Контрольна робота, 11кл (2 сем)

Додано: 24 квітня
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 746 разів
30 запитань
Запитання 1

Демографічне старіння - це процес...


варіанти відповідей

переважання у структурі населення осіб молодшого віку

переважання у структурі населення осіб старшого віку

переважання у структурі населення осіб працездатного віку

переважання у структурі населення осіб непрацездатного віку

Запитання 2

Зазначте, які особи становлять значну частину міжнародного міграційного потоку

варіанти відповідей

особи, які через загрозу життю змушені виїхати з власної країни

особи, які не мають вищої освіти

особи, які втратили роботу

особи з низькими доходами

Запитання 3

Укажіть країни в яких стрімко зростає населення


варіанти відповідей

країни Південної Америки

країни Східної Азії

країни Північної Європи

найбільш відсталі країни Африки

Запитання 4

Для Індії характерна статево-вікова піраміда у формі...


варіанти відповідей

"дзиги"

"шолому"

"капелюха"

"парасолі"

Запитання 5

Укажіть, які розрізняють «сили», що характеризують геополітичні процеси у світі зокрема.

варіанти відповідей

економічну, суспільну, «м’яку»

економічну, мілітарну (військову, суспільну

економічну, політичну, мілітарну (військову)

економічну, мілітарну (військову), «м’яку»

Запитання 6

Укажіть, що таке світовий ринок інвестицій.


варіанти відповідей

багатофункціональні системи каналів зв’язку та комутаційне обладнання

можливість доступу до необхідних даних з усіх сфер життєдіяльності в будь-який момент часу в будь-якому місці

глобальний механізм розподілу потоків фінансових вкладень між країнами в глобальній економіці

наявні фінансові ресурси світу

Запитання 7

Укажіть основну мету демографічної політики країн першого типу.


варіанти відповідей

зниження смертності

підвищення народжуваності

підвищення рівня життя

збільшення тривалості життя

Запитання 8

Єдина система, що об’єднує економіки всіх країн світу, які взаємодіють між собою завдяки міжнародному поділу праці.

варіанти відповідей

міжнародний поділ праці

світовий ринок технологій

глобальна економіка

система виробництва

Запитання 9

Сучасна форма міжнародного поділу праці, яка включає всі бізнес-процеси, що мають бути виконані від моменту отримання замовлення до постачання кінцевого продукту

варіанти відповідей

додана вартість

спеціалізація виробництва

світовий ринок

ланцюги доданої вартості

Запитання 10

Виберіть ланцюг доданої вартості міді:

варіанти відповідей

видобуток та збагачення сировини --- транспортування руди ---- виплавка металу --- споживання металу

видобуток та збагачення --- транспортування руди ---- рафінування---- виплавка металу --- споживання металу

видобуток сировини транспортування сировини --- виплавка металу

наукові розробки --- масове виробництво --- транспортування продукції -- реалізація продукції

Запитання 11

Міжнародні виробничі зв′язки між країнами з метою поєднання взаємодоповнювальних виробничих процесів - це

варіанти відповідей

міжнародне кооперування виробництва

міжнародна спеціалізація

спільні підприємства

внутрішньовиробнича спеціалізація

Запитання 12

Найбільше автомобілів у світі виготовляють :

варіанти відповідей

Китай, США

Японія, Німеччина

Китай, Корея

Японія ,Корея

Запитання 13

Безперечними лідерами авіаракетобудування є:

варіанти відповідей

США, Франція, Китай

Японія, Китай, США

Корея, Японія, США

США, Канада, Франція, Італія, Німеччина.

Запитання 14

Під "мякою" силою геополітики розуміють:

варіанти відповідей

формування сприятливого іміджу країни за її межами засобами культури та ЗМІ.

використання військової сили для реалізації певних зовнішньополітичних цілей;

Запитання 15

Власну незалежну зовнішню політику у повній мірі реалізовують:

варіанти відповідей

усі країни світу;

лише великі впливові держави;

великі та середні держави.

Запитання 16

Щоб гарантувати постачання урановмісної сировини для своєї країни Франція зберігає свою присутність та здійснює збройні операції:

варіанти відповідей

в Африці;

в Океанії

в Латинській Америці.

Запитання 17

Географічними складниками політичної географії виступає

варіанти відповідей

 географічний простір

 

 

 населення

 промислові підприємства

географічне місце

Запитання 18

Оберіть обєкт, що належить до політичних інституцій.

варіанти відповідей

Міністерство внутрішніх справ;

Конституція України;

державний кордон.

Запитання 19

Спрямована на розуміння електоральних симпатій збоку виборців.

варіанти відповідей

внутрішня геополітика;

зовнішня геополітика.

Запитання 20

.Геополітика — це:

  

варіанти відповідей

оцінка впливу геопростору на політичні цілі та інтереси держави;

один із напрямків політичної географії, що вивчає в єдності географічні, історичні, політичні та інші взаємодіючі фактори, що впливають на стратегічний потенціал  держави;

комплекс заходів держави у межах її географічного простору щодо проблем функціонування держави як територіально-політичної системи.

Запитання 21

Яке місто України представлене у глобальному ланцюгу доданої вартості у виробництві алюмінію?

варіанти відповідей

Київ

Донецьк

Дніпро

Миколаїв

Запитання 22

Назвіть міжнародну організацію, яка контролює світовий нафтовидобуток та експорт товару.

варіанти відповідей

НАФТА

ОПЕК

АСЕАН

Запитання 23

Важливим завданням внутрішньої геополітики

держави є

варіанти відповідей

усунення загроз політичній стабільності,

профілактика і розв’язування територіальних

конфліктів

офіційна державна діяльність.

стійкі взаємозв’язки й взаємодії суб’єктів політики.

Запитання 24

Територіально-політичні системи наддержавного рівня є

варіанти відповідей

ЄС

НАТО

Франція

Кордон Росії

Запитання 25

В яких видах економічної діяльності Україна має конкурентні переваги на світових ринках побутових товарів та послуг?

варіанти відповідей

а) виробництво фармацевтичної продукції

б) виробництво харчових продуктів та напоїв

в) наукова діяльність та освітні послуги

г) рекреаційне господарство та туризм

д) вкладання інвестицій та надання запозичень іншим країнам

Запитання 26

Кількість водяної пари, яка міститься в 1 м3 повітря, — це:

варіанти відповідей

а) абсолютна вологість

б) атмосферні опади

в) відносна вологість

Запитання 27

Масштаб : в 1см - 10 км, називається:

варіанти відповідей

а) числовий

б) іменований

в) лінійний

Запитання 28

Різницю між найвищою і найнижчою температурами повітря за певний проміжок часу називають:

варіанти відповідей

а) Амплітудою коливань температури

б) Різницею коливань температури

в) Зміною коливань температури

г) Мірою коливань температури

Запитання 29

Четвертій фазі демографічного переходу характерні такі риси:

варіанти відповідей

а) коефіцієнт смертності знижується й зрівнюється з показником народжуваності, зростання кількості населення припиняється, а з часом настає депопуляція 

б) перехід від багатодітних сімей до малодітних, тому одночасно відбувається зниження показників як народжуваності, так і смертності; коефіцієнт смертності досягає мінімуму, а коефіцієнт народжуваності знижується швидше за коефіцієнт смертності 

в) збереження високого рівня народжуваності, різке скорочення рівня смертності; високий рівень природного приросту

г) підвищення рівня смертності внаслідок "старіння населення", рівень народжуваності населення стабілізується

Запитання 30

В країні Х спостерігається перший (звужений) тип відтворення. Які особливості перебігу демографічних процесів характерні для даної країни?

варіанти відповідей

а) Зростаючий рівень смертності населення

б) Високий природний приріст населення

в) Високі темпи демографічного старіння

г) Зростає частка працездатного населення

д) «Молоде» населення

е) Високий рівень народжуваності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест