контрольна робота за 1 семестр (дом. начання)алгебра11кл

Додано: 13 грудня 2020
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
13 запитань
Запитання 1

Розв’яжіть рівняння 4х-2 = (¼)2х-1 .


варіанти відповідей

-1

-3

1

3

Запитання 2

Розв’яжіть нерівність log4 (х2 –3х)≤1

варіанти відповідей

 [-1;0)⋃(3;4]

 

 [-1;4]

 

  (-1;0)⋃ [4;+∞)  (-∞;-1]⋃(3;+∞)

Запитання 3

Розв'язати показникове рівняння 2 +14×2х+1- 29 =0

варіанти відповідей

1

0

2

4

Запитання 4

Знайдіть первiсну функції f(x)=9x8-5x4-2х+5

варіанти відповідей

9-5х5-2х2+5х+С

х952+5х+С

72х7-20х3-2+5

1/9х9-1/5х5-1/2х2+1/5х+С

Запитання 5

Знайдіть значення виразу 9 ⋅ 9-2х при х =1 / 4.

варіанти відповідей

1

9

81

3

Запитання 6

Розв'яжіть рівняння log0.2 (2x - 3) = -1

варіанти відповідей

варіанти відповідей

2,5

2

4

 Розв'язків немає

Запитання 7

Знайдіть область визначення функції f(x) = √ (log̅5 ( x - 2 ) - log57)

та укажіть найменше ціле значення аргумента.НАДАТИ ПОВНИЙ РОЗВ'ЯЗОК ЗАВДАННЯ

варіанти відповідей

 (2; 9); х найм. = 3.

.

 (2; 9⌉; х найм. = 3.

 .

   ⌈9; +∞); х найм. = 9.

 

  (9; +∞); х найм. = 10.

Запитання 8

Знайти загальний від перевісної для функції f(x) = sin2x

варіанти відповідей

 -0.5cos2x+C


   -cos2x+C

 

 0.5cos2x+C


 -0.5sin2x+C

Запитання 9

Обчислити:

1

∫ x2dx

0

варіанти відповідей

1

2

4

Запитання 10

(Обчислить):

π

∫ sinxdx

варіанти відповідей

0

1

π/2

1/2

Запитання 11

Обчислити площу криволiнiйноi трапецii, обмеженою графiком функцii у=4х3 i прямими у=0, х=1, х=2.НАДАТИ ПОВНИЙ РОЗВ'ЯЗОК ЗАВДАННЯ

варіанти відповідей

7

15

12

18

Запитання 12

Обчислити площу криволiнiйноi трапецii, обмеженою графiками функцii  

у=х2 - 3х + 4 i у=4 + 3х - х2.НАДАТИ ПОВНИЙ РОЗВ'ЯЗОК ЗАВДАННЯ

варіанти відповідей

8

9

-9

7,5

Запитання 13

Тiло рухаэться прямолiнiйно з швидкiстю v(t) (м/с).

Обчислiть шлях, пройдений тiлом за промiжок часу от

t=t1 t=t2, якщо:

v(t)=9t2 - 1, t1=0,t2=2.НАДАТИ ПОВНИЙ РОЗВ'ЯЗОК ЗАВДАННЯ

варіанти відповідей

20м

22м

14м

36м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест