Контрольний зріз знань з модулю "Взаємне розміщення прямих на площині"

Додано: 6 листопада 2023
Предмет: Геометрія, 7 клас
17 запитань
Запитання 1

Скільки прямих визначають три точки, що не лежать на одній прямій?

варіанти відповідей

2

4

3

1

Запитання 2

Скільки можна провести відрізків, які містять дві задані точки?

варіанти відповідей

1

2

3

безліч

Запитання 3

Точка М є внутрішньою точкою відрізка PQ. Яке з поданих тверджень є правильним?

варіанти відповідей

PM+MQ=PQ

PQ=PM-MQ

MQ=PQ+PM

PM=PQ+MQ

Запитання 4

Точки А, В і С лежать на одній прямій, причому ВС=8см, АВ-ВС=8 см. Яке з поданих тверджень є правильним?

варіанти відповідей

Точка А - середина відрізка ВС.

Точка В - середина відрізка АС.

Точка С - середина відрізка АВ.

Точки А і В збігаються.

Запитання 5

Довжина відрізка АВ дорівнює 12 см. Скільки існує на прямій АВ точок, сума відстаней від кожної з яких до кінців відрізка АВ дорівнює 14 см?

варіанти відповідей

безліч

1

2

жодної

Запитання 6

Довжина відрізка АВ дорівнює 12 см. Скільки існує на прямій АВ точок, сума відстаней від кожної з яких до кінців відрізка АВ дорівнює 12 см?

варіанти відповідей

жодної

2

безліч

1

Запитання 7

Два променя є доповняльними, якщо:

варіанти відповідей

вони мають спільний початок.

їхнім об'єднанням є пряма й вони мають спільний початок.

вони належать одній прямій.

їхнім об'єднанням є пряма.

Запитання 8

Яке позначення кута, зображеного на малюнку, є неправильним?

варіанти відповідей

< O

< AOB

< BOA

< ABO

Запитання 9

Яке з наведених тверджень є хибним?

варіанти відповідей

Вертикальні кути рівні.

Якщо кути рівні, то вони - вертикальні.

Вертикальні кути мають спільну вершину.

Сторони вертикальних кутів утворюють дві пари доповняльних променів

Запитання 10

Яке з наведених тверджень є хибним?

варіанти відповідей

Суміжні кути мають спільну вершину.

Сума суміжніих кутів дорівнює 180°

Якщо один суміжний кут гострий, то інший - тупий.

Якщо кути АОС і СОВ суміжні, то промені ОА і ОВ - доповняльні

Запитання 11

Яке твердження є правильним?

варіанти відповідей

Перпендикулярні відрізки завжди мають спільну точку.

Перпендикулярні промені завжди мають спільну точку.

Перпендикулярні прямі завжди мають спільну точку.

Перпендикулярні промінь і відрізок завжди мають спільну точку.

Запитання 12

Скільки існує точок на прямій, які лежать між даними її точками А і В?

варіанти відповідей

1

2

3

безліч

Запитання 13

На скільки частин ділять пряму дві її точки?

варіанти відповідей

1

2

3

безліч

Запитання 14

< 1=50°. Знайти <2.

варіанти відповідей

50°

40°

130°

180°

Запитання 15

<1=<2, <3=80°.

Знайти <4.

варіанти відповідей

80°

100°

180°

20°

Запитання 16

Прямі а і b паралельні. <1=60°.

Знайти <2.

варіанти відповідей

60°

30°

130°

50°

Запитання 17

Скільки відрізків зображено на малюнку?

варіанти відповідей

7

8

9

10

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест