовий

В.Максим Рильський

Г. Євген Сверстюк


Запитання 15

1.   Продовжте визначення: «Неокласицизм . це …»

варіанти відповідей

А.Напрям у європейському мистецтві та літературі 10 – 20-х років XX століття, одна з течій авангардизму

Б. Умовна назва естетичних тенденцій у європейській літературі кінця XIX — початку XX століття, характеризується культом героїки, уславленням мужності, утвердженням нового героя — мужньої людини, життя якої пов'язане з ризиком і незвичайними пригодами

В.Одна з течій у літературі, у принципах поетики якої було руйнування норм морфології та синтаксису, використання образів-символів і звуконаслідування

Г.Течія в літературі й мистецтві, що проявилась у використанні античних тем та сюжетів, міфологічних образів і мотивів, проголошенні гасел «чистого» мистецтва та культу позбавленої суспільного змісту художньої форми в оспівуванні земних насолод

Запитання 16

5.   Укажіть автора та назву поезії

... візники – люди

трамваї – люди

автомобілі

бігорух рухобіги

варіанти відповідей

А.Михайль Семенко «Бажання»

Б. Михайль Семенко «Місто»

В. М. Рильський «Солодкий світ!..»

Г.В. Свідзинський «Холодна тиша. Місяцю надламний»

Запитання 17

7.   Назва збірки славетного українського поета, яку запозичив Михайль Семенко, щоб протиставити їй авангардистську поезію, міститься в рядку 

варіанти відповідей

А.«Кобзар»    

Б.«Зів’яле листя»     

В.«Мій Ізмарагд»      

Г. «Semper tiro»

Запитання 18

8.   Рядки

Солодкий світ! Простір блакитно-білий

І сонце — золотий небесний квіт.

Благословляє дух ширококрилий

Солодкий світ.

поєднані

варіанти відповідей

А.рефреном

Б.анафорою

В. епіфорою

Г.інверсією

Запитання 19

1.   Під псевдонімом Іван Думка писав


варіанти відповідей

А Б.-І. Антонич

Б.Ю. Шкрумеляк

В. О. Назарук

Г. О. Турянський

Запитання 20

15. 1.   Зі спогадів Ольги Олійник: «… у цей час був немовби на роздоріжжі. Не знав, чому присвятити себе — музиці чи малярству. «Про поезію, — говорив мені не раз, — я якось не думав. Може, тому, що підсвідомо відстрашували мене труднощі, які прийдеться переломити при вивченні мови». Труднощі справді були великі, бо ... розмовляв лемківським діалектом, а літературну українську мову треба було вивчати від початку. 


варіанти відповідей

А.Михайль Семенко


Б. Макисм Рильський


В.О. Турянський

Г.Б.-І. Антонич

Запитання 21

16.        Рік, коли відбуваються події твору О. Турянського «Поза межами болю» названо в рядку

 


варіанти відповідей

А 1914

 Б 1915

  В 1919

Г 1930 

Запитання 22

Які синтаксичні одиниці використав Є. Плужник у поезії «Ніч... а човен — як срібний птах!..»? 

варіанти відповідей

Окличні речення, речення з незакінченою думкою

Вигуки

Речення з незакінченою думкою

Запитання 23

Жанр ліричного твору, в якому Є. Плужник розмірковує над проблемами, здебільшого схиляючись до філософських узагальнень - це

варіанти відповідей

ода

елегія

медитація

епіграма

Запитання 24

Футуристи відмовлялися у своїх творах від

варіанти відповідей

культивування античних форм і образів

сміливого експериментування з художньою формою

захоплення індустріальними пейзажами

перенесення уваги з людини на механізми

Запитання 25

В українській літературі 1920-1930-х рр. активізувалися проблеми

варіанти відповідей

природи і людини, екології  

землі й волі, прав селянства

митця і влади, свободи творчості

сім'ї та шлюбу, кохання

Запитання 26

У МАРС реорганізувалося літературне угруповання

варіанти відповідей

«Гарт»

ВАПЛІТЕ

«Плуг» 

«Ланка»

Запитання 27

Установіть відповідність між назвою твору та автором:

А."Холодна тиша. Місяцю надламаний" 1.М. Семенко

Б "Бажання" 2. М. Рильський

В "Коляда" 3. Б.-І. Антонич

Г"Солодкий світ!.." 4 В. Свідзинський

варіанти відповідей

1 А, 2 Б, 3 В, 4 Г

1 Б, 2 Г, 3 В, 4 А

1 Б, 2 А, 3 В, 4 Г

1 Г, 2 Б, 3 В, 4 А

Запитання 28

Головна ідея твору "Поза межами болю"

варіанти відповідей

Віра у загальнолюдські можливості й бажання жити

Глибока віра в духовну силу і могутність українського народу

Протест проти жахіття війни, осудження кровопролиття

Утвердження думки про неможливість подолання будь-яких проявів зла жорстокими способами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест