18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Контрольна робота за ІІ СЕМЕСТР 9 КЛАС

Додано: 22 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Укажіть, що таке ген:

варіанти відповідей

органела еукаріотичної клітини

мономер білка

ділянка ДНК, яка обомвлює певну спадкову ознаку

фермент, який каталізує реплікацію ДНК

Запитання 2

Укажіть , який набір хромосом мають гамети:

варіанти відповідей

тетраплоїдний

диплоїдний

триплоїдний

гаплоїдний

Запитання 3

Позначте генотип дигетерозиготного організму:

варіанти відповідей

ААbb

aabb

AABB

AaBb

Запитання 4

Наявність пігменту у волоссі людини домінує над альбінізмом (відсутністю пігменту). Чоловік і дружина гетерозиготні за пігментацією волосся. Чи можливе народження у них дитини-альбіноса?

варіанти відповідей

15%

75%

25%

50%

Запитання 5

Теоретичною основою генетики є:

варіанти відповідей

генетика

біоніка

систематика

палеоботаніка

Запитання 6

Укажіть, які взаємодносини між організмами не зменшують чисельність особин у будь - якій популяції:

варіанти відповідей

паразитизм

мутуалізм

хижацтво

конкуренція

Запитання 7

Укажіть, яка біомаса продуцентів потрібна для утворення 40 кг маси вторинних консументів:

варіанти відповідей

4 кг

400 кг

40 кг

4000кг

Запитання 8

Укажіть консумента першогопорядку в ланцюгу живлення:

варіанти відповідей

кінь

леопард

печінковий сисун

м'ясна муха

Запитання 9

Територія, яку займають особини одного виду , називають:

варіанти відповідей

ареалом

регіоном

біоценозом

областю

Запитання 10

Елементпрною структурною одиницею біосфери є:

варіанти відповідей

біогеоценоз

вид

популяція

рід

Запитання 11

 Визначте площу (м2 ) біогеоценозу, в якому може прогодуватися вовк масою 55 кг (масова частка води — 70%). Розгляньте трофічний ланцюг: трава — парнокопитні — вовк. 

варіанти відповідей

8250 м2

9450 м2

8450 м2

9250м2

Запитання 12

У людини відсутність потових залоз кодується рецесивним геном, що локалізується в Х хромосомі. Яка ймовірність народження дівчаток з цією патологією, якщо матір має цю патологію, а батько здоровий?

варіанти відповідей

усі дівчатка будуть здоровими

75%

100%

50%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест