Онлайн-тести з алгебри 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Знайдіть похідну функції у = 3х − 2.
Приклад запитання: Розкласти квадратний тричлен х2 -14х + 49 на лінійні множники
Приклад запитання: На якому графііку схематично зображено функцію y=log2,8x
Приклад запитання: Графіком однієї з наведених функцій є пряма. Укажіть цю функцію
Приклад запитання: Знайти значення виразу
Приклад запитання: Знайдіть логарифм за основою 1/4 від числа 64.
Приклад запитання: Знайти множину розв'язків нерівності 0,7х<1
Приклад запитання: Оберіть графік функції y=cos x
Приклад запитання: Розв'язати нерівність:log5 (x - 3) < 2
Приклад запитання: На рисунку зображено графік функції y = f (x), заданої на проміжку [–2; 4]. Знайдіть проміжок, на якому функція спадає.
Приклад запитання: Оберіть графік функції y=cos x
Приклад запитання: Серед поданих функцій оберіть парну
Приклад запитання: Укажіть первісну для функції у = 2.
Приклад запитання: Обчислити інтеграл:∫-11x4 dx
Приклад запитання: Який відсотковий вміст солі в розчині, якщо 400 г розчину містить 36 г солі ?
Приклад запитання: Відомо, що а/в=4. Знайдіть значення виразу в/2а.
Приклад запитання: Обчисліть
Приклад запитання: Обчисліть
Приклад запитання: Знайдіть логарифм за основою 1/4 від числа 64.
Приклад запитання: Знайти множину розв'язків нерівності 0,7х<1
Приклад запитання: У бібліотеці університету 150 підручників з математики. Шосту частину цих підручників видали першокурсникам. Скільки підручників видали першокурсникам?