Контрольний тест за І семестр.

Додано: 24 грудня 2019
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 67 разів
20 запитань
Запитання 1

Система наук, що вивчає географічну оболонку Землі, її просторову,

природну та соціально-економічну різноманітність, а також зв’язки між навколишнім середовищем і діяльністю людини-:

варіанти відповідей

Екологія

Геоекологія

Географія

Етнографія

Запитання 2

До складу географії входять три групи наук, що стосуються різних сфер знань:


варіанти відповідей

фізико-географічні науки

суспільні – соціально- та економіко-географічні науки

загальногеографічні науки

економічні науки

екологічні науки

соціально-політичні науки

Запитання 3

Літерні та цифрові позначення окремих аркушів у прийнятій міжнародній системі розграфлення називають номенклатурою карти. Оберіть правильні відповідності: "номенклатура - масштаб".

варіанти відповідей

N-36 - 1 : 1 000 000

N-36-41 -1 : 100 000

N-36-41-В - 1: 50 000

N-36-41-В - 1: 100 000

N-36-41-В-в - 1:25 000

N-36-41-В-в - 1:50 000

N-36-41-В-в-1 - 1: 5000

Запитання 4

Топографічна карта має притаманні їй елементи математичної основи, яких немає на дрібно- та середньомасштабних картах.

варіанти відповідей

потрійна рамка

кілометрова (прямокутна) сітка

подвійна рамка

градусна сітка

Запитання 5

Умовні знаки. Оберіть правильні відповідності.

варіанти відповідей

1 - метеостанція

2 - міст

3 - місто

4 - мішаний ліс

2 - вітряк

4 - лісопарк

3 - село

Запитання 6

Значення азимутів виражають у градусах і відлічують за рухом стрілки

годинника від 0° до 360°.

варіанти відповідей

північ – 0° або 360°

південь –180°

схід – 90°

захід – 270°

схід – 100°

захід – 200°

Запитання 7

Ізолінії – лінії на картах і планах, які з’єднують точки з однаковими значеннями

будь-якої величини. Оберіть правильні відповідності.

варіанти відповідей

ізобати — ізолінії однакових глибин океану, моря, озера

ізотерми — лінії однакових температур води чи повітря;

ізобари — лінії однакових атмосферних тисків;

ізогієти — лінії, які на карті з'єднують точки з однаковими показниками атмосферних опадів;

ізоанемони — ізолінії середньорічного напрямку вітру;

ізогіпси - лінії, що сполучають точки з однаковою відносною висотою

Запитання 8

Основні види часу. Оберіть правильні відповідності.

варіанти відповідей

Місцевий час – середній сонячний час, виміряний на певному географічному

меридіані.

Поясний час – час у межах одного часового поясу.

Літній час – сезонний час, який встановлюється на певній території на літній період року.

Точний час - середній сонячний час, виміряний на певному географічному

меридіані.

Всесвітній час - час у межах одного часового поясу.

Запитання 9

__________ географічної оболонки це – взаємозв’язок і взаємозалежність її

компонентів: рельєфу, атмосферного повітря, вод, ґрунтів, органічного світу. 

варіанти відповідей

Висотна поясність

Цілісність

Ритмічність

Широтна зональність

Запитання 10

Повторюваність у часі явищ називається ритмічністю.

варіанти відповідей

добові - зміна дня і ночі

річні - зміна пір року

багаторічні - зміна сонячної активності

багаторічні - зміна пір року

сезонні - зміна дня і ночі

Запитання 11

Закономірну зміну геосистем у довготному напрямку, від узбережжя вглиб материка, називають природною ___________ .

варіанти відповідей

широтна зональність

секторністю

вертикальною поясністю

азональність

Запитання 12

Для літосфери як оболонки характерні певні властивості, зокрема це динамічність, неоднорідність та дискретність. Оберіть правильні відповідності.

варіанти відповідей

Динамічність передбачає постійні зміни в складі та будові літосфери внаслідок перебігу внутрішніх і зовнішніх геологічних процесів.

Неоднорідність означає наявність у літосфері різних за утворенням, будовою, віком та розмірами ділянок...

Дискретність проявляється в тому, що тверда речовина літосфери не є монолітною. В ній наявні порожнини, тріщини, тектонічні порушення.

Дискретність - це постійні зміни в складі та будові літосфери

Неоднорідність проявляється в тому, що тверда речовина літосфери не є монолітною.

Запитання 13

Літосфері притаманний ряд екологічних властивостей (функцій),

які визначають її місце в геосистемах. Ці властивості забезпечують умови існування живих організмів і впливають на спеціалізацію господарської діяльності людини. Оберіть,серед запропонованих, правильні відповіді .

варіанти відповідей

Ресурсна

Геодинамічна

Дискретність

Геохімічна

Геофізична

Неоднорідність

Динамічність

Запитання 14

Існують три основні види взаємного переміщення літосферних плит. Оберіть правильний варіант відповіді щодо зображення.

варіанти відповідей

Зіткнення (конвергенція)

Розходження (дивергенції)

Підсування (субдукція

Всі відповіді вірні

Запитання 15

Існують три основні види взаємного переміщення літосферних плит. Оберіть правильний варіант відповіді щодо зображення.

варіанти відповідей

Розходження (дивергенція)

Підсування (субдукція)

Зіткнення (конвергенція)

Вірної відповіді немає

Запитання 16

Існують три основні види взаємного переміщення літосферних плит. Оберіть правильний варіант відповіді щодо зображення.

варіанти відповідей

Зіткнення (конвергенція)

Розходження (дивергенції)

Підсування (субдукція)

Всі варіанти неправильні

Запитання 17

Оберіть,серед запропонованих ілюстрацій, антропогенні форми рельєфу.

варіанти відповідей
Запитання 18

Глинисті сланці, роговики,мармур, кварцити,гнейси, коштовне та технічне каміння має _____________ походження.

варіанти відповідей

магматичне

метаморфічне

осадове хімічне

осадове уламкове

Запитання 19

Кам’яне та буре вугілля, торф, крейда, вапняк-черепашник, нафта, природний газ, озокерит тощо мають ____________ походження.

варіанти відповідей

органічне осадове

уламкове осадове

хімічне осадове

магматичне

Запитання 20

Граніти, габро,лабрадорити,базальт, пемза, туф належать до _____________ гірських порід.


варіанти відповідей

метаморфічних

магматичних

осадових хімічних

осадових уламкових

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест