Контрольна робота за ІІ семестр

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 282 рази
82 запитання
Запитання 1

Із запропонованого переліку оберіть назви електростанцій, що відносяться до ТЕС

варіанти відповідей

Запорізька, Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська

Київська, Канівська, Дніпровська, Каховська

Зміївська, Слов'янська, Запорізька, Трипільська, Бурштинська 

Ботієвська, Очаківська, Новоазовська, Трускавецька

Запитання 2

Який чинник буде визначальним при виробництві електроніки та електротехніки

варіанти відповідей

Природний

Споживчий

Сировинний

Кваліфіковані трудові ресурси 

Запитання 3

Який вид господарської діяльності не належить до третинного сектору національної економіки:

варіанти відповідей

Аутсорсинг

Наука

Лісове господарство 

Туристичне господарство

Запитання 4

Який вид транспорту України займає І місце за вантажообігом

варіанти відповідей

Електронний

Залізничний

Повітряний

Автомобільний

Запитання 5

Найбільші масиви торфу залягають у межах України

варіанти відповідей

на Поділлі

на Донбасі

у Карпатах

на Поліссі

Запитання 6

Встановіть відповідність між країнами та їх традиційними виробництвами продуктів харчування:

1) Україна а) пиво, ковбаси

2) Франція б) олія, цукор

3) Німеччина в) піцца, паста

4) Італія г) вино, сир

варіанти відповідей

1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А

 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г 

 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А

1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В 

Запитання 7

У яких країнах найбільше виробляють пшеницю?

варіанти відповідей

Пакистан, Узбекистан, Туркменістан, Афганістан

Китай, Індія, Індонезія, Бангладеш, В`єтнам, Таїланд

США, Китай, Бразилія, Аргентина, Мексика

США, Індія, Росія, Франція, Канада, Україна 

Запитання 8

Серед переліку технічних культур оберіть, які відносяться до олійних

варіанти відповідей

гевея

льон-довгунець

соя

соняшник

бавовник

рапс

джут

Запитання 9

 У структурі сільскогосподарських угідь України найбільша частка припадає на

варіанти відповідей

пасовища

ріллю

багаторічні насадження

сіножаті

Запитання 10

В Україні на сьогоднішній на АЕС припадає більше половини всього виробництва електроенергії. Назвіть три переваги атомних електростанцій над іншими типами електростанцій

варіанти відповідей

невичерпність енергоносія та його дешевизна

відсутність відходів виробництва

мають великі встановлені потужності з виробництва й найменшу вагу енергоносія

стабільне у значних обсягах виробництво електричного струму мало залежить від погодних умов

виробляють дешевший електричний струм, поступається тількі ГЕС

відсутність шкідливих викидів

можливість будівництва електростанцій із різною потужністю й використання різних типів пального для виробництва електричного струму

Запитання 11

У 2014 р. з'явилася зона нестабільності

варіанти відповідей

Нагірний Карабах

схід України 

північ Америки

Запитання 12

До третинного сектору господарства належать:

варіанти відповідей

видобувна промисловість

торгівля

виробництво харчових продуктів

машинобудування

освіта 

транспорт

Запитання 13

Тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування. 

варіанти відповідей

Рекреація

Туризм

Відпочинок

Подорожі

Запитання 14

Сукупна вартість всіх товарів і послуг, вироблених протягом року на території держави, з урахуванням доходів, отриманих громадянами країни за кордоном та за виключенням доходів, що вивезені з країни іноземцями – це…

варіанти відповідей

валовий внутрішній продукт

валовий національний дохід

національна економіка

територіальний поділ праці

Запитання 15

Установіть правильну відповідність між країнами Європи та традиційними для них виробництвами харчових товарів.

варіанти відповідей

Швейцарія, Нідерланди, Данія − оливкова олія

Норвегія, Ісландія, Латвія − рибні консерви

Іспанія, Італія, Греція − пиво

Італія, Франції, Молдова − тверді сири

Запитання 16

Установіть правильну відповідність між регіоном України та характерними для нього наслідками господарської діяльності людини.

варіанти відповідей

Полісся: опустелювання території в наслідок надмірного випасання худоби

Карпати: селеві потоки через безконтрольне зведення лісу 

Причорномор’я: формування териконів після збагачення вугілля

Донбас: вторинне засолення ґрунтів через зрошуване землеробство

Запитання 17

Яка з країн світу вирізняється найбільшою кількістю щорічно складених автомобілів?

варіанти відповідей

Японія

США

Китай

Німеччина

Запитання 18

Яке з зазначених промислових виробництв вторинного сектора економіки має найбільш негативний вплив на довкілля?

варіанти відповідей

Виробництво паперу

Виробництво тканин

Виробництво одягу

Хімічне виробництво

Запитання 19

Виберіть три відповіді з семи. Виберіть виробництва харчової промисловості, зорієнтовані у своєму розміщенні здебільшого на споживчий чинник?

варіанти відповідей

Виробництво кондитерських виробів 

Виробництво цукру

Перероблення та консервування фруктів і овочів

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

Олійно-жирове виробництво

Виробництво тваринних жирів та сиру

Виробництво молочних продуктів

Запитання 20

Де в Україні переважно розміщені підприємства олійно-жирової промисловості?

варіанти відповідей

Навколо великих міст та міських агломерацій

У західних областях країни

У степовій зоні

На Поліссі

Запитання 21

Виберіть три відповіді з семи. Які з названих виробництв належать до виробництва транспортних засобів?

варіанти відповідей

Приладобудування

Автомобілебудування

Тракторобудування

Важке машинобудування

Суднобудування

Залізничне машинобудування

Електроніка

Запитання 22

Підприємства якого з виробництв текстильної промисловості України склалися у місцях одержання власної сировини?

варіанти відповідей

Бавовняної

Шовкової

Лляної

Конопле-джутової 

Запитання 23

У яких країнах найбільше розвинуте суднобудування?

варіанти відповідей

Китай, Республіка Корея, Японія 

Бразилія, Аргентина, Сінгапур

США, Канада, Німеччина

Норвегія, Швеція, Данія

Запитання 24

Яке з виробництв текстильної промисловості України працює виключно на імпортній сировині?

варіанти відповідей

Бавовняне

Вовняне

Лляне

Конопле-джутове

Запитання 25

Які форми просторової організації виробництва застосовують у машинобудуванні?

варіанти відповідей

Концентрація та комбінування

Спеціалізація та кооперування 

Спеціалізація та комбінування

Агломерування та кооперування

Запитання 26

Що таке транспортний вузол?

варіанти відповідей

система транспортних магістралей країни

сукупність усіх видів транспорту країни

система транспортних засобів країни

населений пункт, в якому перетинаються транспортні шляхи 

Запитання 27

Найгустіша мережа залізниць прокладена в області: 

варіанти відповідей

Чернівецькій

Донецькій

Житомирській

Львівській

Запитання 28

Яка галузь господарства забезпечує легку промисловість сировиною? 

варіанти відповідей

сільське господарство 

машинобудування

транспорт

паливна

Запитання 29

Знайдіть продукцію машинобудування, що виробляють в Херсоні: 

варіанти відповідей

вагони, верстати

трактори, холодильники

комбайни, морські судна

велосипеди, тепловози

Запитання 30

Визначте особливість роздрібної торгівлі:

варіанти відповідей

торгівля товарами з подальшим їхнім перепродажем

торгівля не товарами, а інформацією

торгівля товарами й надання послуг покупцям для особистого, сімейного, домашнього використання 

торгівля великою партією товарів

Запитання 31

Виберіть із переліку групу країн, які виробляють майже всю номенклатуру машинобудівної продукції, призначеної як для власного споживання, так і на експорт:

варіанти відповідей

Японія, Велика Британія, Франція 

Швеція, Швейцарія, Республіка Корея

ОАЕ, Австралія, ФРН

Парагвай, Сирія, Ефіопія

Китай, Іран, Єгипет

Запитання 32

Такі ТНК, як Nestlе, Kraft Foods, Parmalat, Danon, працюють у галузі: 

варіанти відповідей

машинобудування

харчової промисловості

хімічної промисловості

чорної металургії

Запитання 33

Лідером у виробництві потужних суперкомп'ютерів є

варіанти відповідей

США

Японія

Китай

Німеччина

Запитання 34

Міжнародні організації, які регулюють міжнародні фінансові відносини:варіанти відповідей

 ООН

СОТ

МВФ

Світовий банк 

Запитання 35

Вкажіть країну з найбільшою кількістю міжнародних туристичних відвідувань:

варіанти відповідей

Росія

Італія

Китай

Франція

Запитання 36

Щоб спроектувати в Україні мережу заводів з виробництва біодизельного палива з насіння ріпаку, потрібно передусім скористатися тематичною картою

варіанти відповідей

«Машинобудування».

«Хімічна промисловість».

«Технічні культури».

«Рекреаційні ресурси».

Запитання 37

Які товари переважають у структурі експорту з Білорусі до України?

варіанти відповідей

паливо та електроенергія

чорні та кольорові метали 

продукція легкої та харчової промисловості

шахтне і гірничорудне устаткування

Запитання 38

Cистема установ, організацій та підприємств, що здійснюють освітню діяльність, спрямовану на задоволення різноманітних потреб населення в освітніх послугах і підготовку кваліфікованих працівників це:

варіанти відповідей

Освітні послуги

Культура

Наука

Освіта

Запитання 39

Головна країна-партнер України у зовнішній торгівлі

варіанти відповідей

США

Польща

Німеччина

Китай

Туреччина

Франція

Запитання 40

Укажіть важливі принципи діяльності СОТ:

варіанти відповідей

регулювання торгівлі переважно тарифними методами

захист прав інтелектуальної власності

торгівля без дискримінації

розв’язувати міжнародні проблеми охорони здоров’я населення Землі 

врегулювання торговельних суперечок шляхом консультацій, переговорів і т.д.

Запитання 41

Розміщення промислових підприємств у Каліфорнії (Силіконова долина, США), у Тихоокеанському поясі (Цукуба, Японія) зумовлене фактором:

варіанти відповідей

екологічним

наукоємності 

транспортним

природоресурсним

Запитання 42

Якісний стрибок у розвитку продуктивних сил, що відбувається внаслідок поєднання процесів розвитку науки та техніки, - це: 

варіанти відповідей

науково-технічна революція

інтенсифікація виробництва

промисловий процес

інтенсифікація сільського господарства

Запитання 43

Процес, що передбачає передачу підприємством ряду певних виробничих функцій іншим компаніям, що спеціалізуються на відповідній діяльності називається

варіанти відповідей

Спеціалізацією

Комбінуванням

 Аутсорсингом

Програмуванням

Запитання 44

До Європейської офшорної зону належить

варіанти відповідей

Андорра 

Королівство Бахрейн

Республіка Сейшельські Острови

Співдружність Багамських островів

Запитання 45

Укажіть фотографію, на якій представлена продукція заводу "АвтоКрАЗ"

варіанти відповідей
Запитання 46

Перважно державна (суспільна) система охорни здоров'я найбільш розвинена у

варіанти відповідей

Німеччині та Франції

Великобританії, Данії, Італії, Норвегії 

США

Мальті, Сингапурі, Австрії, Японії

Запитання 47

Укажіть міста, що є центрами вищої освіти в Україні:

варіанти відповідей

Запоріжжя, Дніпро, Полтава, Житомир

Харків, Київ, Одеса, Львів 

Жмерина, Кам'янець-Подільський, Ялта, Севастополь

Донецьк, Луганськ, Харків, Суми

Запитання 48

Основний рекреаційний регіон України:

варіанти відповідей

Поділля

Причорномор'я

Полісся

Придніпров'я

Запитання 49

До закладів культури належать:

варіанти відповідей

Перукарні, автомийки

Університети, школи

Церкви, храми

Бібліотеки, театри

Запитання 50

До культурно-історичних рекреаційних об'єктів належать:

варіанти відповідей

Лісові масиви та парки

Архітектурні пам'ятки 

Сприятливий клімат узбережжя морів, річок, озер

Мінеральні джерела

Запитання 51

Укажіть основну функцію Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)


варіанти відповідей

розв’язувати міжнародні проблеми охорони здоров’я населення Землі

упровадити страхову медицину

визначати рівень розвитку медицини у країнах світу

надавати медичні послуги  

Запитання 52

 Укажіть основні річкові порти України:

варіанти відповідей

Запоріжжя 

Керч

Чорноморськ

Київ

Заліщики

Маріуполь

Дніпро

Запитання 53

 Найбільший у світі флот мають:

варіанти відповідей

Канада, Німеччина, Італія, Франція

Китай, Японія, Великобританія, США

Панама, ЛІберія, Греція, Багами

Норвегія, Кіпр, Мальта, Сінгапур

Запитання 54

Річковим транспортом доцільно перевозити:

варіанти відповідей

сталь із Маріуполя до Стамбула (Туреччина)

свіжу чорницю з Луцька до Варшави (Польща)

тракторні деталі з Харкова до Мінська (Білорусь)

зерно з Ізмаїла (Одеська область) до Будапешта (Угорщина) 

Запитання 55

Меридіональний характер простягання має автомобільна магістраль:

варіанти відповідей

Київ — Харків

Київ — Ковель

Київ — Одеса 

Київ — Дніпро

Запитання 56

 Залізничний вузол Жмеринка розташований:

варіанти відповідей

в Львівській області

в Сумській області

у Вінницькій області 

в Київській області

в Луганській області

Запитання 57

 Укажіть найбільший порт Європи:

варіанти відповідей

Одеса

Гдиня

Роттердам

Антверпен

Запитання 58

 Світовий ринок - це...

варіанти відповідей

переважний розвиток тих виробництв, для який є найкращі умови виробництва

сфера обміну товарами та послугами між національними господарствами.

найпростіші форми поділу праці

Запитання 59

Вкажіть етапи розвитку світового господарства

варіанти відповідей

аграрний 

історичний

індустріальний

постаграрний

постіндустріальний 

Запитання 60

Назвіть основні типи економічних систем

варіанти відповідей

Планова

Грошова

Ринкова

Змішана

Державна

Запитання 61

Укажіть рядок, у якому правильно перераховано спеціалізовані заклади розміщення туристів:

варіанти відповідей

готелі, мотелі, пансіонати, засоби розміщення на траспорті( залізничні вагони, причепи)

туристичні бази, молодіжні готелі, кемпінги, бунгало, будинки відпочинку 

готелі, мотелі, пансіонати, кемпінги, бунгало, будинки відпочинку

кемпінги, бунгало, будинки відпочинку, пансіонати

Запитання 62

Оберіть літеру на діаграмі, що позначає частку країн Західної Європи у структурі міжнародних туристичних потоків у розрізі регіонів світу станом на 2015 р.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Д

Запитання 63

Укажіть професію, на яку не поширюється дія фрілансу

варіанти відповідей

Дизайнер

Програміст

Токар

Перекладач

Запитання 64

Перевагами морського транспорту України є

варіанти відповідей

Має високу вантажопідйомність, маневреність та низьку собівартість доставки

Має найбільшу комерційну швидкість руху

Має високу мбільність і маневреність у перевезені вантажів

Забезпечує переміщення лише специфічних вантажів: рідких або газоподібних

Запитання 65

Оберіть вид транспорту, який є найбільшим забруднювачем атмосфери

варіанти відповідей

Залізничний

Річковий

Автомобільний

Морський

Запитання 66

Назвіть вид харчової промисловості, підприємства якого у своєму розміщені зорієнтовані на сировину

варіанти відповідей

Хлібопекарська

Макаронна

Маслоробна

Кондитерська

Запитання 67

Назвіть вітчизняного лідера з виробництва соняшникової олії серед переліку областей:

варіанти відповідей

Запорізька

Хмельницька

Закарпатська

Вінницька

Запитання 68

Укажіть вид легкої промисловості, підприємства якої, переважно невеликі за обсягом виробництва продукції, розміщені в усіх регіонах нашої країни:

варіанти відповідей

Текстильна

Взуттєва

Швейна

Хутряна

Запитання 69

Укажіть міста України, що є центрами цементної промисловості

варіанти відповідей

Калуш ( Івано-Франківська обл.), Чернівці ( Чернівецька обл.), Понінка ( Хмельницька обл.)

Амвросіївка (Донецька обл.), Миколаїв ( Львівська обл.), Здолбунів (Рівненська обл.)

Суми, Одеса, Миколаїв

Бережани ( Тернопільська обл.), Миргород ( Полтавська обл.), Чугуїв ( Харківська обл.)

Запитання 70

Галузь лісопромислового комплексу, одним з центрів якої є місто Понінка

варіанти відповідей

Лісопильна

Лісохімічна

Меблева

Целюлозно-паперова

Запитання 71

Фінансовим центром Європи є місто

варіанти відповідей

Москва

Берлін

Лондон

Рим

Запитання 72

Установіть вірну послідовність технологічних процеців у лісопромисловому комплексі:

А) Деревообробна;Б) Лісозаготівля;В) ЛісопилянняГ) Переробка відходів

варіанти відповідей

ВБАГ

БВАГ

АБВГ

БВГА

Запитання 73

Переробка полімерів та виробництво автомобільних шин зосереджена в наступних центрах

варіанти відповідей

Донецьк, Сєверодонецьк

Первомайськ, Кам'янське

Калуш, Стебник

Біла Церква, Дніпро 

Запитання 74

В якому місті України виробляють турбіни для електостанцій , трактори, комунікаційне обладнення

варіанти відповідей

Львів

Харків

Дніпро

Одеса

Чернівці

Запитання 75

Укажіть вид машинобудування України, який виробляє сучасну, конкурентноспроможну на світовому ринку продукцію:

варіанти відповідей

Автомобілебудування

Електроніка

Верстатобудування

Авіаракетобудування

Запитання 76

 До країн "Великої сімки" належать

варіанти відповідей

Україна

Японія

Німеччина

Франція

Велика Британія

Канада

Італія

Польща

Запитання 77

Виберіть три чинники, що гальмують розвиток туристичної галузі в Україні:

варіанти відповідей

невигідне географічне положення

нерозвинена інфраструктура

несприятливі економічні і політичні умови

несприятливі кліматичні умови

відсутність доріг

вигідне географічне положення

сприятливі кліматичні умови

Запитання 78

Обчисліть ресурсозабезпеченість Австралії кам`яним вугіллям, якщо розвідані запаси вугілля становлять 350 млрд. т., а щорічний видобуток 230 млн. т.

варіанти відповідей

1,52173913

15,2173913

152,73913

1521,73913 

Запитання 79

Визначіть країни, в яких розташовані офшорні фінансові центри:

варіанти відповідей

Багамські Острови

Японія

Панама

Франція

Індія

Кіпр

Запитання 80

Які три з перелічених об'єктів в Україні належать до Світової спадщини ЮНЕСКО?

варіанти відповідей

ансамбль історичного центру Львова 

Музей писанки в Коломії (Івано-Франківська область)

Києво-Печерська лавра, Софійський собор у Києві

Заповідник "Асканія -Нова" (Херсонська область)

Резиденція митрополитів Буковини та Далмації 

Свято-Успенська Почаївська лавра (Тернопільська область)

замок Паланок в Мукачевому (Закарпатська область)

Запитання 81

Назвіть країни світу, яким для подолання демографічної проблеми необхідно спрямувати демографічну політику, на стимулювання народжуваності.

варіанти відповідей

Венесуела, Мексика, Перу

 Україна, Литва, Франція 

 Нігер, Ефіопія, Сомалі

 Китай, Індія, Філіппіни

Запитання 82

Які міста є центрами авіабудування в Україні? 

варіанти відповідей

Львів, Донецьк

Дніпро, Запоріжжя

Київ, Харків

Одеса, Миколаїв

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест