Контрольний тест "Алгоритми і програми"

Тест з інформатики з теми "Алгоритми і програми" у середовищі мови програмування Python

Додано: 23 березня 2022
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 125 разів
20 запитань
Запитання 1

Середовище програмування - це…


варіанти відповідей

комп’ютерний клас

програма, що має засоби автомати­зації процесів підготовки та виконання програм користувача

набір меню, панелей і вікон, що у сукупності утворюють робоче місце програміста

система позначень, яка використовується для запису алгоритмів

Запитання 2

Які типи даних належать до цілих типів?

варіанти відповідей

int

float

bool

print

Запитання 3

Типом величини 32.5  є

варіанти відповідей

int

float

bool

round

Запитання 4

Для запису дії піднесення до степеня в мові програмування Python використовують символ

варіанти відповідей

*

/

//

**

^

%

Запитання 5

Який результат виконання програми print ("5-4=", 5-4)?

варіанти відповідей

5-4=5-4

1

"5-4"

5-4=1

Запитання 6

Оберіть результат виконання програми: print (4*5-2)

варіанти відповідей

4*5-2

18

12

4*5-2=18

Запитання 7

Яким оператором описується цикл з параметром або лічильником?

варіанти відповідей

while

for

else

print

Запитання 8

Що буде результатом виконання операції a1= a[:3]+а[7:] для змінної a='моя програма'

варіанти відповідей

моя рама

моярама

мояграма

моя грама

Запитання 9

Послідовні значення цілих чисел від m до n (не включаючи) з кроком k дає функція

варіанти відповідей

range(m)

range(m,k,n)

range(n)

range(m,n,k)

Запитання 10

Вкажи, який діапазон значень набуває змінна i в коді for i in range (8)

варіанти відповідей

від 0 до 7 включно

від 1 до 7 включно

від 0 до 8 включно

від 1 до 8 включно

Запитання 11

Визначте крок, що є пропущеним у розв'язанні цієї задачі.

Задача. Одноклітинна амеба ділиться навпіл кожні 3 години. Визначити скільки буде амеб через 3,6,9,12, ... , 24 години

n=1

for i in range(1,24,___):

   n=n*2

print (n)

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 12

При яких значеннях а і в, умова а>b буде хибна

варіанти відповідей

 А=2, В=-5

А=2, В=5

А=-2, В=5

А=5, В=2

Запитання 13

Алгоритмічна структура призначена для організації багаторазового виконання набору команд - це:

варіанти відповідей

повторення

розгалуження

цикл

коло

Запитання 14

З поданих операторів виберіть оператори розгалуження

варіанти відповідей

if ... else

or...not

while

 yes...no

Запитання 15

З поданих варіантів оберіть неповну форму розгалуження

 

 

варіанти відповідей

if <умова>:

<оператор>

 if <умова>:

<оператор 1>

else:

<оператор 2>

int =input('розгалуження')

if <оператор> else:

Запитання 16

Яке значення виведе програма, якщо a=2, b=3?

if a<b:

print (b)

else:

print (a)

варіанти відповідей

2

5

3

0

Запитання 17

Якого значення набуде змінна у?

у = 12/4 + 2**2

варіанти відповідей

7

9

8

10

Запитання 18

Визначте яку алгоритмічну структуру реалізовано у фрагменті програми:

if a<5:

   a=a+12

else:

   a=a-7

варіанти відповідей

неповне розгалуження

повне розгалуження

лінійний алгоритм

обчислення

Запитання 19

Алгоритм зображений на малюнку називають:

варіанти відповідей

лінійне розгалуження

повне розгалуження

неповне розгалуження

програмний алгоритм

Запитання 20

Як називається модуль для створення графічних примітивів?

варіанти відповідей

circle

turtle

math

random

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест