12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Контрольні тести ("Різноманітність рослин")

Додано: 1 травня 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 12 разів
10 запитань
Запитання 1

1. Укажіть, який організм зображено на малюнку:

А зозулин льон

Б плаун булавоподібний

В хвощ польовий

Г щитник чоловічий 

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 2

2. Укажіть представника бурих водоростей:

А щитник чоловічий

Б спірогира

Взозулин льон

Г ламінарія 

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 3

3. Позначте, що виконує функції коренів у зозулиного льону:

А ризоїди Б спорангії В слань Г заросток

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 4

4. Виберіть призначення сорусів у папоротей:

А дозрівання спор

Б здійснення фотосинтезу

В забезпечують розмноження

Г прикріплення до ґрунту 

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 5

5. наведено дві групи рослин:

Група 1 Ялина Папороть Копитняк

Група 2 Кульбаба Сосна Береза

Укажіть ознаку, за якою рослини розподілили на ці групи:

А вимога до освітлення Б спосіб живлення В будова квітки Г наявність вегетативних органів 

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 6

6. Закінчіть речення: «Для годування свійських тварин використовують деякі водорості, тому що вони …»

А виділяють у воду органічні речовини Б можуть активно рухатись в товщі води В містять поживні речовини і вітаміни Г дихають киснем, розчиненим у воді

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 7

7. Укажіть, що на малюнку позначено 

А молода рослина нестатевого покоління Б заросток В спорангій із спорами Г доросла рослина статевого покоління 

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 8

8. Укажіть, з чого утворюється торф: А з ущільнених зелених і бурих водоростей Б з відмерлих решток папоротей, хвощів, плаунів В з відмерлих решток сфагнових мохів Г із спороносних колосків хвоща польового

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 9

9. Укажіть, з чого утворюється кам’яне вугілля: А з відмерлих решток сфагнових мохів Б з відмерлих решток папоротей, хвощів, плаунів В з ущільнених бурих водоростей Г із коробочок зозулиного льону

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 10

10. Виберіть дві ознаки, властиві мохам

1- мичкувата коренева система 2 - спори дозрівають у сорусах 3 - мають багатоклітинні ризоїди 4 – сланева будова тіла 5 - властиве гетеротрофне живлення

варіанти відповідей

А 1, 2

Б 2, 3

В 1, 5

Г 3, 4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест