Перша та друга ознаки рівності трикутників

Додано: 6 листопада 2023
Предмет: Геометрія, 7 клас
18 запитань
Запитання 1

Відрізок, який виходить з вершини трикутника перпендикулярно до протилежної сторони, називають..

варіанти відповідей

висотою;

медіаною;

бісектрисою.

Запитання 2

Відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони, називають... …

варіанти відповідей

висотою;

медіаною;

бісектрисою.

Запитання 3

Відрізок, який виходить з вершини трикутника і ділить цей кут навпіл , називають...

варіанти відповідей

висотою;

медіаною;

бісектрисою.

Запитання 4

Яка з наведених рівностей обов'язково виконується, якщо відрізок CN- медіана трикутника АВС?

варіанти відповідей

∠АСN=∠ВСN;

AN=NB;

CN=AN;

∠АNС =90⁰.

Запитання 5

Яка з наведених рівностей обов'язково виконується, якщо відрізок CN- висота трикутника АВС?

варіанти відповідей

∠АСN=∠ВСN

AN=NB

CN=AN

∠АNС =90⁰

Запитання 6

Якщо ∆ABC=∆DKM, то...

варіанти відповідей

AB=KM, BC=DK, AC=DM

АВ=ВС, АС=DK, DM=КМ

AB=DK, BC=KM, AC=DM

Запитання 7

Що можна сказати про трикутники АВС і АДС ?

варіанти відповідей

трикутники рівні за І ознакою рівності трикутників

трикутники рівні за ІІ ознакою рівності трикутників

трикутники рівні за ІІІ ознакою рівності трикутників

Запитання 8

Виберіть ІІ ознаку рівності трикутників

варіанти відповідей

якщо сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні і двом прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні

якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні

якщо три сторони одного трикутника дорівнюють відповідно трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні

Запитання 9

Які існують види трикутників залежно від виду їхніх кутів?

варіанти відповідей

рівними, рівнобедреними, різносторонніми

гострокутними, прямокутними, тупокутними

прямокутними, рівними

прямі, гострі, тупі

Запитання 10

Виберіть трикутник, у якому проведено бісектрису

варіанти відповідей
Запитання 11

Як називають ті пари сторін і пари рівних кутів трикутників, які суміщаються при накладанні?

варіанти відповідей

Рівні

Відповідні

Протилежні

Прилеглі

Запитання 12

За якою ознакою ΔАВС=ΔМКС?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 13

За другою ознакою рівності трикутників, трикутники рівні, якщо:


варіанти відповідей

рівні відповідні сторони та кут між ними;

 рівна відповідна сторона та прилеглі кути;

три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам другого    трикутника. 

рівні сторони та кути.

Запитання 14

Дві фігури називаються рівними, якщо вони

варіанти відповідей

мають рівні периметри

мають рівні площі

суміщаються при накладанні

мають одинакову форму

Запитання 15

Вказати правильне твердження:

варіанти відповідей

ΔСОА = ΔВОD за першою ознакою рівності трикутників

ΔАСО = ΔВDО за першою ознакою рівності трикутників

 СА = DВ як відповідні сторони рівних трикутників

 ∠СОА = ∠DОВ як вертикальні кути

Запитання 16

Рівними називають трикутники, якщо ...

варіанти відповідей

в них відповідні сторони рівні

 і відповідні кути рівні

якщо їх можна вписати у коло

рівні тільки їх сторони

Запитання 17

Які з трикутників на малюнку рівні?

варіанти відповідей

 ΔАDC = ΔABC

 ΔAOC = ΔCOA

 ΔAOD = ΔCOB

 Δ ABC = ΔCDA

Запитання 18

Вказати умови, з яких два трикутники будуть рівними.

варіанти відповідей

Якщо два кути одного трикутника дорівнюють відповідно двом кутам другого трикутника.

Якщо три кути одного трикутника відповідно дорівнюють трьом кутам другого трикутника.

Якщо сума кутів одного трикутника дорівнюють сумі кутів другого трикутника.

Якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні й прилеглим до неї кутам другого трикутника.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест