17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Україна в міжнародному просторі

Додано: 21 травня
Предмет: Географія, 10 клас
Тест виконано: 326 разів
24 запитання
Запитання 1

Геополітика - це наука, що вивчає ...

варіанти відповідей

систему пріоритетів у діяльності держави зі зміцнення економічного потенціалу

міжнародну політику в усьому світі

світову політику відносно принципу "балансу сил"

вплив географічного простору та усвідомлення його важливості в політичних рішеннях

Запитання 2

"Холодна війна" - це ...

варіанти відповідей

війна між США та СРСР у ХХ столітті

протистояння між НАТО та ЄС

війна наприкінці зими 1990 року

протистояння між ЄС та Україною

Запитання 3

Геополітичну роль країни визначають

варіанти відповідей

Природні умови

Політичний вплив

Кількість населення

Економічна потужність

Географічне положення

Культура і традиції

Запитання 4

Геополітична структура світу

варіанти відповідей

багатополюсна

двополюсна

однополюсна

Запитання 5

Економіко-географічне положення України є дуже вигідним не тільки для нашої держави, а й для участі в геополітичних відносинах. Чим саме?

варіанти відповідей

розташування на перетині двох частин світу

всі варіанти вірні

родючість грунтів

помірний клімат для розвитку рекреаційних ресурсів

вихід до морів

значна площа

Запитання 6

Основними векторами сучасної української геополітики є

варіанти відповідей

інтеграція в ЄС

інтеграція в ОПЕК

двосторонні та багатосторонні взаємини зі стратегічними партнерами

об'єднання з Росією

досягнення миру та стабільності

Запитання 7

Положення України на геополітичній карті світу є ...

варіанти відповідей

вигідним, але складним

не вигідним

нейтральним

вигідним

Запитання 8

Світовому господарству притаманний розвиток

варіанти відповідей

індустріальний

постіндустріальний

аграрно-індустріальний

аграрний

Запитання 9

Найбільший відсоток в експорті товарів з України становлять

варіанти відповідей

метали та металічні вироби

промислові вироби

продукція хімічної промисловості

продовольчі товари та сільськогосподарська сировина

Запитання 10

В імпорті України провідне місце належить

варіанти відповідей

продукції хімічної промисловості

закупівлі машин, устаткування, транспортних засобів

закупівлі промислових виробів

закупівлі мінеральної продукції

Запитання 11

Найбільше Україна надає іншим державам послуг

варіанти відповідей

страхування

фінансових

транспортних

інформаційних

Запитання 12

Велике значення в економіці України мають

варіанти відповідей

ТНК

експорт кам'яного вугілля

товарні послуги

експорт кольорових металів

Запитання 13

В імпорті транспортних засобів головну роль відіграє

варіанти відповідей

залізничний транспорт

автомобільний транспорт

повітряний транспорт

морський транспорт

Запитання 14

У структурі експорту транспортних послуг найбільша частка припадає на

варіанти відповідей

автомобільний транспорт

залізничний транспорт

морський транспорт

трубопровідний транспорт

Запитання 15

Найбільша кількість ТНК, які працюють на українському ринку є

варіанти відповідей

китайськими

американськими

французькими

німецькими

Запитання 16

Головним партнером України за експортом є

варіанти відповідей

країни ЄС

країни Азії

Росія

країни Африки

Запитання 17

Більше 50% експорту послуг нашої країни припадає на ...

варіанти відповідей

ділові послуги

транспортні послуги

туристичні послуги

розважальні послуги

Запитання 18

Транснаціональними корпораціями, що працюють у нашій країні є:

варіанти відповідей

Coca-cola

OREO

Oral-B

Popcorn

PepsiCo

Газпром

Запитання 19

Значні іноземні інвестиції (вкладання грошей у економіку країни) надходили в України з Кіпру. Це тому, що ...

варіанти відповідей

Кіпр є дуже багатою країною

Кіпр прагне вийти на наш ринок

Кіпр прагне викупити українські землі

багато українських компаній зареєстровано на Кіпрі (система офшору)

Запитання 20

Основні геополітичні центри сили це - ...

варіанти відповідей

місця на планеті де найчастіше відбуваються землетруси та стихійні лиха

держави, що спроможні застосувати силу чи вплив поза своїми кордонами, щоб змінити геопростір у власних інтересах

країни та регіони де відбуваються збройні конфлікти

Запитання 21

До особливостей геополітичного становища України можна віднести

варіанти відповідей

Розміщення між Росією, країнами Західної Європи та Південно-західної Азії

Рівнинний рельєф

Судноплавні річки

Родючі грунти

Запитання 22

Оберіть країни, з якими наша держава розвиває стратегічне партнерство (пріоритет нинішньої зовнішньої політики):

варіанти відповідей

Італія

США

Індія

Польща

ЄС

Німеччина

Запитання 23

Союзники України, що значною мірою занепокоєні масштабами військової агресії Росії:

варіанти відповідей

Угорщина

Туреччина

Латвія

Литва

Естонія

Болгарія

Запитання 24

За часів незалежності Україна завжди отримувала значну підтримку від Канади. Це тому, що ...

варіанти відповідей

там проживає українська діаспора

Канада планує захопити український ринок

Канада планує викупити українські землі

Канада залежить від українського експорту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест