5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Узагальнення теми. Біологія як основа біотехнології та медицини

Додано: 23 травня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 111 разів
12 запитань
Запитання 1

Що відбувається з плодючістю віддалених гібридів?

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

вони, зазвичай, безплідні

Запитання 2

Назвіть ферменти для поєднання нуклеотидних послідовностей:

варіанти відповідей

лігази

ліази

ревертази

рестриктази

Запитання 3

У селекції мікроорганізмів застосовують методи:

варіанти відповідей

добір

гібридизацію

споріднене схрещування

Запитання 4

Гетерозис проявляється:

варіанти відповідей

підвищенням продуктивності гібрида

підвищенням плодючості гібрида

виведенням нової породи, сорту

підвищенням "життєвої сили"

Запитання 5

Вкажіть, як називається схрещування організмів, що мають безпосередніх спільних предків:

варіанти відповідей

міжвидове

інбридинг

аутбридинг

віддалене

Запитання 6

Вкажіть, який центр різноманітності і походження культур є батьківщиною капусти:

варіанти відповідей

Середземноморський

Центральноамериканський

Південноамериканський

Південноазійський тропічний

Запитання 7

Вкажіть, що спостерігається при аутбридингу:

варіанти відповідей

збільшення кількості гомозигот

збільшення кількості гетерозигот

стабілізація співвідношення гомо- і гетерозигот

зникнення гетерозигот

Запитання 8

Вкажіть, яка мінливість, як правило, спостерігається, коли при доборі організмів за певними ознаками одночасно виникають зміни інших ознак:

варіанти відповідей

комбінативна

модифікаційна

корелятивна

мутаційна

Запитання 9

до методів генної інженерії належать ...

варіанти відповідей

генетична трансформація

експерементальний мутагенез

перенесення генів за допомогою рекомбінації ДНК

методи секвенування ДНК

Запитання 10

Найбільше досягнення клітинної інженерії у лікуванні людини :

варіанти відповідей

репарація ДНК

використання стовбурових клітин

клонування

створення ГМО

Запитання 11

Вкажіть, у якому напрямку розвивається клітинна інженерія

варіанти відповідей

синтез генів поза організмом

гібридизація соматичних клітин

перебудова виділених генів

експерементальне поєднання різних геномів в одній клітині

Запитання 12

Галузь біології, що займається створенням методів синтезу і виділення генів, за допомогою яких можна змінити генотип організму, називають:

варіанти відповідей

молекулярна біологія

біохімія

селекція

генна інженерія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест