Контрольна робота "Закономірності успадкування ознак"

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 6 разів
24 запитання
Запитання 1

Схрещування, за якого батьківські особини різняться різними станами двох

ознак, називається

варіанти відповідей

тетрагібридним

дигібридним

тригібридним

моногібридним

Запитання 2

Укажіть об’єкт дослідження Т. Х. Моргана

варіанти відповідей

горох посівний

морська свинка

губка-бодяга

муха-дрозофіла

Запитання 3

Метод вивчення успадкування ознак, що полягає в схрещуванні організмів,

які різняться певними станами ознак, називається

варіанти відповідей

 гібридологічним

біохімічним 

генеалогічним

цитогенетичним

Запитання 4

Укажіть розщеплення за фенотипом при моногібридному схрещуванні гете-

розиготних батьківських особин

варіанти відповідей

1 : 2 : 1 

3 : 1 

1 : 1

 9 : 3 : 3 : 1

Запитання 5

Кросинговер – це

варіанти відповідей

обмін ділянками гомологічних хромосом

обмін ділянками аутосом

обмін ділянками негомологічних хромосом

злиття хромосом

Запитання 6

До хімічних мутагенів відносять

варіанти відповідей

віруси 

ультрафіолетові промені

температуру

алкалоїд колхіцин

Запитання 7

У гарбуза білий колір плодів домінує над жовтим. Визначте колір у F 1 при

схрещуванні гомозиготних особин з білим і жовтим кольорами.

варіанти відповідей

усі жовті

усі білі

50 % – білі, 50 % – жовті

75 % – білі, 50 % – жовті

Запитання 8

Наука про закономірності спадковості та мінливості організмів – це

варіанти відповідей

Цитологія

Генетика

Систематика

Гістологія

Запитання 9

Вкажіть генотип гомозиготного організму:

варіанти відповідей

ААВВ

Аа

АаВв

АаВвСс

Запитання 10

Укажіть генотип, гетерозиготний за двома із трьох алелів :

варіанти відповідей

ААВвСС     

ААВВСс

АаВвСс

АаВВСс

Запитання 11

Сукупність усіх генів організму, які одержані від батьків – це:

варіанти відповідей

Генотип

Підвид

Фенотип

Популяція

Запитання 12

Клітину тіла або особину, гомологічні хромосоми якої містять однакові алелі певного гена називають:

варіанти відповідей

Генотипом

Гібридом

Гомозиготою

Гетерозиготою

Запитання 13

Назвіть прізвище вченого, який першим відкрив основні закономірності спадковості

варіанти відповідей

Т. Морган      

У. Бетсон        

В.Л. Йогансен       

Г. Мендель

Запитання 14

Перший закон Г. Менделя — це закон про:

варіанти відповідей

Зчеплене успадкування                          

Чистоту гамет

Одноманітність гібридів першого покоління      

Незалежне успадкування ознак

Запитання 15

Елементарною одиницею спадковості – є:

варіанти відповідей

РНК

ДНК       

Амінокислота 

Ген

Запитання 16

Клітину тіла або особину, гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певного виду називають:

варіанти відповідей

Фенотипом

Генотипом

Гомозиготою

Гетерозиготою

Запитання 17

Укажіть генотип гомозиготного організму:


варіанти відповідей

АА

ААВв

Аа

АаВв

Запитання 18

- передача з покоління в покоління спадкових ознак, збереження й відтворення у нащадків основних ознак зовнішньої та внутрішньої будови, фізико – хімічних особливостей і життєвих функцій батьків.

варіанти відповідей

мінливість

спадковість

мутуалізм

Запитання 19

Домінантний алель – це:

варіанти відповідей

алель, що пригнічує дію іншого       

алель, що підсилює дію іншого

алель, що впливає на дію іншого      

алель, що стоїть в парі з іншим

Запитання 20

Сукупність ознак і властивостей організму, які є результатом взаємодії генотипу з умовами зовнішнього середовища – це

варіанти відповідей

Спадковість

Мінливість

Генотип

Фенотип

Запитання 21

Третій закон Г. Менделя — це закон про:


варіанти відповідей

Зчеплене успадкування                             

Чистоту гамет

Одноманітність гібридів першого покоління                     

Незалежне успадкування ознак

Запитання 22

Вкажіть приклад дигібридного схрещування :

варіанти відповідей

Аа × Аа     

Ааввсс × ааввсс       

АаВВсс × АаВвСс      

ААВВ  × аавв

Запитання 23

Другий закон Г. Менделя — це закон про

варіанти відповідей

Чистоту гамет                           

Одноманітність гібридів першого покоління 

Розщеплення ознак у співвідношенні 3:1  

Різноманітність гібридів першого покоління

Запитання 24

Здатність живих організмів набувати нових ознак і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку – це:

варіанти відповідей

Мінливість  

Секвенування      

Спадковість             

Гібридизація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест